COST B11 >>  .projekt COST B11
.tomografia rezonansu magnetycznego
Strona Instytutu Elektroniki PŁ
Zakład Elektroniki Medycznej
grupa polska
materiały badawcze
oprogramowanie
publikacje
inne strony
download
prezentacje

PROGRAM B11

   

Tomografia rezonansu magnetycznego

W ciągu ostatnich lat obserwuje się ogromny wzrost liczby działających w świecie tomografów rezonansu magnetycznego. W Polsce działa już ponad 40 takich urządzeń. Tomografia rezonansu magnetycznego staje się coraz bardziej popularną techniką diagnostyczną oferując niespotykane dotąd możliwości obrazowania narządów wewnętrznych człowieka.

Jakość tego obrazowania jest dużo lepsza niż w przypadku stosowania np. tomografii rentgenowskiej, ponadto tomografy MRI umożliwiają obrazowanie np. tkanek miękkich niemożliwe do uzyskania za pomocą innych technik diagnostycznych. Dodatkową zaletą tomografii MRI jest jej nieinwazyjność.

Dotychczasowa analiza obrazów MRI dokonywana przez lekarzy specjalistów ma charakter jakościowy i subiektywny. Zatem niezwykle istotne jest opracowanie nowych metod ilościowej analizy takich obrazów, co przyczyni się do lepszej powtarzalności i obiektywności diagnozy medycznej.

<< Powrót | Projekt COST B11 >>