Piotr M. Szczypiński

qmazda

Program qmazda słyży do analizy i rozpoznawania obrazów cyfrowych. W obszarach wskazanych przez użytkownika, oblicza on cechy obrazu związane z jego barwą, teksturą i kształtem tych obszarów. Analiza barwy obejmuje modele RGB, CMY, HSY, YIQ, YUV, CIELab oraz CIEXYZ. Zaimplementowane algorytmy ekstrakcji cech tekstury obejmują macierz zdarzeń, macierz długości ciągów, model autoregresji, statystyki rozkładu jasności, lokalne wzorce binarne, histogram zorientowanych gradientów, transformaty Haara i Gabora. Program umożliwia obliczanie cech morfologicznych takich jak momenty inercji, średnice Fereta, parametry figur wpisanych i obisanych na obszarze, współczynniki Danielsona, Blaira-Blissa, Malinowskiej oraz wiele innych. Program zawiera również algorytmy analizy dyskryminacyjnej i klasyfikacji danych takich jak liniowa analiza dyskryminacyjna, selekcja na podstawie informacji wzajemnej i wypukłej granicy decyzyjnej, oraz maszynę wektorów nośnych. Głównym celem programu jest poszukiwanie optymalnych metod klasyfikacji oraz segmentacji obrazów.

MzImage

Zamieszczone poniżej wersje wykonywalne są względnie stabilne ale wciąż mogą mieć drobne błędy. Program jest udostępniony do zastosowań niekomercyjnych na podstawie licencji GPL3. Kody źródłowe są dostępne w repozytorium GitLab.

Publikacje związane z programem MaZda i pakietem qmazda to:

MzReport

Do pobrania

Proszę nie pobierać poniższych plików, chyba że użytkownik bierze na siebie pełną odpowiedzialność za to co może się stać w wyniku jego uruchomienia i użytkowania.

Archiwa2001-2018 © Piotr M. Szczypiński