COST B11 . Fantomy zbudowane z pian syntetycznych
. Obrazy optyczne pian
. Fantomy zbudowane z kulek polistyrenowych
. Porównanie właściwości różnych fantomów
. Analiza nerek
. Analiza obrazów śródstopia
. Analiza obrazów ziemniaków
Strona Instytutu Elektroniki PŁ
Zakład Elektroniki Medycznej
grupa polska
materiały badawcze
oprogramowanie
publikacje
inne strony
download
prezentacje

Materiały badawcze

   

Obrazy optyczne pian

Niezależnie, dla porównania z obrazami MRI, do wstępnych badań wykorzystano optyczne obrazy pian. Są to zeskanowane obrazy rzeczywistych pian przedstawiające ich przekroje poprzeczne. Zarejestrowano je dla dwóch rodzajów pian o różnej porowatości. Rys. 4 przedstawia obraz piany o dużej porowatości (po lewej) oraz pianę o średniej porowatości (po prawej).

Rys.4 Optyczne obrazy pian

<< Powrót | Fantomy zbudowane z kulek polistyrenowych >>