Zakład Układów Elektronicznych i Termografii

Z nami odkryjesz sekrety Termografii !!

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Badania

Lista publikacji:

 1. B. Więcek, M. Poksińska "Zastosowanie termografii w konserwacji zabytków", Pomiary Automatyka Kontrola, Miesięcznik Naukowo-Techniczny (INSPEC) nr 3/2006, 2006;
 2. K. Tomalczyk, K. Napiórkowski, B. Więcek "Pomiary sprawności transformatorów piezoelektrycznych", Zeszyty Naukowe Elektronika, nr 10/2005, 2006;
 3. J. Legierski, B. Więcek, G.De Mey "Measurements and simulations of transient characteristics of heat pipes", Microelectronics Reliability, Elsevier; No.46 (2006), 2006;
 4. B. Więcek, T. Wajman "Capillary pump cooling systems for electronic devices: modelling and measurements", 1st European Advanced Technology Workshop on Micropackaging and Thermal Management IMAPS, Francja, Prezentacja ppt; 1-2 lutego 2006;
 5. B. Więcek, M. Felczak, K. Tomalczyk, B. Ostrowski, M. Lis, T. Wajman "Zastosowanie termografii do badań stanu izolacji cieplnej budynków", Pomiary Automatyka Kontrola, Miesięcznik Naukowo Techniczny; nr 11/2005, 2005;
 6. D. Rzeszotarski, P. Strumiłło, P. Pełczyński, B. Więcek, A. Lorens "System obrazowania stereoskopowego sekwencji scen 3D", Zeszyty Naukowe Elektronika, nr 10/2005, 2005;
 7. T. Wajman, B. Więcek, B. Ostrowski, R. Danych "Pompa kapilarna do chłodzenia układów elektronicznych - stany statyczne", Kwartalnik Elektroniki i Telekomunikacji PAN, 51/2005 z. 2, 2005;
 8. M. Poksińska, B. Więcek "Nowe metody badań fizykochemicznych w diagnostyce konserwatorskiej zabytków sakralnych", Konferencja Krajowa Potrzeby Konserwatorskie Obiektów Sakralnych na przykładzie makroregionu łódzkiego, Łódź, red. J. Perkowski, B. Więcek; 9-10 grudnia 2005;
 9. B. Ostrowski, B. Więcek "Przegląd stosowanych metod pomiaru prędkości przepływu strumienia gazu, kierunki rozwoju technik pomiarowych", Wiosenny Zjazd Naukowy Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Góry Sowie, Materiały zjazdowe - streszczenia; 12-16 kwietnia 2005;
 10. Zalewska-Janowska, B. Więcek "Dermatological applications of thermal imaging", Thermology International, Vol. 15/2005 No. 2, 2005;
 11. G. Gralewicz, G. Owczarek, B. Więcek "Investigations of Single and Multilayer Structures Using Lock-In Thermography - Possible Applications", JOSE Int. Journal of Occupat. Safety & Ergonomics, Vol. 11, No. 2/2005;
 12. Czupryniak, A. Kałużyńska, M. Nowicki, B. Więcek, E.Bald, D.Owczarek "Raynaud's Phenomenon and Endothelial Dysfunction in End-Stage Renal Disease Patients Treated with Hemodialysis", Kidney & Blood Pressure Research, KARGER Publishers; No. 1. Vol. 28/2005, 2005;
 13. Zalewska-Janowska, G. Gralewicz, G. Owczarek, B. Więcek "Thermography in psoriasis vulgaris evaluation", 27th Annual International Conference of the IEEE Engineering in medicine and Biology Society (EMBC'05); "Innovation from Biomolecules to Biosystems", Shanghai, Chiny, Proceedings; 1-4 września 2005;
 14. B. Więcek "Review on thermal image processing for passive and active thermography", 27th Annual International Conference of the IEEE Engineering in medicine and Biology Society (EMBC'05); "Innovation from Biomolecules to Biosystems", Shanghai, Chiny, Proceedings; 1-4 września 2005, 2005;
 15. K. Tomalczyk, M.Chalczyński, B. Więcek "Thermomechanical analysis of piezoelectric transformers", 14th International Conference on Thermal Engineering and Thermogrammetry (THERMO) 2005, Budapeszt, Węgry, Pełne materiały na płycie CD; 22-24 czerwca 2005;
 16. B. Więcek "Cooling and shielding systems for infrared detectors - requirements and limits", 27th Annual International Conference of the IEEE Engineering in medicine and Biology Society (EMBC'05); "Innovation from Biomolecules to Biosystems", Shanghai, Chiny, Proceedings; 1-4 września 2005, 2005;
 17. M. Felczak, B. Więcek "Numerical simulations and measurements of thermal wake effect in electronics", 14th International Conference on Thermal Engineering and Thermogrammetry (THERMO) 2005, Budapeszt, Węgry, Pełne materiały na płycie CD; 22-24 czerwca 2005;
 18. R. Czyżewski, B. Ostrowski, B. Więcek "Evaluation of chosen image processing techniques impact on accuracy in PIV based flow visualisation", 14th International Conference on Thermal Engineering and Thermogrammetry (THERMO) 2005, Budapeszt, Węgry, Pełne materiały na płycie CD; 22-24 czerwca 2005;
 19. T. Jakubowska, B. Więcek, M. Wysocki, C. Peszyński-Drews "Zastosowanie termografii we wczesnym wykrywaniu zmian chorobowych piersi", Biocybernetyka i inżynieria biomedyczne 2000, pod red. M. Nałęcza, t. 8 "Obrazowanie biomedyczne"; 2004;
 20. K. Tomalczyk, K. Napiórkowski, B. Więcek "Transformatory piezoelektryczne w elektronicznych układach zasilających", Zeszyty Naukowe Elektronika, Instytut Elektroniki PŁ nr 9/04, 2004;
 21. G. Gralewicz, B. Więcek, G. Owczarek "Zastosowanie termografii w badaniach nieniszczących" - grant, Zeszyty Naukowe Elektronika, Instytut Elektroniki PŁ nr 9/04, 2004;
 22. B. Więcek "Systemy chłodzenia detektorów podczerwieni", Zeszyty Naukowe Elektronika, Instytut Elektroniki PŁ nr 9/04, 2004;
 23. M. Felczak, B. Ostrowski, B. Więcek "Zastosowanie tunelu powietrznego do badań konwekcyjnego odprowadzania ciepła z układów elektronicznych", Zeszyty Naukowe Elektronika, Instytut Elektroniki PŁ nr 9/04, 2004;
 24. G. Gralewicz, G. Owczarek, B. Więcek "Wykrywanie korozji - metoda badań nieniszczących w podczerwieni", Ochrona przed korozją, Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.; Rok XLVII, 12/2004, 2004;
 25. B. Więcek "Zastosowania termowizji w elektronice", Pomiary Automatyka Kontrola, Pomiary Termowizyjne w Praktyce, Praca zbiorowa pod red. H. Madury, 2004;
 26. T. Jakubowska, B. Więcek, M. Wysocki, C. Drews-Peszyński, M. Strzelecki "Classification of Breast Thermal Images using Artificial Neural Networks", JOURNAL of MEDICAL INFORMATICS and TECHNOLOGIES, Dept. of Computer Systems University of Silesia, ISSN 1642-6037; Vol. 7 October 2004;
 27. Kałużyńska, A. Czupryniak, S. Zwolenik, M. Lis, B. Więcek, M. Nowicki "Objaw Raynauda a wybrane markery stanu śródbłonka u chorych hemodializowanych", Pediatria Polska, Miesięcznik Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego; Nr LXXIX, 2/2004;
 28. T. Wajman, B. Więcek "Pompa kapilarna w systemach chłodzenia układów elektronicznych", Zeszyty Naukowe Elektronika, Instytut Elektroniki PŁ nr 9/04, 2004;
 29. B. Więcek, T. Jakubowska, M. Wysocki, C. Peszyński-Drews, E. Ring, K. Ammer, A. Jung, P. Murawski, "Przetwarzanie obrazów termograficznych w zastosowaniach medycznych", Zeszyty Naukowe Elektronika, Instytut Elektroniki PŁ nr 9/04, 2004;
 30. B. Więcek "Termoelektryczne elementy chłodzenia detektorów podczerwieni", VI Krajowa Konferencja Termografia i Termometria w Podczerwieni, Ustroń-Jaszowiec, red. B. Więcek 4-6 listopada 2004;
 31. Zienowicz, M. Wysocki, T. Jakubowska, C. Peszyński-Drews, B. Więcek "Termowizyjna metoda oceny wzrostu temperatury tkanek okołowierzchniowych podczas sterylizacji kanałów korzeniowych laserem", VI Krajowa Konferencja Termografia i Termometria w Podczerwieni, Ustroń-Jaszowiec, red. B. Więcek 4-6 listopada 2004;
 32. B. Więcek, M. Felczak, M. Poksińska, A. Cupa "Wielospektralne badania zabytków architektury. Część 1 System zobrazowań.", VI Krajowa Konferencja Termografia i Termometria w Podczerwieni, Ustroń-Jaszowiec, red. B. Więcek 4-6 listopada 2004;
 33. Zalewska-Janowska, G. Gralewicz, G. Owczarek, B. Więcek, A. Sysa-Jędrzejowska "Zastosowanie termografii do oceny ustępowania przewlekłych zmian łuszczycowych - opis przypadku", VI Krajowa Konferencja Termografia i Termometria w Podczerwieni, Ustroń-Jaszowiec, red. B. Więcek 4-6 listopada 2004;
 34. M. Lis, K. Tomalczyk, B. Więcek - "Zastosowanie termografii do weryfikacji termicznych modeli zredukowanych w elektronice", VI Krajowa Konferencja Termografia i Termometria w Podczerwieni, Ustroń-Jaszowiec, red. B. Więcek 4-6 listopada 2004;
 35. B. Więcek, B. Ostrowski "Nowoczesne interfejsy i oprogramowanie do kamer termowizyjnych", VI Krajowa Konferencja Termografia i Termometria w Podczerwieni, Ustroń-Jaszowiec, red. B. Więcek 4-6 listopada 2004;
 36. M. Lis, B. Więcek, T. Wajman "Termiczne modele zredukowane elementów półprzewodnikowych w obudowach D2Pak", Krajowa Konferencja Elektroniki, Kołobrzeg - Dźwirzyno, Materiały konferencji; tom 2/2; 10-12 czerwca, 2002, str. 563-568
 37. T. Wajman, B. Więcek "Badania termiczne pompy kapilarnej", VI Krajowa Konferencja Termografia i Termometria w Podczerwieni, Ustroń-Jaszowiec, red. B. Więcek 4-6 listopada 2004, 2004, str. 381-386
 38. M. Michalak, B. Więcek, I. Krucińska "Badanie warstwowych układów włókninowych nową metodą termowizyjną", VI Krajowa Konferencja Termografia i Termometria w Podczerwieni, Ustroń-Jaszowiec, red. B. Więcek 4-6 listopada 2004;
 39. K. Tomalczyk, K. Napiórkowski, B. Więcek "Elektroniczne układy zasilające z transformatorami piezoelektrycznymi o wysokiej sprawności", VI Krajowa Konferencja Termografia i Termometria w Podczerwieni, Ustroń-Jaszowiec, red. B. Więcek 4-6 listopada 2004, 2004, str. 375-379
 40. K. Kałużna, T. Jakubowska, M. Wysocki, B. Więcek "Laboratorium badań termograficznych w medycynie w Centrum Diagnostyki i Terapii Laserowej Politechniki Łódzkiej", VI Krajowa Konferencja Termografia i Termometria w Podczerwieni, Ustroń-Jaszowiec, red. B. Więcek 4-6 listopada 2004, 2004, str. 167-171
 41. R. Rybiński, M. Bednarek, A. Jokiel, B. Więcek, B. Ostrowski "Stanowisko do badań metosą fali cieplnej z szybkością rejestracji 100 ramek/s", VI Krajowa Konferencja Termografia i Termometria w Podczerwieni, Ustroń-Jaszowiec, red. B. Więcek 4-6 listopada 2004, 2004, str. 237-242
 42. M. Felczak, B. Więcek "Symulacje numeryczne oraz pomiary termograficzne efektu śladu termicznego w elektronice", VI Krajowa Konferencja Termografia i Termometria w Podczerwieni, Ustroń-Jaszowiec, red. B. Więcek 4-6 listopada 2004, 2004, str. 117-121
 43. M. Michalak, B. Więcek, I. Krucińska, M. Lis "Thermal Barrier Properties of Nonwovens Multilayer Structures Investigated by Infrared Thermography", 7th International Conference on Quantitative Infrared Thermography QIRT 2004, Rhode-St-Genese, Belgia, 5-8 lipca 2004, 2004, str. D.14.1-D.14.7
 44. B. Milovanovic, A. Marincic, B. Więcek "Terrain-adaptive infrared line-scan coding: A new image segmentation scheme", 7th International Conference on Quantitative Infrared Thermography QIRT 2004, Rhode-St-Genese, Belgia, 5-8 lipca 2004, 2004, str. C.4.1-C.4.6
 45. Ring, K. Ammer, A. Jung, P. Murawski, B. Więcek, J. Żuber, S. Zwolenik, P. Plassmann, C. Jones, B.Jones "Standardization of Infrared Imaging", 26th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine & Biology Society 2004, San Francisco, Stany Zjednoczone Ameryki, Proceedings, na płycie CD 1-5 września 2004, 2004, str. 1183-1183
 46. Willockx, G. De Mey, M. De Paepe, B. Więcek, M. Felczak, M. De Craemer, A. Stouff, C. Van Rumst "Separation of natural convection and radiation by changing rotational acceleration", 2004 ASME Heat Transfer/Fluids Engineering Summer Conference, Charlotte, Północna Karolina, Stany Zjednoczne A., Proceedings of HTFED04; 2004;
 47. Zalewska-Janowska, B. Więcek, A. Sysa-Jędrzejowska, G. Gralewicz, G. Owczarek "Qualitative thermographic analysis of psoriatic skin lesions", 26th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine & Biology Society 2004, San Francisco, Stany Zjednoczone Ameryki, Proceedings, września 2004, 2004, str. 1192-1195
 48. M. Lis, B. Więcek, K. Tomalczyk "Compact thermal model of a D2Pak case with convection", 7th International Conference on Quantitative Infrared Thermography QIRT 2004, Rhode-St-Genese, Belgia, 5-8 lipca 2004, 2004, str. H.3.1-H.3.7
 49. T. Jakubowska, B. Więcek, M. Wysocki, C. Drews-Peszyński, M. Strzelecki "Classification of Breast Thermal Images using Artificial Neural Networks", 26th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine & Biology Society 2004, San Francisco, Stany Zjednoczone Ameryki, Proceedings,1-5 września 2004, 2004, str. 1155-1158
 50. T. Wajman, B. Więcek, B. Ostrowski, R. Danych "Capillary pumped loop for cooling of electronic devices", 7th International Conference on Quantitative Infrared Thermography QIRT 2004, Rhode-St-Genese, Belgia, 5-8 lipca 2004, 2004, str. B.6.1-B.6.6
 51. M. Felczak, B. Więcek "Modelling and thermography measurements of thermal wake effect in electronic components", 7th International Conference on Quantitative Infrared Thermography QIRT 2004, Rhode-St-Genese, Belgia, 5-8 lipca 2004, 2004, str. B.7.1-B.7.6
 52. B. Więcek, S. Zwolenik "Zastosowanie termografii w badaniach nieniszczących materiałów", ARS LONGA - VITA BREVIS, Tradycyjne i nowoczesne metody badania dzieł sztuki, 2003;
 53. T. Jakubowska, B. Więcek, M. Wysocki, C. Drews-Peszyński "Klasyfikacja cech obrazów termograficznych w diagnostyce stanów zapalnych piersi", Zeszyty Naukowe Elektronika, nr 8/03, 2003;
 54. K. Buczyłko, C. Chwała, B. Więcek, S. Zwolenik "Zastosowanie termowizji w ocenie testów skórnych w diagnostyce alergicznych chorób skóry", Seminarium Alergia skóry 1999, red. K. Buczyłko, 2003, str. 81-87
 55. B. Więcek Edytorstwo publikacji naukowej: Thermography and Laser in Medicine, Łódź, 2003,
 56. K. Siniewicz, B. Więcek, J. Baszczyński, S. Zwolenik "The improtance of thermovision in children with orthostatic cardiovascular disorders before and after directed physical exercises", A Casebook of Infrared Imaging in Clinical Medicin, edit. A. Jung, J. Żuber, F. Ring; Medpress-Warszawa, 2003, str. 87-93
 57. K. Buczyłko, C. Chwała, B. Więcek, Z. Maziarz, S. Zwolenik, B. Małkowski "Comparison of reaction on nasal challenge with allergen in thermographic and isotopic methods", A Casebook of Infrared Imaging in Clinical Medicin, edit. A. Jung, J. Żuber, F. Ring; Medpress-Warszawa, 2003, str. 51-53
 58. Zalewska-Janowska, B. Więcek, S. Zwolenik, M. Lis, A. Sysa-Jędrzejowska "Evaluation of psoriasis vulgaris lesions based on thermography", Thermology International, ISSN-1560-604X; Vol. 13, No. 4/2003, 2003, str. 140-147
 59. B. Więcek, T. Wajman, M. Felczak, M. Berliński "Thermal managements in high power electronics cooled down using capillary pump", Thermosense XXV, Orlando, Stany Zjednoczone, Proceedings of SPIE, Vol. 5073; 21-25 kwietnia 2003, 2003, str. 516-522
 60. B. Więcek, T. Wajman, G. Gralewicz, S. Zwolenik "Theory and measurements of single and multilayer structures using lock-in pulse termography", Thermosense XXV, Orlando, Stany Zjednoczone, Proceedings of SPIE, Vol. 5073; 21-25 kwietnia 2003, 2003, str. 505-515
 61. T. Jakubowska, B. Więcek, M. Wysocki, C. Drews-Peszyński "Thermal signatures for breast cancer screening comparative study", 25th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, Cancun, Meksyk, na płycie CD; 17-21 wrzesień 2003;
 62. Chwała, K. Buczyłko, B. Więcek, S. Zwolenik "Zmienność skórnych testów punktowych w termografii i metodzie klasycznej", Alergia Astma Immunologia Kliniczna, IV Konf. Środkowo-Europejska 2002, Łódź, Alergia Astma Immunologia, Przegląd Kliniczny tom 7 supl. 2, Materiały Naukowe; 12-15 czerwca, 2003, str. 179
 63. C. Chwała, K. Buczyłko, B. Więcek, S. Zwolenik, A. Wagner "Zahamowanie skórnych odczynów histaminowych cetyryzyną i zafirlukastem podawanymi oddzielnie oraz łącznie", Alergia Astma Immunologia Kliniczna, IV Konf. Środkowo-Europejska 2002, Łódź, Alergia Astma Immunologia, Przegląd Kliniczny tom 7 supl. 2, Materiały Naukowe; 12-15 czerwca, 2003, str. 163
 64. B. Więcek, T. Wajman, G. Gralewicz "Application of Thermal Wave Methods to Electronics", 5th International Seminar MicroTherm'2003, Łódź, 29 czerwca - 2 lipca 2003, 2003, str. 119-126
 65. K. Buczyłko, Z. Szumlańska, B. Więcek, C. Chwała, S. Zwolenik "Analiza szmerów oskrzelowych podczas nasilonego wydechu u chorych z astmą: efekt odpowiedzi na brochodilatator", Alergia Astma Immunologia Kliniczna, IV Konf. Środkowo-Europejska 2002, Łódź, Alergia Astma Immunologia, Przegląd Kliniczny tom 7 supl. 2, Materiały Naukowe; 12-15 czerwca, 2003, str. 151
 66. B. Więcek, C. Peszyński-Drews, M. Wysocki, K.Jakubowska, R. Danych, S. Zwolenik "Advanced Methods of Thermal Image Processing for Medical and Biological Applications", Seminarium Thermography and Laser in Medicine, Łódź, edit. B. Więcek; 60 grudnia 2003, 2003, str. 29-40
 67. M. Felczak, B. Więcek, T. Wajman "Optimisation of wind tunnel design forced convective electronic devices cooling", 5th International Seminar MicroTherm'2003, Łódź, Student's Session; 29 czerwca - 2 lipca 2003
 68. B. Więcek, T. Wajman, G. Gralewicz, M. Michalak "Multilayer structure investigations using lock-in and pulse thermography - possible applications in medicine", 25th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, Cancun, Meksyk, na płycie CD; 17-21 wrzesień 2003, 2003, str. 
  T. Wajman, B. Więcek, M. Felczak "Microchannel cooling of electronic devices with capillary pump - modeling of evaporation", 5th International Seminar MicroTherm'2003, Łódź, 29 czerwca - 2 lipca 2003, 2003, str. 231-235
 69. M. Felczak, B. Więcek, T. Wajman "Design of wind tunnel for electronic devices forced cooling investigations", 10th International Conference MIXDES'03, Łódź, Proceedings; 26-28 czerwca 2003, 2003, str. 309-312
 70. B. Więcek, G. Owczarek, R. Danych, S. Zwolenik "Infrared systems for fast thermal process investigation", Thermosense XXV, Orlando, Stany Zjednoczone, Proceedings of SPIE, Vol. 5073; 21-25 kwietnia 2003, 2003, str. 495-504 (na CD)
 71. T. Wajman, B. Więcek, M. Felczak "Evaporation from capillaries in cooling electronics devices - evaporation coefficient evaluation", 10th International Conference MIXDES'03, Łódź, Proceedings; 26-28 czerwca 2003, 2003, str. 329-331
 72. K. Buczyłko, Z. Szumlańska, B. Więcek, C. Chwała "Osłuchiwanie cyfrowe: charakterystyka falowa i spektralna szmerów oddechowych w astmie", Alergia Astma Immunologia Kliniczna, IV Konf. Środkowo-Europejska 2002, Łódź, Alergia Astma Immunologia, Przegląd Kliniczny tom 7 supl. 2, Materiały Naukowe; 12-15 czerwca, 2003
 73. B. Więcek, C. Chwała, K. Buczyłko "Nowy sposób interpretacji termografów obrazujących testy skórne", Alergia Astma Immunologia Kliniczna, IV Konf. Środkowo-Europejska 2002, Łódź, Alergia Astma Immunologia, Przegląd Kliniczny tom 7 supl. 2, Materiały Naukowe; 12-15 czerwca, 2003, str. 178
 74. B. Więcek "Współczesne detektory promieniowania podczerwonego dla potrzeb termografii", Zeszyty Naukowe Elektronika, Instytut Elektroniki PŁ nr 7/02, 2002;
 75. B. Więcek, S. Zwolenik, R. Danych, T. Wajman, M. Lis "Zastosowanie termowizji w badaniach nieniszczących i w mikroelektronice", Pomiary Automatyka Kontrola, Miesięcznik Naukowo-Techniczny nr 11, 2002;
 76. K. Buczyłko, Z. Szumlańska, B. Więcek "Digital detecting signs of bronchial asthma", Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin Vol. LVII, 10; Sectio D, 2002
 77. T. Jakubowska, B. Więcek, C. Peszyński-Drews, M. Wysocki "Zastosowanie statystycznych parametrów obrazów termograficznych do wczesnej diagnostyki zmian chorobowych piersi", V Konferencja Krajowa Termografia i Termometria w Podczerwieni, Ustroń, Materiały konferencyjne 14-16 listopada, 2002;
 78. K. Siniewicz, B. Więcek, J. Baszczyński, S. Zwolenik "Znaczenie badania termowizyjnego u dzieci z ortostatycznymi zaburzeniami układu sercowo-naczyniowego przed i po ukierunkowanych ćwiczeniach fizycznych", V Konferencja Krajowa Termografia i Termometria w Podczerwieni, Ustroń, Materiały konferencyjne 14-16 listopada, 2002, str. 159-164
 79. M. Lis, B. Więcek, T. Wajman "Termiczne modele zredukowane elementów półprzewodnikowych w obudowach D2Pak", V Konferencja Krajowa Termografia i Termometria w Podczerwieni, Ustroń, Materiały konferencyjne 14-16 listopada, 2002, str. 197-203
 80. J. Legierski, B. Więcek "Charakterystyki dynamiczne rur cieplnych - pomiary i symulacje", V Konferencja Krajowa Termografia i Termometria w Podczerwieni, Ustroń, Materiały konferencyjne 14-16 listopada, 2002, str. 193-196
 81. T. Wajman, M. Felczak, M. Berliński, B. Więcek "Chłodzenie kapilarne układów elektronicznych", V Konferencja Krajowa Termografia i Termometria w Podczerwieni, Ustroń, Materiały konferencyjne 14-16 listopada, 2002, str. 225-228
 82. M. Lis, S. Zwolenik, B. Więcek "Lokalizacja "gorących punktów" na termogramach układów elektronicznych metodą stereowizji", V Konferencja Krajowa Termografia i Termometria w Podczerwieni, Ustroń, Materiały konferencyjne 14-16 listopada, 2002, str. 267-272
 83. K. Siniewicz, B. Więcek, J. Baszczyński, S. Zwolenik "Thermal Imaging Before and After Physical Exercises in Children with Orthostatic Disorders of the Cardiovascular System", Thermology International, edit. K.Ammer, Wien; Vol. 12, No. 4, 2002, str. 139-146
 84. M. Lis, B. Więcek, T. Wajman "Thermal compact modeling for power electronic devices in D2Pak enclosures", International QIRT Conference 2002, Dubrownik, Chorwacja, Proceedinds; 24-27 września 2002, 2004, str. 172-178
 85. M. Zimniewska, M. Michalak, I. Krucińska, B. Więcek "The physical properties of the surface of apparel made from flax and polyester fibres", Internat. Journal of Clothing Science & Technology, Selected papers from the Int. Textile, Clothing & Design Conference 2002 - Magic World of Textiles; Vol. 15 No. 3/4 2003, 2003, str. 284-294
 86. M. Michalak, B. Więcek, I.Krucińska "Modelling and thermography measurements of thermal properties of nonwoven", International QIRT Conference 2002, Dubrownik, Chorwacja, Proceedinds; 24-27 września 2002, 2004, str. 197-202
 87. M. Lis, S. Zwolenik, B. Więcek "Lokalizacja "gorących punktów" na termogramach układów elektronicznych metodą stereowizji", Krajowa Konferencja Elektroniki, Kołobrzeg - Dźwirzyno, Materiały konferencji; tom 2/2; 10-12 czerwca, 2002, str. 557-562
 88. B. Więcek "Spectral Emissivity Evaluation of Materials for Microelectronics", Infrared and Thermal Testing, edit. P. O. Moore, ASNT Vol. 3, Chapter 19, Part 4, 2001, str. 673-678
 89. B. Więcek "Emissivity Evaluation for Electronic Circuits and Components", Infrared and Thermal Testing, edit. P. O. Moore, ASNT Vol. 3, Chapter 19, Part 3, 2001, str. 667-672
 90. K. Siniewicz, B. Więcek, J. Baszczyński, S. Zwolenik "Use of Thermal Imaging in Children with Orthostatic Cardiovascular Disorders: A New Method of Diagnosis", Thermology International, edit. K. Ammer, Wien Vol. 11/01, No. 4, 2001, str. 168-175
 91. B. Więcek, S. Zwolenik, R. Danych "Computer system for multispectral Image aquasition and processing"; 23rd Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, Istambuł, Turcja, 25-28 października, 2001
 92. B. Więcek, R. Danych, S. Zwolenik, A. Jung, J.Żuber "Advanced thermal image processing for medical and biological applications"; 23rd Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, Istambuł, Turcja, 25-28 października, 2001
 93. B. Więcek, S. Zwolenik, A. Jung, J. Żuber "Medical applications of Multichannel System for Thermal and Radiological Image Processing", International Workshop on Advanced Infrared Technology & Applications, Wenecja, Włochy, Proceedings of the 5th AITA; 29-30 września 1999, 2001, str. 86-90
 94. B. Więcek "Heat Transfer Modelling and IR Measurements of Electronic Devuces in Enclosures", International Workshop on Advanced Infrared Technology & Applications, Wenecja, Włochy, Proceedings of the 5th AITA; 29-30 września 1999, 2001, str. 272-278
 95. B. Więcek, S. Zwolenik "Termografia jako nieinwazyjna metoda diagnostyki w medycynie. Możliwości i osiągnięcia", III Światowe Targi Liderów Nowoczesnej Technologii MEDYCYNA'99, Łódź, Annales Academiae Medicae Lodzensis, Akademia Medyczna w Łodzi 7-9 września 1999, 2000, vol. 40;
 96. R. Danych, P. Pietrzak, B. Więcek, S. Zwolenik "Współczesne systemy rejestracji i przetwarzania obrazów termograficznych - przegląd rozwiązań", IV Konf. Krajowa TERMOGRAFIA I TERMOMETRIA W PODCZERWIENI, Łódź, 16-18 listopada, 2000;
 97. J. Legierski, B. Więcek "Wykorzystanie właściwości dynamicznych rur cieplnych w chłodzeniu podzespołów i układów elektronicznych", IV Konf. Krajowa TERMOGRAFIA I TERMOMETRIA W PODCZERWIENI, Łódź, 16-18 listopada, 2000;
 98. B. Więcek, S. Zwolenik "Zastosowanie termografii w badaniach nieniszczących metoda fali cieplnej, termografia impulsowa", IV Konferencja Krajowa TERMOGRAFIA I TERMOMETRIA W PODCZERWIENI, Łódź, I Szkoła Termograficzna; 16 listopada, 2000;
 99. B. Więcek, S. Zwolenik "Zastosowanie termografii ze szczególnym podkreśleniem badań w budownictwie, elektronice i energetyce", IV Konferencja Krajowa TERMOGRAFIA I TERMOMETRIA W PODCZERWIENI, Łódź, I Szkoła Termograficzna; 16 listopada, 2000;
 100. C. Chwała, K. Buczyłko, S. Zwolenik, B. Więcek "Farmakologiczna atenuacja efektu prowokacji alergenem skóry obrazowana metodą termograficzną", IV Konf. Krajowa TERMOGRAFIA I TERMOMETRIA W PODCZERWIENI, Łódź, 16-18 listopada, 2000, str. 219-224
 101. R. Danych, M. Kociołek, B. Więcek, G. De Mey "Drukarka pisma Braille'a przy użyciu materiału z pamięcią termiczną", IV Konf. Krajowa TERMOGRAFIA I TERMOMETRIA W PODCZERWIENI, Łódź, 16-18 listopada, 2000, str. 200-203
 102. Czupryniak, A. Kałużyńska, S. Zwolenik, A.Jander, B. Więcek "Ocena termowizyjna stanu przetok tętniczo-żylnych u chorych dializowanych", IV Konf. Krajowa TERMOGRAFIA I TERMOMETRIA W PODCZERWIENI, Łódź, 16-18 listopada, 2000, str. 225-228
 103. B. Więcek, A. Jung, J. Żuber "Emissivity - Bottleneck and Challenge for Thermography", Thermology International, edit. K. Ammer, Wien vol. 10, nr 1 (January), 2000, str. 15-19
 104. Z. Mikołajczyk, M. Michalak, B. Więcek "Analyse von Zugbeanspruchungen an textilen Materialien mit der Thermovisionsmethode", Melliand, Textilberichte, International Textile Reports 11/12 1999, vol. 80, 2000, str. 960-963
 105. B. Więcek, S. Zwolenik "Developments in Building Inspection", Thermology International, edit. K. Ammer, Wien vol. 10, nr 1 (January), 2000, str. 42-44
 106. J. Legierski, B. Więcek "Steady State Analysis for Cooling Electronic Circuits Using Heat Pipes", 6th International Workshop on Thermal Investigations if ICs & Systems, Budapeszt, Węgry, 24-27 września, 2000, str. (w dodatku)
 107. S. Zwolenik, B. Więcek "Real-time thermal image processing based on DirectX technology", Quantitative InfraRed Thermography 5, QIRT'2000, Reims, Francja, Proceedings of Seminar 64; wyd. w 2001; 18-21 lipca 2000, 2002, str. 80-83;
 108. Jung, B. Więcek, S. Zwolenik, J.Żuber, B.Kalicki, S.Kłosowicz "Usefulness of thermovision in venous system pathology", Quantitative InfraRed Thermography 5, QIRT'2000, Reims, Francja, Proceedings of Seminar 64; wyd. 2001 18-21 lipca 2000, 2002, str. 393-398;
 109. J. Legierski, B. Więcek "Applications of Heat Pipes for Effective Cooling of Electronic Circuits", MICROTHERM'2000, The International Seminar Thermic'2000, Zakopane, Workshop Microtechnology & Thermal Problems in Electronics; 3-5 października, 2000, str. 136-141
 110. B. Więcek "Cooling of Elecktronic Devices in Enclosures", MICROTHERM'2000, The Summer School, Łódź - Zakopane, Workshop Microtechnology & Thermal Problems in Electronics; 27 września-3 października, 2000, str. 72-77
 111. Z. Mikołajczyk, B. Więcek, S. Zwolenik "Assessment of knitting process dynamics using computer thermovision method", Quantitative InfraRed Thermography 5, QIRT'2000, Reims, Francja, Proceedings of Seminar 64; wyd. 2001 18-21 lipca 2000, 2002, str. 254-259
 112. M. Michalak, I. Krucińska, B. Więcek "Application of thermography for slow and fast varying processes in textile research", Quantitative InfraRed Thermography 5, QIRT'2000, Reims, Francja, Proceedings of Seminar 64; wyd. 2001 18-21 lipca 2000, 2002, str. 283-287
 113. B. Więcek "Heat Transfer Modellingand IR Measurements of Electronic Devices in Enclosures", 6th International Workshop on Thermal Investigations if ICs & Systems, Budapeszt, Węgry, 24-27 września, 2000, str. (w dodatku)
 114. B. Więcek, A.Michalski, K. Napiórkowski "IR Microscope Measurement of Plasma Spreading in Thyristors", Proc. Quantitative Infrared Thermography, QIRT'98, Eurotherm Seminar No 60, Łódź, ed. D.Balageas, G.Busse, C.M.Calomango, Międzynarodowy Komitet Naukowy 7-9 września, 2000
 115. K. Buczyłko, B. Więcek, C. Chwała, S. Zwolenik "Termograficzna ocena wyników skórnych testów punktowych w różnych polach przedramienia", XIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Pediatrów Wojskowej Służby Zdrowia w Kościelisku, Lekarz Wojskowy, suplement II, 1999;
 116. B. Więcek, S. Zwolenik, A. Jung, J. Żuber, B. Kalicki "Zagadnienia metrologiczne w przetwarzaniu obrazów termowizyjnych w medycynie", XIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Pediatrów Wojskowej Służby Zdrowia w Kościelisku, Lekarz Wojskowy, suplement II, 1999;
 117. J. Legierski, B. Więcek "Moduły z rurami cieplnymi do chłodzenia układów i urządzeń elektronicznych", Kwartalnik Elektroniki i Telekomunikacji PAN, red. W. Woliński zeszyt 3-4 45/99, 1999;
 118. B. Więcek "Projektowanie radiatorów układów scalonych VLSI w warunkach chłodzenia konwekcyjnego", Zeszyty Naukowe Elektronika, Instytut Elektroniki PŁ, 1999;
 119. B. Więcek, S. Zwolenik "Wybrane aspekty przetwarzania sygnałów w termografii", IV Konferencja Naukowa - Techniki Informatyczne w Medycynie, TIM'99, Jaszowiec, Materiały konf., red. J.Piecha, Instytut Informatyki PŚ, Sosnowiec 18-20 listopada, 1999;
 120. B. Więcek, S. Zwolenik "Aktualny stan w dziedzinie rozwoju detektorów w podczerwieni i sprzętu termograficznego", Seminarium Naukowe n.t. "Termowizja w technice i technologii", Konopnica, Materiały z seminarium 15-17 października, 1999, str. 1-3, 30 cm
 121. B. Więcek, S. Zwolenik "Ocena stanu izolacji budynków metodami termowizyjnymi", Seminarium Naukowe n.t. "Termowizja w technice i technologii", Konopnica, Materiały z seminarium 15-17 października, 1999, str. 1-4, 30 cm
 122. B. Więcek, S. Zwolenik "Zastosowanie termowizji w nieinwazyjnych badaniach medycznych", Seminarium Naukowe n.t. "Termowizja w technice i technologii", Konopnica, Materiały z seminarium 15-17 października, 1999;
 123. B. Więcek, R. Danych, S. Zwolenik, G. De Mey "Program Braport - INCO Copernicus drukarka pisma Braille'a przy użyciu materiału z pamięcią termiczną", III Światowe Targi Liderów Nowoczesnej Technologii MEDYCYNA'99, Łódź, Annales Academiae Medicae Lodzensis, Akademia Medyczna w Łodzi 7-9 września 1999, 2000, str. 130, vol. 40, no 2, 25 cm
 124. J. Legierski, B. Więcek "Heat Pipes in Cooling Fins for Integrated Circuits", XXII Krajowa Konferencja Teorii Obwodów i Ukladów Elektronicznych, Warszawa - Stare Jabłonki, Proceedings of the 22nd N. Conference, red. B. Krawczyńska 20-23 pażdziernika, 1999, str. 311-316, vol. 1/2, str.319, 24 cm
 125. B. Więcek "Thermal Management in Microelectronic Circuits", Telekomunikacije Naucnostrucni Casopis, No.1, 1999, str. 109-114
 126. R. Stein, P. Sawicki, B. Więcek "Directional Emissivity Correction by Photogrammetric 3D Object Reconstruction", Proc. Quantitative Infrared Thermography, QIRT'98, Eurotherm Seminar No 60, Łódź, Poland, Międzynarodowy Komitet Naukowy 7-10 września, 1999;
 127. Z. Mikołajczyk, B. Więcek, M. Michalak "Thermovision Method in Stress Analysis of Textile Materials", Proc.Quantitative Infrared Thermography, QIRT'98, Eurotherm Seminar No 60, Łódź, Poland, Międzynarodowy Komitet Naukowy 7-10 września, 1999;
 128. B. Więcek, S. Zwolenik, A. Jung, J. Żuber, B. Kalicki "Thermal and Radiological Image Processing in Pneumonia Monitoring", Proc.Quantitative Infrared Thermography, MIRT'98, Eurotherm Seminar No 60, Łódź, red. D.Balageas, G.Busse, C.M.Carlomagno, B. Więcek 7-10 września, 1999, str. 57-59
 129. B. Więcek, S. Zwolenik "Multichannel Thermography Systems for Real-time and Transient Thermal Process Application", Proc.Quantitative Infrared Thermography, QIRT'98, Eurotherm Seminar No 60, Łódź, Poland, Międzynarodowy Komitet Naukowy 7-10 września, 1999;
 130. T. Kraska, B. Więcek, S. Zwolenik "Examples of Thermografic Examination in Paediatric Orthopaedics", Proc. Quantitative Infrared Thermography, MIRT'98, Eurotherm Seminar No 60, Łódź, Poland, red. D. Balageas, G. Busse, C.M. Carlomagno, B. Więcek 7-10 września, 1999, str. 61-63
 131. De Mey, B. Więcek "Application of Thermography for Microelectronic Design and Modelling", Proc. Quantitative Infrared Thermography, QIRT'98, Eurotherm Seminar No 60, Łódź, Poland, Międzynarodowy Komitet Naukowy 7-10 września, 1999;
 132. B. Milovanovic, B. Więcek, A. Marincic, G. Petrovic, Z. Barbaric "A Comparative Study of Advanced Frequency-domain Coding Techniques in Compression of Infrared Line-scan Images", Proc. Quantitative Infrared Thermography, QIRT'98, Eurotherm Seminar No 60, Łódź, Poland, Międzynarodowy Komitet Naukowy 7-10 września, 1999
 133. B. Więcek "Modelling of Conjugate Heat Transfer in Microelectronics with Variable Fluid and Substrate Parameters" Proc.Quantitative Infrared Thermography, QIRT'98, Eurotherm Seminar No 60, Łódź, Poland, Międzynarodowy Komitet Naukowy 7-10 września, 1999
 134. B. Więcek "Convective Cooling of Electronic Devices in Enclosures", VI International Conference MIXDES'99, Kraków, Proceedings of the 6th Intern. Conference 17-19 czerwca, 1999, str. 309-312
 135. K. Buczyłko, B. Więcek, C. Chwała "Application of Thermography for Evaluation of the Allergen Provocation", Proc. Quantitative Infrared Thermography, MIRT'98, Eurotherm Seminar No 60, Łódź, Poland, red. D.Balageas, G.Busse, C.M.Carlomagno, B. Więcek 7-10 września, 1999, str. 9-13
 136. K. Buczyłko, B. Więcek, C. Chwała, A.Bogusz, S. Zwolenik "Zastosowanie termowizji do oceny donosowych prób prowokacyjnych i zmian skórnych - w tym testów punktowych, pod wpływem leków", Obrazowanie cyfrowe w alergologii, Materiały zjazdowe V Ogólnopolskich Warsztatów Alergologicznych, Łódź, Poland, K. Buczyłko, 1998
 137. B. Więcek "New Trends in Dynamic Thermography" European Journal of Thermology (formerly Thermologie Osterreich), nr 2 - Juli, 1998, str. 87-92
 138. B. Więcek, S. Zwolenik, J.Żuber, A. Jung "Advanced Thermal, Visual and Radiological Image Processing for Clinical Diagnosis", European Journal of Thermology (formerly Thermologie Osterreich), nr 4 - October, 1998, str. 139-144
 139. J. Legierski, B. Więcek "Steady State Analysis of Cooling Electronic Circuits Using Haet Pipes", Transactions on Components & Packag. Technol., Vol. 24, No. 4, December 2001, 2001, str. B. Więcek, G. De Mey "Thermography in Design and Modelling for Microelectronics", Workshop: The Summer School, Microtherm'98, September 21-28, Zakopane, Poland, 1998, str. 18-28
 140. J. Legierski, S. Zwolenik, B. Więcek "Simulation of Heat Distribution and Thermal Parameters Determination in Thin Material Samples", Workshop: The Seminar Thermic`98, Microtherm'98, September 21-27, Zakopane, Poland, 1998, str. 50-55
 141. B. Więcek "Cyfrowy system video termalny dla aplikacji w bliskim zasięgu", Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, 7 czerwca, (ISBN 83-906804-4-0), Kraków, Poland, vol. 8, 1998, str. 13-1: 13-8
 142. De Mey, F. Steenkeste, B. Więcek, C. Munteanu "Braille Printer on Reusable Thermoplastic Sheets INCO Copernicus Project BRAPORT", Workshop: The Seminar Thermic`98, Microtherm'98, September 21-27, Zakopane, Poland, 1998, str. 102-103
 143. B. Więcek "Heat Pipe Cooling Fins for Integrated Circuits", Workshop: The Seminar Thermic`98, Microtherm'98, September 21-27, Zakopane, Poland, 1998, str. 90-92
 144. B. Więcek "Thermal Management in Microelectronic Circuits", VI Forum Telekomunikacji "TELFOR '98", 24-26 listopada, Belgrad, 1998, str. 443-447
 

TERMOGRAFIA - odkryj to co ukryte !!

 

Sztuką jest widzenie rzeczy niewidzialnych
J.Swift


Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 12 gości 

Migawki

Zakład Układów Elektronicznych i Termografii! Dla Ciebie - sprawdź ofertę przygotowaną przez Zakład.

Z nami odkryjeszcz sekrety Termografii!