Piotr M. Szczypiński

VesselKnife

Jednym z zagadnień diagnostyki medycznej jest analiza obrazów angiograficznych w celu identyfikacji i wyznaczenia przebiegu naczyń kwionośnych. W założeniu VesselKnife ma być narzędziem do testowania metod i algorytmów segmentacji obrazów angiograficznych oraz tworzenia opisu wektorowego drzew naczyń krwionosnych.

W programie zawarto zaawansowane algorytmy przetwarzania obrazów rastrowych (w tym generator funkcji unaczynienia) oraz algorytmy umożliwiające wektoryzację danych (wyznaczenie przebiegu linii środkowych naczyń krwionośnych, punktów ich rozgałęzień i średnic). Część algorytmów to moje własne opracowania, część bazuje na bibliotece Insight toolkit. Algorytmy wieloskalowej funkcji unaczynienia oraz zastosowanie algorytmu szkieletyzacji zostały zaproponowane przez Grzegorza Dwojakowskiego i Adama Sankowskiego (doktorantów Instytutu Elektroniki).

VesselKnife zawiera również oryginalne algorytmy do wizualizacji trójwymiarowych danych obrazowych, w tym do obrazowania przeziernego. Obrazy 3D będące wynikami działania różnych algorytmów, mogą być przedstawiane za pomocą róznych barwowych, nakładane na siebie i porównywane. W implementacji modułu wizualizacji skorzystałem bezpośrednio z biblioteki OpenGL.

VesselKnife jest wciąż rozwijany. Zamieszczone poniżej wersje wykonywalne są wględnie stabilne ale wciąż nie są pozbawione błędów. Program jest udostępniony do zastosowań niekomercyjnych na licencji GPL3. Kody źródłowe są dostępne w repozytorium GitLab.

Dokumentacja

Do pobrania

Ten program może nie być w pełni funkcjonalny. Proszę nie pobierać poniższych plików, chyba że użytkownik bierze na siebie pełną odpowiedzialność za to co może się stać w wyniku jego uruchomienia i uzytkowania.

Archiwalia2001-2018 © Piotr M. Szczypiński