Seeing sound - how to show the world to a blind person?

Print

Widzenie dźwiękiem – jak pokazać świat niewidomemu?

Author: M. Bujacz

Popular science article on the website of Siła Wiedzy (Power of Knowledge Website)