XV edycja konkursu polski produkt przyszlosci

Print

Wyróżnienie w XV edycji konkursu polski produkt przyszłości przyznane przez Polską Agencje Przedsiębiorczości (PARP) dla opracowania w fazie przedwdrożeniowej pt. „Sprzętowy interfejs wizyjno-akustycznego systemu wspomagającego niewidomego w samodzielnym poruszaniu się”.

Warsaw, June 2012.

>> See Catalogue PARP 2012