Piotr M. Szczypiński

Completed research projects

2013-2016: NCN 2013/08/M/ST7/00943 Numeryczne modelowanie układu żył i tętnic mózgu w skali makro- i mezoskopowej na podstawie trójwymiarowych obrazów rezonansu magnetycznego – project supervised by prof. dr hab. inż. Andrzeja Materkę. Experimenting with segmentation methods of magnetic resonanse images of vessel system. Development and integration of algorithms and programs supporting angiogram image segmentation and modelling of vessel system.

2011-2014: N313 789140 - Wykorzystanie ultradźwięków oraz komputerowej analizy obrazu do oceny jakości mięsa i wędlin – collaboration with Uniwersytet Warmińsko Mazurski on meat product quality assessment and production control.

2010-2013: 4498/B/P01/2010/39 - Opracowanie inteligentnego systemu wizyjnego do identyfikacji odmian oraz właściwości fizycznych ziarna jęczmienia browarnego – collaboration with Uniwersytet Warmińsko Mazurski on barley variety classification based on computer vision.

2011-2013: 6509/B/T02/2011/40 Wspomagany sprzętowo symulator angiografii rezonansu magnetycznego do walidacji metod ilościowej analizy układu naczyń krwionośnych – invention and implementation of a method for determining and tracking of fluid portions location based on simulated flow trajectories.

2010: R02 01303 – participation in development of system for vision-to-sound conversion, a walking aid for deaf people.

2008–2010: N N518 326335 Wspomaganie diagnostyki medycznej przewodu pokarmowego z zastosowaniem analizy komputerowej sekwencji obrazów uzyskiwanych z endoskopu kapsułkowego – development of algorithms for wireless capsule endoscopy video analysis to support medical diagnosis.

2007–2010: DFG/36/2007 Opracowanie szybkich nieinwazyjnych sekwencji angiografii rezonansu magnetycznego do segmentacji oraz ilościowej analizy układu naczyń tętniczych i żylnych mózgu na obrazach 3D dużej rozdzielczości – segmentation algorithms for 3D angiograms, analysis of time of flight images.

2004–2007: SPUB 138/E-370/SPB/COST/T-11/DWM60 Modelowanie obrazów tomograficznych rezonansu magnetycznego z uwzględnieniem procesów fizjologicznych i struktury fizycznej obrazowanych tkanek – development and experimenting with algorithms for 3D data segmentation.

2002–2004: postdoc at National Institute of Standards and Technology in Gaithersburgu – development of integrated development environment for design of expert systems, under supervision of Dr. Ram D. Sriram.

2003–2007: COST B21 Physiological Modelling of MR Image Formation – further development of software for texture analysis, analysis of volumetric data.

1998–2001: COST-B11 Quantitation of Magnetic Resonance Image Texture – software for texture analysis in magnetic resonance images.

1996–1997: 4P05D06812 Wspomagania diagnostyki raka sutka na podstawie komputerowej analizy mammogramów – development of methods and software integration for mammogram image analysis.

2000-2001: 8T11C02017 Identyfikacja obiektów w obrazach cyfrowych z zastosowaniem elastycznego modelu – development of deformable model methods for image segmentation, recognition and motion tracking.

1996–1998: 5P06F01209 Fizyczne i biologiczne skutki suszenia mikrofalowego ziaren pszenicy – development of software for wheat kernel X-ray image analysis.

1996–1998: TEMPUS SJEP 09883-95 Education in Modern Microwave Techniques for Telecommunication – Restructuring and Development of New Courses – setting up a laboratory for Radio frequancy circuits.2001-2018 © Piotr M. Szczypiński