Home
Konsorcjum EECS
Cele i zadania projektu
Elementy systemu EECS
Testy prototypu EECS
Publikacje i prezentacje
EECS on ECCA website

Testy prototypu EECS

W celu przetestowania systemu EECS, jego prototypowe moduły zostały zainstalowane na Politechnice Łódzkiej (PŁ) oraz w Waterford Institute of Technology (WIT). W testowaniu systemu wzięło udział 5 studentów - 2 z WIT oraz 3 z PŁ.
Pierwsza faza testów polegała na przeprowadzeniu ciągu procedur inicjowanych podaniem studenta o zgodę i finansowanie wyjazdu zagranicznego w ramach programu Erasmus - odpowiednio w PŁ oraz WIT. Logując się do modułu SCM, studenci biorący udział w testach wypełnili podania związane z wyjazdem do uczelni zagranicznej oraz inne wymagane dokumenty (Transcript of Record, Learning Agreement). Aplikacje studentów zostały przetworzone, uzupełnione i zaakceptowane przez administrację uczelni (w module SCM zasymulowano działania odpowiednich pracowników akademickich i administracji).
Następnie grupa studentów PŁ pojechała do WIT w Irlandii, zaś studenci z WIT przyjechali do Łodzi, w celu kontynuacji testów systemu.
Studenci WIT w Łodzi wykonali następujące testy:
1. Zalogowali się zdalnie do macierzystego modułu SCM w Waterford z wykorzystaniem karty elektronicznej WIT oraz wypełnili dokumenty wymagane przez procedury programu Erasmus podczas pobytu za granicą (m.in. Changes to Learning Agreement, Prolongation of Mobility Period).
2. Używali aplikacji “Class attendance” do rejestracji obecności studentów podczas zajęć, również z wykorzystaniem karty elektronicznej WIT. W teście brała również udział grupa polskich studentów używając kart wystawionych przez PŁ.
3. Uzyskali dostęp do systemu bibliotecznego PŁ, zarejestrowali się w systemie, następnie wypożyczyli i oddali po kilku dniach książki.
Studenci PŁ w Waterford wykonali następujące testy:
1. Zalogowali się zdalnie do macierzystego modułu SCM w Łodzi z wykorzystaniem karty elektronicznej PŁ oraz wypełnili dokumenty wymagane przez procedury programu Erasmus podczas pobytu za granicą (m.in. Changes to Learning Agreement, Prolongation of Mobility Period).
2. Dokonali zakupów w automacie z napojami, dokonując płatności z wykorzystaniem karty elektronicznej wystawionej przez PŁ
3. Uzyskali dostęp do systemu bibliotecznego PŁ, zarejestrowali się w systemie, następnie wypożyczyli i oddali po kilku dniach książki.
Wszystkie przeprowadzone testy zakończyły się powodzeniem i wykazały pełną zgodność procedur zaimplementowanych w prototypie systemu EECS z procedurami obowiązującymi w programie Erasmus. Studenci z WIT i PŁ przeszli pełną ścieżkę formalną związaną z wyjazdem do zagranicznej uczelni w ramach tego programu, wypełniając wszystkie niezbędne formularze, które zostały przetworzone i zaakceptowane przez administrację obydwu uczelni (na drodze symulacji w module SCM). Jedyną cechą różniącą ich wyjazdy od typowych „mobility grants” programu Erasmus był krótszy czas pobytu za granicą, ograniczony do 1 tygodnia ze względu na konieczność dostosowania badań do harmonogramu projektu EECS. Końcowym etapem testów było wystawienie wszystkim biorącym w nim udział studentom dokumentu Confirmation of Mobility Stay.
© Politechnika Łódzka, Instytut Elektroniki