COST B11   Strona Instytutu Elektroniki PŁ
Zakład Elektroniki Medycznej
grupa polska >> .główne zadania
.najważniejsze osiągnięcia
materiały badawcze
oprogramowanie
publikacje
inne strony
download
prezentacje

Grupa polska 

   

Główne zadania

Główne zadania postawione przed polskimi uczestnikami projektu określono następująco:

  • opracowanie metod przetwarzania i rozpoznawania obrazów do ilościowej analizy tekstury obrazów MRI,
  • stworzenie wyspecjalizowanego pakietu programów przeznaczonego do analizy obrazów MRI,
  • badanie właściwości obrazów wybranych klas (np. obrazów sztucznych obiektów wykorzystywanych do opracowania metod standaryzacji wyników badań uzyskanych z różnych tomografów, obrazów MRI wewnętrznych ludzkich narządów i tkanek) we współpracy z innymi realizatorami projektu COST B11.

<< Powrót | Najważniejsze osiągnięcia >>