COST B11 . Fantomy zbudowane z pian syntetycznych
. Obrazy optyczne pian
. Fantomy zbudowane z kulek polistyrenowych
. Porównanie właściwości różnych fantomów
. Analiza nerek
. Analiza obrazów śródstopia
. Analiza obrazów ziemniaków
Strona Instytutu Elektroniki PŁ
Zakład Elektroniki Medycznej
grupa polska
materiały badawcze
oprogramowanie
publikacje
inne strony
download
prezentacje

Materiały badawcze

   

Analiza nerek

Niezależnie od badania obrazów fantomów, dokonano analizy obrazów MRI nerek. Prace te, prowadzone we współpracy z Institute of Clinical and Experimental Research z Pragi miały na celu stwierdzenie, czy zmiany jakie zachodzą w ludzkich nerkach przechowywanych do transplantacji mają odwzorowanie w teksturze obrazu MRI tych nerek. Celem tych badań jest określenie parametrów tekstury, na podstawie których można by określić przydatność danej nerki do transplantacji. Przykładowe obrazy analizowanych nerek pokazano na rys. 7.

Rys. 7 Obraz MRI prawej nerki (a), obraz tej samej nerki po 4 godzinnym przechowywaniu

<< Powrót | Analiza obrazów śródstopia >>