Telecommunication Division

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Research

For in much wisdom is much grief;
and he who increases knowledge increases sorrow."

Ecclesiastes 1:18 

Moje zainteresowania badawcze koncentrują się wokół techniki antenowej i analizy pól elektromagnetycznych.

Badania prowadzone przeze mnie dotyczą między innymi:

 • projektowania nietypowych anten (tekstylnych, szerokopasmowych)
 • komputerowego modelowania anten,
 • badania oddziaływania fal elektromagnetycznych na ludzi,
 • pomiarów parametrów materiałowych w zakresie wielkich częstotliwości

Lista publikacji:

 • Ł. Januszkiewicz, "Zmodyfikowana antena tekstylna pracująca w paśmie 2.5 GHz", Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji KKRRiT 2009, Warszawa, 17 - 19 czerwca 2009
 • Ł. Januszkiewicz, S. Hausman, T. Kacprzak „Antena mikrofalowa dla systemów tekstronicznych”, Przegląd Elektrotechniczny, Vol. 2009, nr 6. s.: 42-45.
 • L. Januszkiewicz, S. Hausman, T. Kacprzak, M. Michalak, J. Bilska, I. Krucinska, „Textile Body-worn exponentially tapered Vee antenna”, International Conference on Microwaves, Radar and Wireless Communications MIKON 2008, Wrocław 2008
 • Łukasz Januszkiewicz, Sławomir Hausman, Tomasz Kacprzak, Marina Michalak, Jadwiga Bilska, Izabella Krucińska, „Badanie anteny tekstylnej w warunkach eksploatacyjnych”, Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji KKRRiT 2008, Wrocław, 9 - 11 kwietnia 2008, Wrocław
 • Hausman S., Januszkiewicz Ł, Kacprzak T. „Prosta metoda pomiaru przenikalności dielektrycznej materiałów podłożowych anten tekstylnych”, Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej: Radiokomunikacja, Radiofonia i Telewizja, Gdańsk, 2007, str. 311–314.
 • Mardini W., Hausman S., Januszkiewicz Ł „Weryfikacja eksperymentalna symulacji propagacji fal radiowych metodą śledzenia wiązek”, Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej: Radiokomunikacja, Radiofonia i Telewizja, Gdańsk, 2007, str. 451–454.
 • Januszkiewicz, Ł., „The frequency domain method of velocity factor measurement in transmission line”, Radar Symposium, 2006. IRS 2006. 24-26 May 2006 Page(s):1 – 4
 • Januszkiewicz Ł, Hausman S., “Application of UTD, MoM, and FDTD to the Scattering Problem of a Finite PEC Cylinder”, 7th International Radar Symposium IRS'06, Kraków, May 24-26 2006
 • Hausman S., Januszkiewicz Ł, Michalak M, Kacprzak T., Krucińska I, „High Frequency Dielectric Permittivity of Nonwovens”, Fibres & Textiles in Eastern Europe, January / December 2006, Vol. 14, No. 5 (59), str. 60–63.
 • Januszkiewicz Ł, Czarnecki M, Hausman S., „Modelowanie anteny spiralno-stożkowej siatką przewodzącą z użyciem metody momentów”, Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji KKRRiT 2006, Poznań, 7-9 czerwca 2006, Poznań.
 • Januszkiewicz Ł., Materka A., “Optymalizacja konstrukcji anteny szerokopasmowej z wykorzystaniem programu NEC i środowiska Matlab”, Krajowa Konferencja Elektroniki 2006, Darłówko Wschodnie, str. 529 – 534
 • Januszkiewicz Ł., Czarnecki M., “Simulation of a Broadband Antenna with the Method of Moments”, Radioengineering, Vol. 14, No. 4, December 2005, Page(s): 43 – 47.
 • Januszkiewicz Ł, Hausman S., Czarnecki M., "Modelowanie rozkładu pola w otoczeniu walca przewodzącego na granicy stosowalności UTD i MOM", Krajowa Konferencja Radiokomunikacji Radiofonii i Telewizji KKRRiT 2005, Kraków, 15-17 czerwca 2005, str. 191-194.
 • Januszkiewicz, L.; Hausman, S.; “Combined spiral-discone broadband antenna for indoor applications”, Personal, Indoor and Mobile Radio Communications, 2004. PIMRC 2004. 15th IEEE International Symposium on Volume 1, 5-8 Sept. 2004 Page(s):422 – 426
 • Januszkiewicz Ł., „Szerokopasmowa antena spiralno-stożkowa o zredukowanych wymiarach”, Krajowa Konferencja Radiokomunikacji Radiofonii i Telewizji, Wrocław, 2003, Str.: 233 – 235.
 • Hausman S., Czarnecki M., Korbel P., Januszkiewicz Ł., „Pomiarowa weryfikacja modelu dyfrakcji i odbicia fali elektromagnetycznej dla walca przewodzącego”, Krajowa Konferencja Radiokomunikacji Radiofonii i Telewizji KKRRiT'03, Wrocław, 25-27 czerwca 2003, str. 271-274.
 • Januszkiewicz Ł., Hausman S., „Zastosowanie metody momentów do symulacji charakterystyk anteny szerokopasmowej”, VII Poznańskie Warsztaty Telekomunikacyjne 2002, Poznań, 12-13 grudnia, 2003, str. 5.6-1 - 5.6-5.
 • Januszkiewicz Ł., Korbel P., „Szerokopasmowa antena przeznaczona do pracy we wnętrzach budynków”, Krajowa Konferencja Radiokomunikacji Radiofonii i Telewizji, Gdańsk 2002, Str.: 69 – 72
 

TELECOMMUNICATION is everywhere !!

 • radio
 • television
 • microwave
 • phone
 • internet

Discover secrets of telecommunication !!

Useful links

Useful links:
Instytut Elektroniki
telekomunikacja, elektronika medyczna, termografia
Politechnika Łódzka
strona główna Politechniki

Visitors

We have 3 guests online

Migawki

Telecommunication Division - nowa odsłona. Welcome on our website.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą witryną i podzielenia opiniami.