Piotr M. Szczypiński

UWAGA

Oprogramowanie i inne materiały udostępnione są bez jakichkolwiek gwarancji. Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z ich użytkowania. Oprogramowanie chronione jest prawem autorskim, postanowieniami umów międzynarodowych o prawach autorskich, oraz innym ustawodawstwem o ochronie praw własności intelektualnej. Zabrania się dystrybucji oprogramowania bez pisemnej zgody autora (lub autorów). Zabrania się dokonywać jakichkolwiek zmian lub modyfikacji w oprogramowaniu, w tym: deasemblować, dekompilować lub dokonywać jakichkolwiek innych tłumaczeń oprogramowania. Zabranie się wykorzystywania oprogramowania do celów niezgodnych z prawem oraz nieetycznych. Osoby wykorzystujące wyniki działania oprogramowania w celach komercyjnych lub do publikacji (jakiejkolwiek) zobowiązane są do podania informacji o tym, jakiego programu użyto do ich uzyskania i kto jest autorem (lub autorami) tego oprogramowania.

Możesz bez opłat pobrać i używać oprogramowania udostępnionego na tej stronie o ile akceptujesz powyższe warunki.

WCE Player

WCE Player jest programem do wspomagania diagnostyki medycznej filmów uzyskiwanych z endoskopu kapsułkowego. W programie wykorzystano model deformowalnych pierścieni - nowatorską metodę analizy wideo. Model ten oblicza charakterystyki ruchu endoskopu poruszającego się wewnątrz przewodu pokarmowego. Ponadto, wynikiem analizy jest również obraz wewnętrznej powierzchni przewodu pokarmowego, wygenerowany przez model na podstawie danych wideo.

Program WCE Player wykorzystuje charakterystyki ruchu do sterowania szybkością odtwarzania filmu. Proces odtwarzania jest automatycznie spowalniany dla tych fragmentów wideo, które charakteryzują się dużymi zmianami w kolejnych klatkach wideo (kapsułka poruszała się szybko). Fragmenty wideo, w których kapsułka endoskopu porusza się powoli lub wcale, przewijane są z większą szybkością.

Obraz wewnętrznej powierzchni przewodu pokarmowego umożliwia szybką ocenę całości zapisu wideo. Ocenić można kompletność badania (czy kapsułka przeszła przez cały przewód pokarmowych), jakość uzyskanego filmu (obecność treści pokarmowej przesłaniającej widok) oraz zlokalizować niektóre zmiany patologicznych (krwawienia, rozległe erozje i owrzodzenia). Ta szybka ocen jest możliwa jeszcze zanim rozpocznie się żmudne przeglądanie samego zapisu wideo.

MaZda

MaZda. jest narzędziem do analizy dwu i trójwymiarowych obrazów bimedycznych. Program wykonuje obliczenia parametrów (cech) teksturowych w obrazie wewnątrz wybranych obszarów zainteresowania. Prace nad programem prowadzono w ramach Europejskich projektów badawczych COST B11 i COST B21. Nazwa programu pochodzi od metody analizy obrazów za pomocą Macierzy Zdarzeń, która jako pierwsza została w nim zaimplementowana.

Najnowsza wersja pliku MaZda.exe dostępna jest tutaj. Zaimplementowano w niej modele aktywnego konturu do segmentacji obrazów dwu i trójwymiarowych, format zapisu danych "csv" oraz algorytm selekcji cech wykorzystujący powierzchnię wypukłą. Ta wersja programu może być niestabilna.

AcCon

AcCon jest programem implementującym uproszczone modele aktywnego konturu. Jego zadaniem jest odnajdywanie brzegów obiektów w zakłóconych obrazach. Nie jest to program prosty w obsłudze. Aby otrzymać prawidłowe wyniki należy najpierw ustawić całą masę parametrów.


2001-2018 © Piotr M. Szczypiński