Telecommunication Division

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Start Piotr Korbel Research

Research

Publications:

  2020

 1. R. Kawecki, P. Korbel, S. Hausman "The use of Multiwall model for reference RSSI data preparation for indoor localization purposes", 2020 Baltic URSI Symposium, URSI 2020

 2. 2019

 3. M. Obuchowicz, P. Korbel, P. Strumiłło "Ultra Wideband positioning technology in tracking moving objects in indoor spaces-a pilot study", 2019 Signal Processing Symposium, SPSympo 2019, Kraków, 2019

 4. R. Kawecki, P. Korbel, S. Hausman "Influence of User Mobility on the Accuracy of Indoor Positioning with the use of RSSI and Particle Filter Algorithm", 2019 Signal Processing Symposium, SPSympo 2019, Kraków, 2019

 5. P. Korbel, S. Hausman, P. Di Barba "Application of Evolutionary Approach for Multi-objective Improvement of Indoor Access Point Placement", 2019 13th European Conference on Antennas and Propagation (EuCAP) Kraków, 2019

 6. R. Kawecki, P. Korbel, S. Hausman "Influence of Reference Map Resolution on Indoor Terminal Positioning with the use of RSSI Measurements and Particle Filter Algorithm", 2019 13th European Conference on Antennas and Propagation (EuCAP) Kraków, 2019

 7. R. Kawecki, P. Korbel, S. Hausman "Zależność między gęstością siatki referencyjnych map RSSI a dokładnością lokalizacji terminali mobilnych w budynkach", Przegląd Telekomunikacyjny – Wiadomości Telekomunikacyjne nr 6/2019

 8. P. Korbel, S. Hausman, P. Di Barba "Dwukryterialne ewolucyjne podejście do optymalizacji rozmieszczenia węzłów dostępowych dla poprawy zasięgu i dokładności lokalizacji terminali", Przegląd Telekomunikacyjny – Wiadomości Telekomunikacyjne nr 6/2019

 9. 2018

 10. R. Kawecki, P. Korbel, S. Hausman "Analiza wpływu błędów map referencyjnych na dokładność lokalizowania terminala z wykorzystaniem RSSI i algorytmu filtracji cząsteczkowej", Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji KKRRiT, Gdańsk, 22-22 czerwca, 2018, Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne nr 4/2018

 11. 2017

 12. S. Hausman, P. Korbel "Internet of Things in Medicine and for Improved Living Comfort", Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji KKRRiT, Poznań, 21-23 czerwca, 2017, Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne nr 6/2017

 13. P. Di Barba, S. Hausman, P. Korbel, K. Piwowarczyk "Evolutionary Approach to Automatic Deployment of WLAN Access Points for Simultaneous Improvement of Coverage and Indoor Positioning Accuracy", Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji KKRRiT, Poznań, 21-23 czerwca, 2017, Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne nr 6/2017 (in Polish)

 14. R. Kawecki, J. Kawecki, P. Oleksy, K. Piwowarczyk, P. Korbel, S. Hausman "Application of Particle Filter Algorithm for Indoor Terminal Positioning", Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji KKRRiT, Poznań, 21-23 czerwca, 2017, Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne nr 6/2017 (in Polish)

 15. P. Strumiłło, M. Bujacz, P. Barański, P. Skulimowski, P. Korbel, M. Owczarek, K. Tomalczyk, A. Moldoveanu, R. Unnthorsson "Different approaches to aiding blind persons in mobility and navigation in the "naviton" and "sound of vision" projects", Rozdział w Mobility of Visually Impaired People: Fundamentals and ICT Assistive Technologies, Springer International Publishing, 2017, str. 435-468, ISBN: 978-331954446-5; 978-331954444-1, DOI: 10.1007/978-3-319-54446-5_15

 16. R. Kawecki, J. Kawecki, P. Oleksy, K. Piwowarczyk, S. Hausman, P. Korbel “Application of particle filter algorithm for indoor terminal positioning”, IIPhDW — International Interdisciplinary PhD Workshop 2017, Łódź, 9-11 września 2017

 17. 2016

 18. N.Boujnah, P. Korbel "Crowdsourcing Based Terminal Positioning Using Linear and Non-Linear Interpolation Techniques", Advances in Wireless and Optical Communications RTUWO'2016, Riga, 3-4 November, 2016

 19. M.Binek, A.Kanicki, P. Korbel "Signal Parameters Identification Methods Used in Wide-Area Measurement Systems", Electrical Power Networks - EPNet 2016, Wrocław, 19-21 September, 2016

 20. N.Boujnah, P. Korbel "Crowdsourcing based terminal positioning using multidimensional data clustering and interpolation", 4th International Conference on Innovative Network Systems and Applications, Federated Conference on Computer Science and Information Systems FedCSIS 2016, Gdańsk, 11-14 September, 2016

 21. P. Wawrzyniak, S. Hausman, P. Korbel "Area Based Indoor Tracking Algorithm Based on Sequence Detection and Maximum Likelihood Metrics", European Conference on Antennas and Propagation EuCAP 2016, Davos, 10-15 April, 2016

 22. 2015

 23. P. Wawrzyniak, S. Hausman, P. Korbel "Sequence Detection of Movement for Accurate Area Based Indoor Positioning and Tracking", European Conference on Antennas and Propagation, EuCAP 2015, Lisbon, 12-17 April, 2015

 24. P. Wawrzyniak, S. Hausman, P. Korbel "Zastosowanie algorytmów detekcji sekwencji do wyznaczania położenia obiektu poruszającego się wewnątrz budynku", Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji KKRRiT, Łódź, 8-10 April, 2015, Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne nr 4/2015 (in Polish)

 25. K.Piwowarczyk, T. Kacprzak, P. Korbel, P. Wawrzyniak "Zwiększenie dokładności lokalizacji terminali radiowych poprzez poprawę rozmieszczenia referencyjnych stacji radiowych", Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji KKRRiT, Łódź, 8-10 April, 2015, Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne nr 4/2015 (in Polish)

 26. 2014

 27. P. Wawrzyniak, P. Korbel, P. Skulimowski, P. Poryzała "Mixed-Mode Wireless Indoor Positioning System Using Proximity Detection and Database Correlation", International Conference on Wireless Sensor Networks (WSN'14), Federated Conference on Computer Science and Information Systems FedCSIS 2014, Warsaw, 7-10 September, 2014

 28. P. Skulimowski, P. Korbel, P. Wawrzyniak "POI Explorer – A Sonified Mobile Application Aiding the Visually Impaired in Urban Navigation," 3rd International Symposium on Frontiers in Network Applications, Network Systems and Web Services (SoFAST-WS'14), Federated Conference on Computer Science and Information Systems FedCSIS 2014, Warsaw, 7-10 September, 2014

 29. 2013

 30. P.Korbel, P.Skulimowski, P.Wasilewski "A Radio Network for Guidance and Public Transport Assistance of the Visually Impaired", 2013 6th International Conference on Human System Interaction (HSI), Sopot (Poland), June 06-08, 2013

 31. P.Korbel, M.Morański, P.Poryzała "Węzeł sieci radiowej do wspomagania poruszania się osób niewidomych i słabowidzących w terenie miejskim", XII Krajowa Konferencja Elektroniki KKE, Darłówko Wschodnie, 9-13 June, 2013, Elektronika - Konstrukcje, Technologie, Zastosowania nr 9/2011 (in Polish)

 32. P.Korbel, P.Wawrzyniak, P.Wasilewski, P.Poryzała "Zastosowanie węzłów radiowych małej mocy do wspomagania osób niewidomych i słabowidzących w lokalizacji pomieszczeń", XII Krajowa Konferencja Elektroniki KKE, Darłówko Wschodnie, 9-13 June, 2013, Elektronika - Konstrukcje, Technologie, Zastosowania nr 9/2013 (in Polish)

 33. P.Wawrzyniak, P.Korbel "Wireless Indoor Positioning System for the Visually Impaired", International Conference on Wireless Sensor Networks (WSN'13), Federated Conference on Computer Science and Information Systems FedCSIS 2013, Kraków, 8-11 September, 2013

 34. K.Piwowarczyk, P.Korbel, T.Kacprzak "Analysis of the influence of radio beacon placement on the accuracy of indoor positioning system", International Conference on Wireless Sensor Networks (WSN'13), Federated Conference on Computer Science and Information Systems FedCSIS 2013, Kraków, 8-11 September, 2013

 35. P.Korbel, P.Wawrzyniak, S.Grabowski, D.Krasińska "LocFusion API – Programming Interface for Accurate Multi-Source Mobile Terminal Positioning", Frontiers in Network Applications, Network Systems and Web Services (SoFAST-WS'13), Federated Conference on Computer Science and Information Systems FedCSIS 2013, Kraków, 8-11 September, 2013

 36. P.Korbel, P.Skulimowski, P.Wasilewski, P.Wawrzyniak "Mobile Applications Aiding the Visually Impaired in Travelling with Public Transport", Frontiers in Network Applications, Network Systems and Web Services (SoFAST-WS'13), Federated Conference on Computer Science and Information Systems FedCSIS 2013, Kraków, 8-11 September, 2013

 37. P.Wawrzyniak, P.Korbel, A.Borowska-Terka "Student Information Delivery Platform Using Telecommunications Open Middleware APIs", Frontiers in Network Applications, Network Systems and Web Services (SoFAST-WS'13), Federated Conference on Computer Science and Information Systems FedCSIS 2013, Kraków, 8-11 September, 2013

 38. 2012

 39. P.Wawrzyniak, P.Pątek, J.Legierski, M.Grzenda, P.Korbel "NMR Recorder – narzędzie do gromadzenia informacji pomiarowych z terminala komórkowego", Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji KKRRiT, Gdańsk, 14-16 May, 2012, Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne nr 4/2012 (in Polish)

 40. A.Materka, P.Dębiec, P.Korbel, M.Strzelecki "A Networked Information Processing System for Student Mobility Support in European Higher Education Area", Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review) nr 7a/2012

 41. P.Wawrzyniak, P.Korbel "Badanie wpływu wzajemnego usytuowania węzłów wewnątrzbudynkowego systemu lokalizacyjnego na dokładność wyznaczania położenia użytkownika", Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki, Warszawa-Miedzeszyn, 12-14 September, 2012, Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne nr 8-9/2012 (in Polish)

 42. P.Wawrzyniak, P.Korbel "Application Programming Interface for accurate multi-source mobile user positioning system", III Forum Innowacji Młodych Badaczy, Łódź, 16-17 November 2012

 43. 2011

 44. P.Korbel, P.Wasilewski "Zastosowania systemów łączności radiowej krótkiego zasięgu do wspomagania poruszania się osób niewidomych i słabowidzących we wnętrzach budynków", X Krajowa Konferencja Elektroniki KKE, Darłówko Wschodnie, 2011, Elektronika - Konstrukcje, Technologie, Zastosowania nr 9/2011 (in Polish)

 45. P.Wasilewski, P.Korbel "System ułatwiający osobom niewidomym i słabowidzącym dostęp do usług miejskiego transportu zbiorowego", X Krajowa Konferencja Elektroniki KKE, Darłówko Wschodnie, 5-9 June, 2011, Elektronika - Konstrukcje, Technologie, Zastosowania nr 9/2011 (in Polish)

 46. P.Korbel, P.Wasilewski, P. Wawrzyniak "Lokalizacja węzłów sieci ZigBee z wykorzystaniem metod korelacyjnych", Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji KKRRiT, Poznań, 8-10 June, 2011, Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne nr 6/2011 (in Polish)

 47. P.Korbel, P.Wasilewski, P. Wawrzyniak "Zastosowania systemów lokalizacji terminali sieci Wi-Fi oraz ZigBee do wspomagania poruszania się osób niewidomych i słabowidzących we wnętrzach budynków", Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki, Łódź, 14-16  September, 2011, Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne nr 8-9/2011 (in Polish)

 48. D.Bogusz, P.Korbel, J.Legierski "Integracja systemów Unified Communications z platformami usługowymi operatorów", Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki, Łódź, 14-16 September, 2011, Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne nr 8-9/2011 (in Polish)

 49. J.Legierski, P.Korbel "Telco 2.0 – przykłady praktycznego wykorzystania interfejsów telekomunikacyjnych platform usługowych", Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki, Łódź, 14-16 September, 2011, Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne nr 8-9/2011 (in Polish)

 50. P.Wawrzyniak, P.Korbel "Indoor Positioning System for Short Range Radio Communication Networks", II Forum Innowacji Młodych Badaczy, Łódź, 25-26 November, 2011

 51. 2007

 52. K.Ślot, P.Korbel, H.Kim, M.Lee, S.Ko "Parallel Implementation of Elastic Grid Matching Using Cellular Neural Networks", Computer Vision/ Computer Graphics Collaboration Techniques, Third International Conference, MIRAGE 2007, LNCS 4418, Ed. Gapalowicz Andre, Philips Wilfried. France: Springer 2007, France 2007, p. 472-481

 53. P.Korbel "Application of Cellular Neural Networks and Deformable Models to Object Recognition", Elektryka, Zeszyty Naukowe Nr 1004, Zeszyt 111, 2007

 54. 2006

 55. P.Korbel, K.Ślot "Modeling of elastic inter-node bounds in Cellular Neural Network-based implementation of the deformable grid paradigm", 10th IEEE International Workshop on Cellular Neural Networks and their Applications - IEEE CNNA 2006, Istanbul, Turcja, Conference Proceedings; 28-30 August, 2006

 56. K.Ślot, P.Korbel, M.Goździk, H.Kim "Pattern Detection in Spectrograms with Cellular Neural Networks", 10th IEEE International Workshop on Cellular Neural Networks and their Applications - IEEE CNNA 2006, Istanbul, Turcja, Conference Proceedings; 28-30 August, 2006

 57. S.Hausman, P.Korbel "Automatyzacja pomiaru znormalizowanej tłumienności stanowisk do badania emisji promieniowanych", Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji KKRRiT, Poznań, Materiały konferencyjne; 7-9 June, 2006 (in Polish)

 58. P.Korbel, K.Ślot, H.Kim "Parallel Implementation of Elastic Grid-Based Object Recognition within Cellular Neural Network Universal Machine", Proc. of the 6th Int. Workshop on Multimedia Signal Processing & Transmission MSPT 2006, Korea

 59. P.Korbel, K.Ślot "Cellular Neural Network-based object recognition with deformable grids", Machine, Graphics and Vision, 2006, vol. 15, no. 3/4, p. 461-469

 60. 2005

 61. P.Korbel, K.Ślot "CNN-Based Object Recognition With Deformable Grids And Multiple-Feature Image Representation", 9th IEEE International Workshop on Cellular Neural Networks and their Applications - IEEE CNNA 2005, Hsinchu, Tajwan, Conference Proceedings; 28-30 May, 2005

 62. 2004

 63. S.Hausman, P.Korbel "Przyspieszony pomiar współczynników antenowych metodą trzech anten", Krajowa Konferencja Radiokomunikacji Radiofonii i Telewizji - KKRRiT'2004, Warszawa, Materiały konferencyjne; 16-18 June, 2004 (in Polish)

 64. M.Czarnecki, S.Hausman, P.Korbel "Weryfikacja pomiarowa modelu propagacyjnego ITU-R P.1546 w obszarach zabudowanych", Krajowa Konferencja Radiokomunikacji Radiofonii i Telewizji - KKRRiT'2004, Warszawa, Materiały konferencyjne; 16-18 June, 2004 (in Polish)

 65. K.Ślot, P.Korbel "Deformable Grid Paradigm Implementation in Cellular Neural Networks", 8th IEEE International Workshop on Cellular Neural Networks and their Applications - IEEE CNNA 2004, Budapeszt, Conference Proceedings; 22-24 July, 2004

 66. P.Korbel, K.Ślot "Object Recognition Using Cellular Neural Networks - Physical Implementation Issues", International Conference on Signals and Electronic Systems - ICSES'04 , Poznań, Conference Proceedings; 13-15 September, 2004

 67. 2003

 68. S.Hausman, P.Korbel "Szybka metoda pomiaru współczynników antenowych metodą trzech anten", III Krajowe Sympozjum Kompatybilność Elektromagnetyczna w Elektrotechnice i Elektronice EMC'03, Elektryka, Zeszyty Naukowe Nr 927, Zeszyt nr 100, 2003 (in Polish)

 69. S.Hausman, M.Czarnecki, P.Korbel, Ł.Januszkiewicz "Pomiarowa weryfikacja modelu dyfrakcji i odbicia fali elektromagnetycznej dla walca przewodzącego", Krajowa Konferencja Radiokomunikacji Radiofonii i Telewizji - KKRRiT'2003, Wrocław, Materiały konferencyjne; 25-27 June, 2003 (in Polish)

 70. P.Korbel, K.Ślot "Recognition of degraded speech with linear microphone arrays and modified DTW procedure", Signal Processing'2003, Poznań, Workshop Proceedings; 10 Ovtober 2003

 71. 2002

 72. S.Hausman, M.Czarnecki, P.Korbel "Modelowanie odbić i dyfrakcji fal radiowych dla klina dielektrycznego przy użyciu metod wielkoczęstotliwościowych", Zeszyty Naukowe Elektronika, Instytut Elektroniki PŁ nr 7, 2002 (in Polish)

 73. Ł.Januszkiewicz, P.Korbel "Szerokopasmowa antena przeznaczona do pracy we wnętrzach budynków", Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji - KKRRiT'2002, Gdańsk, Materiały konferencyjne; 12-14 June, 2002 (in Polish)

 74. M.Czarnecki, S.Hausman, P.Korbel "Modelowanie odbić i dyfrakcji fal radiowych dla brył wypukłych z wykorzystaniem metod wielkoczęstotliwościowych", Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji - KKRRiT'2002, Gdańsk, Materiały konferencyjne; 12-14 June, 2002 (in Polish)

 75. 2001

 76. M.Czarnecki, S.Hausman, W.Hołubowicz, P.Korbel, M.Lewicki, T.Piaścik "Porównanie wyników modelowania rozkładu natężenia pola w terenie zurbanizowanym z wykorzystaniem metod Okumury i Andersona", Krajowa Konferencja Radiotelekomunikacji, Radiofonii i Telewizji - KKRRiT'2001, Poznań, Materiały konferencyjne; 14-16 May, 2001 (in Polish)

 77. S.Hausman, M.Czarnecki, P.Korbel "Modelowanie odbić i dyfrakcji fal radiowych dla brył wypukłych z użyciem metod wielkoczęstotliwościowych", Zeszyty Naukowe Elektronika, Instytut Elektroniki PŁ nr 6, 2001 (in Polish)

 78. 2000

 79. M.Czarnecki, S.Hausman, P.Korbel, M.Lewicki "Weryfikacja pomiarowa modelu propagacji dla wnętrz budynków", V Konferencja KKRR'2000, Poznań, Materiały Konferencyjne; 6-8 June, 2000 (in Polish)

 80. 1999

 81. P.Korbel "Modelowanie rozkładu natężenia pola elektromagnetycznego we wnętrzach budynków - wpływ transmisji sygnału poprzez ściany na wynikowy rozkład natężenia pola", III Międzynarodowa Konferencja Elektroniki i Telekomunikacji, SECON'99, Warszawa, Wydział Elektroniki WAT, Conference Proceedings 16-17 November, 1999 (in Polish)

 

TELECOMMUNICATION is everywhere !!

 • radio
 • television
 • microwave
 • phone
 • internet

Discover secrets of telecommunication !!

Useful links

Useful links:
Instytut Elektroniki
telekomunikacja, elektronika medyczna, termografia
Politechnika Łódzka
strona główna Politechniki

Visitors

We have 4 guests online

Migawki

Telecommunication Division - nowa odsłona. Welcome on our website.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą witryną i podzielenia opiniami.