Tools

Research project

Banner
You are here: Home » Publications » Public Transport Information
Tuesday, 28 May 2024

The project is financed by the National Centre of Research and Development of Poland in years 2010–2013 under the grant NR02-0083-10.

The project is financed by the National Centre of Research and Development of Poland in years
2010–2013 under the grant NR02-0083-10.

Real Time Tracking of Public Transport Vehicles - Publications

E-mail Print PDF
  • P.Korbel, P.Wasilewski "Zastosowania systemów łączności radiowej krótkiego zasięgu do wspomagania poruszania się osób niewidomych i słabowidzących we wnętrzach budynków", X Krajowa Konferencja Elektroniki KKE, Darłówko Wschodnie, 2011, Elektronika - Konstrukcje, Technologie, Zastosowania nr 9/2011
  • P.Wasilewski, P.Korbel "System ułatwiający osobom niewidomym i słabowidzącym dostęp do usług miejskiego transportu zbiorowego", X Krajowa Konferencja Elektroniki KKE, Darłówko Wschodnie, 5-9 czerwca, 2011, Elektronika - Konstrukcje, Technologie, Zastosowania nr 9/2011
  • P.Korbel, P.Wasilewski, P. Wawrzyniak "Lokalizacja węzłów sieci ZigBee z wykorzystaniem metod korelacyjnych", Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji KKRRiT, Poznań, 8-10 czerwca, 2011, Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne nr 6/2011
  • P.Korbel, P.Wasilewski, P. Wawrzyniak "Zastosowania systemów lokalizacji terminali sieci Wi-Fi oraz ZigBee do wspomagania poruszania się osób niewidomych i słabowidzących we wnętrzach budynków", Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki, Łódź, 14-16 września, 2011, Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne nr 8-9/2011