Zakład Telekomunikacji

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Badania naukowe


alt

Prowadzone przeze mnie badania naukowe dotyczą warstwy fizycznej systemów bezprzewodowych funkcjonujących w pobliżu ciała człowieka (systemy WBAN). Obejmują one następujące zagadnienia:


 • modele ciała do badania oddziaływania pomiędzy ciałem człowieka i systemem bezprzewodowym, 
 • zastosowanie modeli numerycznych do projektowania anten przeznaczonych do pracy w pobliżu ciała człowieka,
 • optymalizacja systemów bezprzewodowych,
 • sposoby kompensacji wpływu ciała na parametry kanału transmisyjnego, 
 • projektowanie anten nasobnych, 
 • projektowanie anten wielopasmowych i szerokopasmowych.

Przykładowa prezentacja konferencyjna: Łukasz Januszkiewicz, „Ekspozycja od urządzeń 5G i Internetu rzeczy”, Konferencja Pole Elektromagnetyczne i jego wpływ na środowisko, 2017, Warszawa, Polska

Moje ostatnie publikacje:
 • K. Grabowska, Ł.,Januszkiewicz, A. Bacciarelli-Ulacha, "Shielding effectiveness of textile woven fabric with conductive weft in microwave frequency range". Fibres & Textiles in Eastern Europe,2024, 32(1) 64-67. https://doi.org/10.2478/ftee-2024-0007 (lista JCR, Impact Factor: 1.1)
 • Nowak, Iwona, Januszkiewicz, Łukasz and Krucińska, Izabella. "Comparison of the Parameters of Textile Antennas Manufactured Using Three Techniques: Magnetron Sputtering, Ink-Jet Printing and Embroidery" Fibres & Textiles in Eastern Europe, vol.0, no.0, 2024, pp.-. https://doi.org/10.2478/ftee-2024-0001 (lista JCR, Impact Factor: 1.1)
 • P. Di Barba, Ł. Januszkiewicz, ‘Linear Antenna Array Modeling with Deep Neural Networks’. International Journal of Applied Electromagnetics and Mechanics, vol. Pre-press, no. Pre-press, pp. 1-18, 2023 Published: 07 November 2023, DOI: 10.3233/JAE-230086 (lista JCR, Impact Factor: 0.6)
 • Czerwiński, M.; Vian, A.; Woodcock, B.A. ; Goliński, P.; Recuero Virto, L.;d , Januszkiewicz, Ł., Do electromagnetic fields used in telecommunications affect wild plant species? A control impact study conducted in the field, Ecological Indicators 2023, Volume 150, 110267,ISSN 1470-160X, https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2023.110267. (lista JCR, Impact Factor: 6.263) 
 • P. Di Barba, Ł. Januszkiewicz, J. Kawecki, M.E. Mognaschi, "Electromagnetic Wave Absorption in the Human Head: A Virtual Sensor Based on a Deep-Learning Model", Sensors 2023, 23, 3131. https://doi.org/10.3390/s23063131, (lista JCR, Impact Factor: 3.847)
 • P. Oleksy, Ł. Januszkiewicz, "Localization of Wireless Capsule Endoscopes Using the Receiver Selection Algorithm and a Modified Capsule Antenna",  Electronics 2023, 12, 784. https://doi.org/10.3390/electronics12040784, (lista JCR, Impact Factor: 2.690)
 • J. Kawecki, Ł. Januszkiewicz, P. Di Barba, K. Kropidłowski, " Eye Shielding against Electromagnetic Radiation: Optimal Design Using a Reduced Model of the Head", Electronics 2023, 12, 291. https://doi.org/10.3390/electronics12020291, (lista JCR, Impact Factor: 2.690)
 • P. Oleksy, Ł. Januszkiewicz,  "Wireless Capsule Endoscope Localization with Phase Detection Algorithm and Adaptive Body Model", Sensors 2022, 22, 2200. https://doi.org/10.3390/s22062200 (lista JCR, Impact Factor: 3.576)
 • Ł. Januszkiewicz, "Analysis of Shielding Properties of Head Covers Made of Conductive Materials in Application to 5G Wireless Systems.",  Energies 2021, 14, 7004. https://doi.org/10.3390/en14217004 (lista JCR, Impact Factor: 3.004)
 • Ł. Januszkiewicz, P. D. Barba, J. Kawecki, "Design Optimization of Wearable Multiband Antenna Using Evolutionary Algorithm Tuned with Dipole Benchmark Problem." Electronics 2021, 10, 2249. https://doi.org/10.3390/electronics10182249 (lista JCR, Impact Factor: 2.397)
 • P. Oleksy, Ł. Januszkiewicz, "Improved Wireless Capsule Endoscope Localization with Phase Detection Algorithm," 2021 Signal Processing Symposium (SPSympo), 2021, pp. 206-211, doi: 10.1109/SPSympo51155.2020.9593795.
 • Ł. Januszkiewicz, S. Hausman and P. D. Barba, "Human Body Modelling for Wireless Body Area Network Optimization," 2020 14th European Conference on Antennas and Propagation (EuCAP), Copenhagen, Denmark, 2020, pp. 1-5
 • Łukasz Januszkiewicz, Paolo Di Barba, Sławomir Hausman, "Optimal Design of Switchable Wearable Antenna Array for Wireless Sensor Networks", Sensors. 2020; 20(10):2795 (lista JCR,  Impact Factor: 3.031)
 • Paweł Oleksy, Łukasz Januszkiewicz, "Wireless Capsule Endoscope Localization with Phase Detection Algorithm and Simplified Human Body Model", INTL JOURNAL OF ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS, 2020, VOL. 66, NO.1, PP. 45-51
 • Jaroslaw Kawecki, Pawel Oleksy, Lukasz Januszkiewicz, "Inertial Sensors Integrated with Clothing to Localize People Inside Buildings", INTL JOURNAL OF ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS, 2020, VOL. 66, NO. 1, PP. 53-58
 • Marek Czerwiński, Łukasz Januszkiewicz, Alain Vian, Amparo Lázaro, "The influence of bioactive mobile telephony radiation at the level of a plant community – Possible mechanisms and indicators of the effects", Ecological Indicators, Volume 108, January 2020, 105683 (lista JCR, Impact Factor: 4.49)
 • Łukasz Januszkiewicz, Paolo Di Barba, Sławomir Hausman, "Optimal Synthesis of Wearable Antenna Array for Interference Reduction in 700MHz Band," 2019 19th International Symposium on Electromagnetic Fields in Mechatronics, Electrical and Electronic Engineering (ISEF), Nancy, France, 2019, pp. 1-2, doi: 10.1109/ISEF45929.2019.9097074, indeksowane w IEEE
 • Iwona Nowak, Izabella Krucińska, Łukasz Januszkiewicz, "Metallic Electroconductive Transmission Lines Obtained on Textile Substrates by Magnetron Sputtering". FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2019; 27, 3(135): 51-57. DOI: 10.5604/01.3001.0013.0742 (lista JCR, 2017 Impact Factor: 0.577)
 • Łukasz Januszkiewicz, “Analysis of human body shadowing effect on wireless sensor networks operating in 2.4 GHz band”, Sensors, 2018, 18, 3412 (lista JCR, 2018 Impact Factor: 2.475)
 • Łukasz Januszkiewicz, Paolo Di Barba, Łukasz Jopek, Sławomir Hausman, "Many-Objective Automated Optimization of a Four-Band Antenna for Multiband Wireless Sensor Networks",  Sensors 2018, 18, 3309 (lista JCR, 2018 Impact Factor: 2.475)
 • Łukasz Januszkiewicz, Paolo Di Barba, Sławomir Hausman, „Multi-objective optimization of wireless body area network for varying body positions”, Sensors 2018, 18, 3406 (lista JCR , 2018 Impact Factor: 2.475)
 • Łukasz Januszkiewicz, “Simplified numerical models for simulations of 5G systems interaction with human body,” 2018 Baltic URSI Symposium (URSI), Poznan, 2018, pp. 11-15, doi: 10.23919/URSI.2018.8406732, indeksowane w IEEE
 • Lukasz Januszkiewicz, Paolo Di Barba, Slawomir Hausman, (2018) “Hierarchical paradigm for automated optimal design of dual-band wearable antenna with simplified human body models”, COMPEL - The international journal for computation and mathematics in electrical and electronic engineering, https://doi.org/10.1108/COMPEL-01-2018-0048 (lista JCR , 2017Impact Factor: 0.534)
 • Łukasz Januszkiewicz, “Model for Ray-Based UTD Simulations of the Human Body Shadowing Effect in 5G Wireless Systems,” International Journal of Antennas and Propagation, vol. 2018, Article ID 9084830, 11 pages, 2018. https://doi.org/10.1155/2018/9084830 (lista JCR , 2017 Impact Factor: 1.378)
 • Łukasz Januszkiewicz; Paolo Di Barba, Sławomir Hausman, “Optimization of wireless body area network performance with simplified electromagnetic model of the body”, International Journal of Applied Electromagnetics and Mechanics, vol. 57, no. S1, pp. 143-154, 2018, DOI: 10.3233/JAE-182305, (lista JCR, 2018 Impact Factor: 0.804)
 • Łukasz Januszkiewicz, Paolo Di Barba, Sławomir Hausman, “Optimization of wearable microwave antenna with simplified electromagnetic model of the human body”, Open Physics, 2017.15(1): pp 1055-1060, doi:10.1515/phys-2017-0133 (lista JCR, 2017 Impact Factor: 0.755)
 • Łukasz Januszkiewicz; Paolo Di Barba, Sławomir Hausman, “Field-Based Optimal Placement of Antennas for Body-Worn Wireless Sensors”. Sensors2016, 16, pp713, DOI: 10.3390/s16050713. (lista JCR, 2016 Impact Factor: 2.033)
 • Łukasz Januszkiewicz, Paolo Di Barba, Sławomir Hausman, „Automated identification of human-body model parameters”, International Journal of Applied Electromagnetics and Mechanics 51 (2016) pp: S41–S47, DOI: 10.3233/JAE-2009 (lista JCR, 2016 Impact Factor: 0.724)
 • Łukasz Januszkiewicz, Jarosław Kawecki, Robert Kawecki, Paweł Oleksy, "Wireless Indoor Positioning System with Inertial Sensors and Infrared Beacons",  10th European Conference on Antennas and Propagation (EuCAP), Davos 2016, indeksowane w IEEE
 • Łukasz Januszkiewicz, Sławomir Hausman, “Simplified human phantoms for narrowband and ultra-wideband body area network modelling”, COMPEL - The international journal for computation and mathematics in electrical and electronic engineering, vol. 34:2, 2015, pp 439-447, https://doi.org/10.1108/COMPEL-10-2014-0292, (lista JCR, 2015 Impact Factor: 0.43)
 • Łukasz Januszkiewicz, Sławomir Hausman, “Simplified human phantoms for wireless body area network modelling,” 2015 9thEuropean Conference on Antennas and Propagation (EuCAP), Lisbon, 2015, pp. 1-4., indeksowane w IEEE
 • Łukasz Januszkiewicz, “The analysis of influence of textile antenna location on its performance,” 2015 9th European Conference on Antennas and Propagation (EuCAP), Lisbon, 2015, pp. 1-5. indeksowane w IEEE
 • Łukasz Januszkiewicz, „Uproszczony model ciała człowieka do analizy systemów bezprzewodowych działających w pobliżu osób w różnych pozycjach”, Przegląd Elektrotechniczny, R. 91 NR 1/2015, pp 156-158, doi:10.15199/48.2015.01.33
 • Łukasz Januszkiewicz, “Simplified human body models for interference analysis in the cognitive radio for medical body area networks”, 2014 8thInternational Symposium on Medical Information and Communication Technology (ISMICT), Firenze, 2014, pp. 1-5. doi: 10.1109/ISMICT.2014.6825246, indeksowane w IEEE
 • Sławomir Hausman, Łukasz Januszkiewicz,  “Impact of Indoor Environment on Path Loss in Body Area Networks”, Sensors 2014, 14, pp 19551-19560, DOI: 10.3390/s141019551 (lista JCR, 2014 Impact Factor: 2.245)
 • Łukasz Januszkiewicz, Sławomir Hausman, I. Nowak, I. Krucińska,  “Textile vee antena made with PVD process”, International Journal of Applied Electromagnetics and Mechanics,  Vol. 46, Issue  - 2, 2014, pp.  361 – 365, DOI: 10.3233/JAE-141946 (lista JCR, 2014 Impact Factor: 0.815)
 • Łukasz Januszkiewicz, Sławomir Hausman, „Analiza wrażliwości jednorodnego modelu ciała człowieka na parametry płynu symulującego tkanki”, Przegląd Elektrotechniczny R.90, Nr 12/2014 Str. 214 – 217
 • Łukasz Januszkiewicz, Sławomir Hausman, Tomasz Kacprzak, Marina Michalak, Izabella Krucińska, Jadwiga Bilska, „Textile Antenna for Personal Radio Communications System – Materials and Technology”, Fibres & Textiles in Eastern Europe, 2012; 20, 6A(95): 129-133,  (lista JCR, 2012 Impact Factor: 0.801)
 • Januszkiewicz Ł., Hausman S., Wasilewski P.: „Łącze radiowe o poprawionych parametrach działające w pobliżu ciała człowieka”, Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne, 8-9, 2011, 1399-1403
 • Łukasz Januszkiewicz, “The analysis of textile antenna array radiation pattern,” 18-th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MICROWAVES, RADAR AND WIRELESS COMMUNICATIONS, Vilnius, 2010, pp. 1-4., indeksowane w IEEE
 • Łukasz Januszkiewicz, Sławomir Hausman, Tomasz Kacprzak, „Antena mikrofalowa dla systemów tekstronicznych”, Przegląd Elektrotechniczny Nr: 06/2009 Str. 42-45, (lista JCR, 2009 Impact Factor: 0.196)Patenty:

 • Łukasz Januszkiewicz, Sławomir Hausman, Tomasz Kacprzak, Jadwiga Bilska, Marina Michalak, Izabella Krucińska, Pat.216923, „Antena tekstylna”, udzielenie: 30.05.2014, WUP 05/14
 • Łukasz Januszkiewicz, Ewa Skrzetuska, Izabella Krucińska, Pat.228966, „Sposób wykonania połączenia elektrycznego między ścieżkami elektroprzewodzącymi wykonanymi na podłożu tekstylnym i przewodami elektrycznymi”, udzielenie: 30.05.2018, WUP 05/18
 • Izabella Krucińska, Ewa Skrzetuska, Sławomir Hausman, Łukasz Januszkiewicz, Pat.235486 , „Tekstylny czujnik do monitorowania częstotliwości oddechu”, udzielenie: 24.04.2020, WUP 12/2020
 • Sławomir Hausman, Łukasz Januszkiewicz, Pat. PL.240973, "Wzbudnik do stymulacji ucha polem magnetycznym", udzielenie 04.07.2022 (WUP 27/22)
 • Marek Czerwiński, Łukasz Januszkiewicz, Daniel Jakubczyk Pat. P.43783, "Sposób wyznaczenia optymalnego terminu wypasu lub koszenia roślinności zielnej dla pozyskania zielonki, przy wykorzystaniu mikrofal", 2023

alt

Antena 4-pasmowa


alt

Nasobna antena dwupasmowa


 alt

  Pomiar odstrojenia impedancyjnego anteny w pobliżu głowy


alt

Antena tekstylna wykonana techniką rozpylania magnetronowego


alt

Model ciała w pozycji siedzącej


alt

Pomiar efektu przysłonięcia łącza przez ciało człowieka


Di Barba, Paolo and Januszkiewicz, Łukasz. ‘Linear Antenna Array Modeling with Deep Neural Networks’. 1 Jan. 2023 : 1 – 18.

International Journal of Applied Electromagnetics and Mechanics, vol. Pre-press, no. Pre-press, pp. 1-18, 2023

Published: 07 November 2023
DOI: 10.3233/JAE-230086
 

TELEKOMUNIKACJA jest wszędzie !!

 • radio
 • telewizja
 • mikrofale
 • telefon
 • internet

Z nami odkryjesz tajemnice telekomunikacji !!


KKRRiT 2020

KSTiT

Polecane strony

Przydatne linki:
Instytut Elektroniki
telekomunikacja, elektronika medyczna, termografia
Politechnika Łódzka
strona główna Politechniki

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości 

Migawki

Zakład Telekomunikacji! Dla Ciebie - sprawdź ofertę przygotowaną przez Zakład. Telekomunikacja - to jest TO!