Projekt realizowany w Instytucie Elektroniki Politechniki Łódzkiej w latach 2004-2007, finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Informatyzacji.
Strona domowa - Projekt systemu - Obszary badań - Informacje medialne - Publikacje i prezentacje - Jednostki współpracujące - Inne strony internetowe - Logowanie - Projekt rozwojowy -

Celem projektu jest opracowanie prototypu przenośnego, elektronicznego systemu wspomagającego osobę niewidomą. System będzie się składał z urządzenia umożliwiającego zdalną (bezdotykową) percepcję otoczenia oraz z tzw. "elektronicznego asystenta". Opracowane zostaną metody akwizycji ruchomych scen trójwymiarowych i ich niewizualnej prezentacji osobie niewidomej. Konstruowany system zostanie wyposażony w możliwość komunikacji z innymi urządzeniami elektronicznymi (telefon komórkowy, odbiornik GPS).
W skład systemu będą wchodzić następujące elementy:

foto1Istotnym etapem projektu jest opracowanie metody dźwiękowego kodowania obiektów sceny trójwymiarowej i testy prototypu systemu do "dźwiękowego obrazowania" otoczenia oraz testy układu "elektronicznego asystenta" z udziałem osób niewidomych i słabo widzących. Projekt jest realizowany we współpracy z oddziałem łódzkim Polskiego Związku Niewidomych oraz Specjalnym Ośrodkiem Szkoleniowo-Wychowawczym dla Dzieci Słabowidzących w Łodzi.

 
Kontakt