Home
Konsorcjum EECS
Cele i zadania projektu
Elementy systemu EECS
Testy prototypu EECS
Publikacje i prezentacje
EECS on ECCA website

Konsorcjum EECS

W skład konsorcjum realizującego projekt weszły 3 przedsiębiorstwa oraz 3 instytucje naukowo badawcze. Członkowie konsorcjum reprezentują 4 kraje członkowskie Unii Europejskiej. Poniżej zamieszczono odnośniki do ich stron internetowych. Celem podjętego przedsięwzięcia było zaprojektowanie, uruchomienie i przetestowanie prototypu systemu kart kampusowych dla uczelni wyższych. To ambitne zadanie zostało zrealizowane jako wynik badań naukowych oraz ścisłej partnerskiej współpracy zespołów uczelnianych z zespołami przedsiębiorstw informatycznych konsorcjum. Przedsiębiorstwa te włączyły opracowane rozwiązanie do katalogu oferowanych przez siebie systemów dla szkolnictwa wyższego.
© Politechnika Łódzka, Instytut Elektroniki