Projekty kompetencyjne oferowane przez Instytut Elektroniki
Przykładowe tematy realizowanych projektów

Zakład Elektroniki Medycznej
kierownik: dr hab. Paweł Strumiłło, prof. PŁ

Błąd: : Połączenie z bazą danych nie powiodło się. Spróbuj jeszcze raz później.