COST B11 . Fantomy zbudowane z pian syntetycznych
. Obrazy optyczne pian
. Fantomy zbudowane z kulek polistyrenowych
. Porównanie właściwości różnych fantomów
. Analiza nerek
. Analiza obrazów śródstopia
. Analiza obrazów ziemniaków
Strona Instytutu Elektroniki PŁ
Zakład Elektroniki Medycznej
grupa polska
materiały badawcze
oprogramowanie
publikacje
inne strony
download
prezentacje

Materiały badawcze

   

Fantomy zbudowane z kulek polistyrenowych

Inny zestaw fantomów został wykonany w Institute of Clinical and Experimental Medicine z Pragi. Fantomy wykonano w postaci szklanych tub, wypełnionych kulkami z polistyrenu o różnych średnicach, zanurzonymi w agarowym żelu. Obrazy MRI poprzecznych przekrojów przez takie tuby zarejestrowane w Pradze za pomocą tomografu Bruker 3T pokazano na rys. 5.

Rys. 5 Obraz MRI przekrojów poprzecznych przez tuby wypełnione kulkami z polistyrenu o różnych średnicach

<< Powrót | Porównanie właściwości różnych fantomów >>