Projekty kompetencyjne oferowane przez Instytut Elektroniki
Przykładowe tematy realizowanych projektów

Zakład Elektroniki Medycznej
kierownik: dr hab. Paweł Strumiłło, prof. PŁ

Zakład Telekomunikacji
kierownik: prof. dr hab. Tomasz Kacprzak

Zakład Układów Elektronicznych i Termografii
kierownik: dr hab. Bogusław Więcek, prof. PŁ

Projekt kompetencyjny realizują studenci V semestru studiów stacjonarnych kierunku Elektronika i telekomunikacja - jest to przedmiot obowiązkowy.