Telecommunication Division

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Research

Krótki życiorys zawodowy

Wdrożenia i konsultacje:

Moje prace (projekty, ekspertyzy, szkolenia, programy komputerowe) na rzecz gospodarki obejmują:

 • Komputerowe modelowanie zasięgów łączności i ruchu telekomunikacyjnego
 • Projektowanie i planowanie wdrażania systemów łączności radiowej
 • Jakościową i ilościową ocenę funkcjonowania systemów łączności radiowej
 • Automatyzację pomiarów pól EM, np. w kompatybilności elektromagnetycznej
 • Projektowanie systemów antenowych
 • Zastosowania cyfrowego przetwarzania sygnałów
 • Projektowanie baz danych


Lista wybranych prac:

1. Kierownik projektu "Opracowanie koncepcji sieci radiokomunikacji ruchomej lądowej dla Łódzkiego Zakładu Energetycznego S.A. i Zespołu Elektrociepłowni w Łodzi S.A", wykonanej w IE PŁ na zlecenie Łódzkiego Zakładu Energetycznego SA i Zespołu Elektrociepłowni w Łodzi SA, 1994 - 1995 r.

2. Kierownik projektu "Opracowanie metody i programu komputerowego wspomagającego projektowanie sieci RRL", wykonanego w IE PŁ na zlecenie katowickiej firmy: Serwis radiotechniczny - pomiary i badania propagacyjne, 1996 r. Przy użyciu tego oprogramowania zaprojektowano kilkadziesiąt małych i średnich systemów radiokomunikacji ruchomej w Polsce. Generowane przez program mapy rozkładów natężenia pola i zasięgów były bez zastrzeżeń akceptowane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej (i wcześniejsze instytucje pełniące role regulatora rynku telekomunikacyjnego).

3. Kierownik pracy "Propagacyjne aspekty systemów powiadamiania ERMES", wykonanej na zlecenie Instytutu Technik Telekomunikacyjnych i Informatycznych w Poznaniu, 1996 r.

4. Konsultacje dla energetyki Litewskiej. Pomoc w zakresie tworzenia specyfikacji technicznej do przetargu na system radiowej łączności bezprzewodowej (ok. 40 stacji bazowych). Sformułowanie weryfikowalnych wymagań (testy zgodności) dotyczących zasięgu systemu. Litwa, Wilno, październik 1997 r.

5. Współautor "Studium propagacyjnego systemu łączności radiowej dla Kopalni Węgla Brunatnego Adamów", wykonanego na zlecenie Instytutu Technik Telekomunikacyjnych i Informatycznych w Poznaniu, 1997 r.

6. Główny realizator pracy "Analiza, weryfikacja i ocena modeli propagacyjnych dla potrzeb służby radiodyfuzyjnej", wykonanej przez Instytut Technik Telekomunikacyjnych i Informatycznych w Poznaniu na zlecenie Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej, 1998 - 1999 r.

7. Współautor założeń techniczno-eksploatacyjnych budowy sieci transmisji danych oraz dokumentacji projektowej: "System monitorowania stacji SPP", wykonanych na zlecenie Kopalni Węgla Brunatnego "Bełchatów" przez firmę CAS, 1998 r.

8. Kierownik projektu "Opracowanie koncepcji sieci radiokomunikacji ruchomej lądowej dla gminy Łódź", wykonanej na zlecenie gminy Łódź przez IE PŁ, 1998 - 1999 r

9. Współautor "Studium propagacyjnego systemu łączności radiowej dla Kopalni Węgla Brunatnego Adamów", wykonanego na zlecenie Instytutu Technik Telekomunikacyjnych i Informatycznych w Poznaniu, 1997 r.

10. Główny realizator pracy "Analiza, weryfikacja i ocena modeli propagacyjnych dla potrzeb służby radiodyfuzyjnej", wykonanej przez Instytut Technik Telekomunikacyjnych i Informatycznych w Poznaniu na zlecenie Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej, 1998 - 1999 r.

11. Współautor założeń techniczno-eksploatacyjnych budowy sieci transmisji danych oraz dokumentacji projektowej: "System monitorowania stacji SPP", wykonanych na zlecenie Kopalni Węgla Brunatnego "Bełchatów" przez firmę CAS, 1998 r.

12. Kierownik projektu "Opracowanie koncepcji sieci radiokomunikacji ruchomej lądowej dla gminy Łódź", wykonanej na zlecenie gminy Łódź przez IE PŁ, 1998 - 1999 r.

13. Kierownik projektu "Opracowanie koncepcji systemu radiowej łączności ruchomej wspomagającego zarządzanie ruchem pojazdów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Łódź", wykonanej na zlecenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Łodzi Sp. z o.o. przez IE PŁ, 1999 r.

14. Główny realizator pracy "Kompleksowa analiza możliwość wykorzystania pasm 80 MHz i 410 MHz w ramach służby radiokomunikacyjnej lądowej alternatywnych dla użytkowników pasma 300 MHz", wykonanej przez Instytut Technik Telekomunikacyjnych i Informatycznych w Poznaniu na zlecenie Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej, 1999 r - 2000 r.

15. Mikroprocesorowe urządzenie do generacji zaburzeń systemu zapobiegania blokowaniu kół podczas hamowania ABS (ang. Anti-Lock Braking System). Urządzenie jest częścią unikatowego systemu służącego do badania rozwiązań ABS w autobusach, opracowanego w Instytucie Pojazdów Politechniki Łódzkiej. Mój udział polegał na zaprojektowaniu i wykonaniu bloku sterowanych mikroprocesorowo źródeł prądowych zasilających siłowniki hydrauliczne.

16. Jeden z głównych projektantów systemu lokalizacji pojazdów i zarządzania flotą pojazdów "Salomon" opracowanego przez firmę Terracom s.c. System został wdrożony w jednej z dużych Komend Policji Państwowej przez firme M/A-Com Poland.

17. Jeden z głównych projektantów i programista komputerowego systemu wspomagania zarządzania dydaktyką na Wydziale Elektrotechniki i Elektroniki Politechniki Łódzkiej (1998 - 2004). Zaprojektowanie i oprogramowanie terminala graficznej personalizacji kart, który pozwalał na szybkie definiowanie stałych napisów i tekstów pobieranych z bazy danych ich formatowanie oraz łączenie z grafiką i zdjęciami. drukowanych na kartach procesorowych (smart card) wydawanych użytkownikom systemu.

18. Jeden z dwóch autorów Terminala Elastycznego Raportowania: Celem projektu było opracowanie oprogramowania umożliwiającego tworzenie różnorodnych (nie predefiniowanych) raportów z bazy danych systemu EKS. Mój udział w projekcie polegał na opracowaniu metody generowania zapytań w języku SQL na podstawie danych, które może wprowadzić za pośrednictwem interfejsu graficznego użytkownik nieznający składni języka SQL (ang. Structured Query Language) oraz zaproponowaniu (według mojej wiedzy całkowicie oryginalnego) sposobu tworzenia dynamicznej listy kryteriów wyszukiwania i sposobu obsługi każdego z elementów listy (tekst, pozycja z listy, okno dialogowe) przez uzupełnienie bazy danych o tabele przechowujące informacje o logicznych powiązaniach między poszczególnymi tabelami, 2003.

19. Współautorstwo (M. Czarnecki. S. Hausman), algorytmu i programu komputerowego do wykrywania i lokalizacji wycieków paliw płynnych w rurociągach. Praca była wykonana na zlecenie Merrid Controls sp. z o.o. w latach 2002-2004 i przetestowana w instalacjach jednego z największych producentów i dystrybutorów paliw w Polsce. Mój udział polegał na zaproponowaniu i udoskonalaniu sposobu zdalnego wykrywania niepożądanych ingerencji w rurociąg wykorzystującego korelacyjną obróbkę (podobną do detekcji przy użyciu filtrów dopasowanych) sygnałów pochodzących z czujników ciśnienia płynu. Ciśnienie podlega zaburzeniu np. w przypadku próby kradzieży paliwa.

20. Opracowanie programu komputerowego "Maxant" do automatyzacji pomiaru wybranych parametrów anten (współczynniki antenowe metodą trzech anten, zysk, współczynnik fali stojącej) w warunkach otwartego pola pomiarowego lub komory bezodbiciowej, 2004. Oprogramowanie jest wykorzystywane między innymi w Centralnym Laboratorium Badań Technicznych Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

21. Główny twórca programu komputerowego "QuickNSA" do automatyzacji pomiaru znormalizowanej tłumienności otwartych pól pomiarowych i alternatywnych stanowisk pomiarowych, 2006, oprogramowanie wdrożone w Centralnym Laboratorium Badań Technicznych Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

22. Opracowanie (specyfikacja, algorytmy, programowanie) programu komputerowego do statystycznej obróbki wyników pomiarów natężenia pola i położenia geograficznego (z GPS) wykonanych np. w czasie jazd testowych. Oprogramowanie jest przeznaczone do badania systemów radiokomunikacyjnych. Umożliwiło ono między innymi empiryczne zbadanie możliwości systemu WiMAX w ramach pracy wykonanej na zlecenie Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Telekomunikacji Polskiej S.A., 2006.

 

TELECOMMUNICATION is everywhere !!

 • radio
 • television
 • microwave
 • phone
 • internet

Discover secrets of telecommunication !!

Useful links

Useful links:
Instytut Elektroniki
telekomunikacja, elektronika medyczna, termografia
Politechnika Łódzka
strona główna Politechniki

Visitors

We have 4 guests online

Migawki

Telecommunication Division - nowa odsłona. Welcome on our website.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą witryną i podzielenia opiniami.