COST B11   Strona Instytutu Elektroniki PŁ
Zakład Elektroniki Medycznej
grupa polska >> .główne zadania
.najważniejsze osiągnięcia
materiały badawcze
oprogramowanie
publikacje
inne strony
download
prezentacje

Grupa polska 

   

Najważniejsze osiągnięcia

Do najważniejszych osiągnięć zespołu polskich realizatorów akcji COST B11 można zaliczyć:

 • opracowanie pakietu programów komputerowych do analizy obrazów MRI, które zostało oficjalnym narzędziem badawczym w ramach COST B11 (MaZda, B11),
   
 • zorganizowanie czterech kursów dotyczących korzystania z opracowanego oprogramowania: dla ok. 20 uczestników projektu COST B11 (Bruksela 2000, Bruksela 2002, Bergen 2002) oraz dla 10 pracowników Institute of Clinical and Experimental Medicine z Pragi oraz grupy lekarzy z innych czeskich ośrodków medycznych (Praga 2001),
   
 • opracowanie obszernego artykułu przeglądowego pt. "Texture Analysis Methods - A Review" rozprowadzonego wśród uczestników programu COST, 12 artykułów naukowych opublikowanych jako rozdziały w książkach i referaty na konferencjach krajowych i międzynarodowych oraz 5 raportów naukowych,
   
 • udział w 9 spotkaniach Management Committee oraz grup roboczych, w Brukseli, Glasgow, Pradze, Madrycie, Rennes, Heidelbergu, Angers, Bergen oraz w Łodzi (spotkanie zorganizowane przez polską grupę w maju 2001), podczas których wygłoszono 22 referaty,
   
 • udział w pięciu Short Term Missions (krótkich wyjazdach do uczelni biorących udział w programie).

Podczas pierwszej dwutygodniowej wizyty w German Cancer Research Center w Heidelbergu dokonano studiów literaturowych na temat metod analizy tekstur, zapoznano się tomografami MRI zainstalowanymi w tym ośrodku oraz z metodami akwizycji obrazów MRI. W wizycie tej brali udział prof. A. Materka, dr M. Strzelecki oraz dr P. Szczypiński.

Celem drugiego wyjazdu do szpitala uniwersyteckiego w Aarhus, Dania (prof. A. Materka, mgr P. Makowski) było zapoznanie się z urządzeniami i procedurami badań medycznych z wykorzystaniem tomografów rezonansu magnetycznego i określenie zakresu i harmonogramu studiów doktoranckich mgra P. Makowskiego w Danii (w zakresie trójwymiarowego modelowania mięśnia sercowego i naczyń krwionośnych zobrazowanych za pomocą badania MRI).

W trakcie wyjazdu do Pragi (Institute of Clinical and Experimental Research) omówiono zakres prac dotyczących analizy obrazów nerek i mózgu. W wizycie udział brali dr M. Strzelecki i dr P.Szczypiński.

Podczas wizyty na Politechnice w Zurichu w Communications Technology Laboratory zapoznano się z pracami prowadzonymi w tym ośrodku oraz przedyskutowano zakres prac dotyczących analizy obrazów MRI stwardnienia rozsianego mózgu. W wizycie udział brali: prof. A.Materka, dr M.Strzelecki, mgr M.Kociołek.

W 2001r dr Piotr Szczypiński odbył wizytę w Danish Institute of Agricultural Science (Foulum i Aarslev) w celu wykonania analiz obrazów MRI żywności (ziemniaków oraz mięsa) oraz przedyskutowania procedur segmentacji tych obrazów.

<< Powrót | Główne zadania >>