COST B11 . Fantomy zbudowane z pian syntetycznych
. Obrazy optyczne pian
. Fantomy zbudowane z kulek polistyrenowych
. Porównanie właściwości różnych fantomów
. Analiza nerek
. Analiza obrazów śródstopia
. Analiza obrazów ziemniaków
Strona Instytutu Elektroniki PŁ
Zakład Elektroniki Medycznej
grupa polska
materiały badawcze
oprogramowanie
publikacje
inne strony
download
prezentacje

Materiały badawcze

   

Fantomy zbudowane z pian syntetycznych

Fantomy do badań porównawczych zostały wykonane w Medical Phisics Department, University of Dundee, Szkocja, postaci czterech szklanych tub, pokazanych na rys. 1. Trzy z nich zawierały piany syntetyczne o różnej strukturze wewnętrznej, zaś czwarta szklane kulki. Piany w tubach zostały wypełnione specjalnym żelem charakteryzującym się stosunkowo dużą wartością czasu relaksacji dla sekwencji T2. Wykonano szereg zdjęć fantomów wykorzystując tomograf Siemens Magnetom 1.5T w German Cancer Research Center w Heidelbergu.

Rys. 1 Rys. 2
Rys. 1. Obraz MRI fantomów wykorzystywanych do badań Rys. 2. Obraz MRI przekrojów poprzecznych przez tuby wypełnione pianami i szklanymi kulkami

Otrzymane obrazy przedstawiają przekroje przez wypełnione pianami tuby dla dwóch powiększeń: 100mm x 100mm oraz 200mm x 200mm przy zachowaniu jednakowej rozdzielczości obrazu wynoszącej 256x256 pikseli.

Na rys. 3 przedstawiono powiększone obrazy fantomów (od lewej):

  • piana o dużej porowatości
  • szklane kulki
  • piana o średniej porowatości
  • piana o małej porowatości

Grubości przekrojów wynoszą odpowiednio 4 mm dla górnych zdjęć i 2 mm dla dolnych zdjęć.

Rys. 3
Rys. 3. Powiększone obrazy fantomów

<< Powrót | Obrazy optyczne pian >>