Zakład Układów Elektronicznych i Termografii

Z nami odkryjesz sekrety Termografii !!

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Badania

Zainteresowania naukowe

 • termowizja multispektralna i hiperspektralna,
 • przetwarzanie sygnałów w kamerach termowizyjnych,
 • zastosowanie transformaty falkowej w badaniach nieniszczących metodą fali cieplnej,
 • symulacje radiacyjnej wymiany ciepła z zastosowaniem współczynników konfiguracji.

Prace naukowo-badawcze

 • obrazowanie hiperspektralne z wykorzystaniem spektrometru dyfrakcyjnego i kamery termowizyjnej,
 • budowa multispektralnego systemu pomiarowego do szacowania właściwości żużla hutniczego,
 • korekcja niejednorodności matryc mikrobolometrycznych,
 • obrazowanie warstw podtynkowych w zabytkowych obiektach architektonicznych metodą fali cieplnej.

Patenty

 • Bogusław Więcek, Robert Olbrycht
  „Sposób eliminowania wpływu dryftu temperaturowego matryc mikrobolometrycznych na jakość obrazu generowanego w tych matrycach"
  Patent nr P.389303 z dnia 13.06.2013 r.
 • Bogusław Więcek, Robert Olbrycht, Mariusz Kastek, Tomasz Orżanowski, Tomasz Sosnowski
  Sposób korekcji niejednorodności wzmocnienia matryc mikrobolometrycznych”
  Patent nr P.387173 z dnia 25.06.2013 r.

Nagrody

 • Outstanding Paper Award for the paper entitled „Shutterless Method for Gain Nonuniformity Correction of Microbolometer Detectors” 16th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems, Lodz, Poland, 25-27.06.2009

GRANTY - wykonawca

 • Opracowanie metody i wielospektralnego systemu pomiarowego do szacowania właściwości żużla hutniczego
  Nr 4853/B/T02/2011/40, kierownik: Bogusław Więcek, okres 2011-2013 r.
 • Nowa metoda korekcji niejednorodności bolometrycznych matryc detektorów podczerwieni
  Nr 5109/B/T02/2011/40, kierownik: Bogusław Więcek, okres 2011-2012 r.
 • Mikrobolometryczna kamera termowizyjna i oprogramowanie do rejestracji i przetwarzania obrazów termalnych
  Nr 0511/R/T02/07/02, kierownik: Bogusław Więcek, okres 2007-2009 r.

Odbyte szkolenia

 • Obrazowanie hiperspektralne - praktyczne zastosowanie, Warszawa, 24.11.2015 r.
 • Obsługa naukowych kamer termowizyjnych FLIR Systems serii SC5000/7000.
  Zastosowanie termowizji w R&D oraz badaniach nieniszczących.
  Kraków, Akademia Górniczo-Hutnicza, 28.01.2009
 • Pre-conference courses during the 9th International Conference on Quantitative InfraRed Thermography, Kraków, 02.07.2008

Działalność organizacyjna

 • Uczestnictwo w organizacji Konferencji QIRT 2008, TTP 2009, TTP 2011, TTP 2013, TTP 2015, TTP 2017
 • Uczestnictwo w Komitecie Termografii i Termometrii w Podczerwieni (w ramach Polskiego Stowarzyszenia Pomiarów, Automatyki i Robotyki POLSPAR)

Lista publikacji:

2015

 • R. Olbrycht, B. Więcek
  New approach to thermal drift correction in microbolometer thermal cameras
  Quantitative InfraRed Thermography Journal, vol. 12, issue 2, str. 184-195, 2015

 • R. Olbrycht, D. Rzeszotarski
  Hyperspectral LWIR measurements with imaging diffraction grating spectrometer and uncooled thermal camera
  Measurement Automation Monitoring, vol. 61, no. 6, 2015

 • R. Olbrycht, S. Militowski
  Low-cost thermal scanner image enhancement by merging thermal and visual data
  Measurement Automation Monitoring, vol. 61, no. 6, 2015

 • W. Wittchen, M. Borecki, B. Więcek, K. Pacholski, R. Olbrycht, R. Strąkowski
  Multispektralny system pomiarowy do określenia parametrów żużla stalowniczego podczas spustu stali z pieca hutniczego do kadzi odlewniczej
  Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, tom 67, nr 2/2015, ISSN 0137-9941, str. 168-174

2014

 • R. Strąkowski, K. Pacholski, B. Więcek, R. Olbrycht, W. Wittchen, M. Borecki
  Radiative parameters of steel slag for FeO content estimation using multispectral thermography system
  Quantitative InfraRed Thermography Journal, Vol. 11, Issue 2, 2014, str. 222-232

 • R. Olbrycht, B. Wiecek, and M. Kałuża
  Spectral infrared analysis in thermal cameras with diffraction gratings
  Proceedings of Quantitative InfraRed Thermography (QIRT) Conference, Bordeaux, Francja, 2014
 • R. Olbrycht, B. Więcek
  New approach to thermal drift correction and gain determination in microbolometer thermal cameras
  Proceedings of Quantitative InfraRed Thermography (QIRT) Conference, Bordeaux, Francja, 2014

2013

 • J. Sawicki, M. Dudek, Ł. Kaczmarek, B. Więcek, T. Świątczak, R. Olbrycht
  Numerical Analysis of Thermal Stresses in Carbon Films Obtained by the RF PECVD Method on the Surface of a Cannulated Screw
  Archives of Metallurgy and Materials, Vol. 58, Issue 1, 2013, str. 77-81

 • B. Więcek, R. Olbrycht
  Termowizyjna metoda badań zabytków architektury na przykładzie świątyń Skrzynna i Skrzyńska,
  Początki architektury sakralnej w Polsce Centralnej, część II Zapilicze i Sieradzkie
  Uniwersytet Łódzki, Wydawnictwo DiG, Łódź-Warszawa, 2013, str. 193-215, ISBN 978-83-7181-808-0

 • Z. Gmyrek, R. Olbrycht, B. Więcek, M. Strąkowska, K. Tomalczyk
  Termowizyjna metoda szacowania składników strat w miękkich materiałach ferromagnetycznych
  Pomiary Automatyka Kontrola, Vol. 59, Nr 9, 2013, str. 885-887

 • W. Wittchen, M. Borecki, B. Więcek, K. Pacholski, R. Olbrycht, R. Strąkowski
  Ilościowe aspekty zastosowania termowizji w podczerwieni w hutnictwie
  Pomiary Automatyka Kontrola, Vol. 59, Nr 9, 2013, str. 916-919

 • R. Strąkowski, K. Pacholski, B. Więcek, R. Olbrycht, W. Wittchen, M. Borecki
  Program do wyznaczania statystycznych cech promiennych żużla stalowniczego
  Pomiary Automatyka Kontrola, Vol. 59, Nr 9, 2013, str. 985-988

2012

 • R. Olbrycht, B. Więcek, G. De Mey
  Thermal drift compensation method for microbolometer thermal cameras
  Applied Optics, Vol. 51, Issue 11, 2012, str. 1788-1794

 • T. Świątczak, M. Tomczyk, B. Więcek, R. Pawlak, R. Olbrycht
  Defect detection in wire welded joints using thermography investigations
  Materials Science and Engineering B, Vol. 177, Issue 15, 2012, str. 1239-1242
 • R. Olbrycht, B. Więcek
  Microbolometer matrix gain non-uniformity determination and correction with the aid of ring and spot infrared emitters
  Proceedings of Quantitative InfraRed Thermography (QIRT) Conference, Neapol, Włochy, 2012
 • H. Polakowski, T. Piątkowski, G. De Mey, B. Więcek, R. Olbrycht, K. Firmanty
  Gradient-emissivity thermal emitter for IR camera testing and calibration
  Proceedings of Quantitative InfraRed Thermography (QIRT) Conference, Neapol, Włochy, 2012

2011

 • Tomasz Świątczak, Mariusz Tomczyk, Bogusław Więcek, Ryszard Pawlak, Robert Olbrycht
  Defect detection in wire welded joints using thermography investigations
  Proceedings of The Microtherm 2011 Conference - Microtechnology and Thermal Problems in Electronics
  28.06 – 01.07.2011, Łódź, Polska
 • Robert Olbrycht, Bogusław Więcek
  Wpływ rodzaju promiennika podczerwieni na skuteczność korekcji wzmocnienia matryc mikrobolometrycznych
  Konferencja Termografia i Termometria w Podczerwieni, 19-21.11.2011 r., Ustroń-Jaszowiec
 • Gilbert De Mey, Bogusław Więcek, Marcin Kałuża, Robert Olbrycht, Robert Strąkowski, Maria Strąkowska
  Importance of radiative heat transfer for infrared thermography measurements
  Konferencja Termografia i Termometria w Podczerwieni, 19-21.11.2011 r., Ustroń-Jaszowiec
 • Bogusław Więcek, Robert Olbrycht, Piotr Pudło, Tomasz Swiątczak
  Miecze Średniowieczne z Ostrowa Lednickiego i Giecza
  Rozdział „Badania termowizyjne mieczy lednickich” (dział „Analizy specjalistyczne”) w książce pod redakcją Andrzeja M. Wyrwy, Pawła Sankiewicza i Piotra Pudło, Dziekanowice – Lednica 2011, str. 133-137, Biblioteka Studiów Lednickich, Seria B1, Tom 3.

2010

 • Bogusław Więcek, Robert Olbrycht, Robert Strąkowski, Maria Więcek, Dariusz Rzeszotarski
  Sprawozdanie końcowe z realizacji projektu badawczego nr 0511/T02/2007/02
  Mikrobolometryczna kamera termowizyjna i oprogramowanie do rejestracji i przetwarzania obrazów termalnych
 • Bogusław Więcek, Tomasz Świątczak, Robert Olbrycht, Jakub Apolinarzak, Gilbert De Mey
  “Application of Pulse Thermography and Thermal Impedance to Heat Dissipation Measurements in High Power Optoelectronic Devices”
  5th European Advanced Technology Workshop on Micropackaging and Thermal Management. 3 & 4 February 2010, La Rochelle, France
 • Robert Olbrycht, Bogusław Więcek, Tomasz Świątczak
  New method for two-point nonuniformity correction of microbolometer detectors
  10th International Conference on Quantitative InfraRed Thermography July 27-30, 2010, Québec (Canada)
 • Maria Więcek, Robert Strąkowski, Bogusław Więcek, Robert Olbrycht, Tomasz Swiątczak, Wacław Wittchen, Mariusz Borecki
  Estimation of steel slag parameters using thermal imaging and neural networks classification
  10th International Conference on Quantitative InfraRed Thermography July 27-30, 2010, Québec (Canada)

2009

 • Bogusław Więcek, Robert Olbrycht
  Microbolometer Infrared Cameras - Potentialities and Limits for Static and Transient Thermal Processes Surveys”
  4th European Advanced Technology Workshop on Micropackaging and Thermal Management, La Rochelle, Francja, 4-5.02.2009

 • Robert Olbrycht, Bogusław Więcek, Tomasz Świątczak
  Shutterless Method for Gain Nonuniformity Correction of Microbolometer Detectors”
  Proceedings of the 16th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems, Lodz, Poland, 25-27.06.2009

 • Tomasz Świątczak, Robert Olbrycht, Jakub Apolinarzak, Bogusław Więcek
  Pulse Thermography Measurements of Heat Dissipation from High Power LED”
  Proceedings of the 16th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems, Lodz, Poland, 25-27.06.2009

 • Bogusław Więcek, Robert Olbrycht
  New method for on-line microbolometer detector nonuniformity correction”
  16th International Conference on Thermal Engineering and Thermogrammetry (THERMO), Budapest, Hungary, 1-3.07.2009

 • Bogusław Więcek, Robert Olbrycht
  Modeling of spectral atmosphere transmission for infrared radiation”
  16th International Conference on Thermal Engineering and Thermogrammetry (THERMO), Budapest, Hungary, 1-3.07.2009
 • Bogusław Więcek, Robert Olbrycht, Tomasz Świątczak
  "Termowizyjne systemy pomiarowe z kamerami bolometrycznymi"
  Pomiary Automatyka Komputery w Gospodarce i Ochronie Środowiska, numer 3'2009, str. 19-23
 • Robert Olbrycht, Bogusław Więcek
  "Korekcja dryftu temperaturowego detektorów mikrobolometrycznych"
  Pomiary Automatyka Kontrola, vol. 55 - nr 11'2009, str. 890-893
 • Bogusław Więcek, Tomasz Świątczak, Robert Olbrycht, Wacław Wittchen, Mariusz Borecki
  "Badanie emisyjności żużla stalowniczego w zakresie podczerwieni MWIR i LWIR"
  Pomiary Automatyka Kontrola, vol. 55 - nr 11'2009, str. 914-918
 • Robert Olbrycht, Bogusław Więcek, Andrzej M. Wyrwa
  Rozdział „Zastosowanie termowizji dynamicznej do badań zabytków. Analiza stauroteki z Ostrowa Lednickiego” (dział „Analizy specjalistyczne”)
  w książce pod redakcją naukową Andrzeja M. Wyrwy „Stauroteka Lednicka”, Poznań 2009, str. 49-59, Biblioteka Studiów Lednickich XVI, Seria C, Tom 2.

2008

 • Tomasz Świątczak, Robert Olbrycht, Bogusław Więcek
  "Evaluation of convection cooling conditions using Fourier and wavelet analysis in lock-in thermography"
  QIRT 2008 Proceedings - 9th International Conference on Quantitative InfraRed Thermography, Kraków, Poland, 2-5.07.2008, pages 315-318

2007

 • Robert Olbrycht, Bogusław Więcek, Grzegorz Gralewicz, Tomasz Świątczak, Grzegorz Owczarek
  "Comparison of Fourier and wavelet analyses for defect detection in lock-in and pulse phase thermography"
  QIRT Journal, Vol. 4, nr 2/2007, pages 219-232

800x600

R. Olbrycht, B. Więcek, G. De Mey, Thermal drift compensation method for microbolometer thermal cameras, Applied Optics,

Vol. 51, Issue 11, 2012, str. 1788-1794 Normal 0 false false false EN-GB X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4
 

TERMOGRAFIA - odkryj to co ukryte !!

 

Sztuką jest widzenie rzeczy niewidzialnych
J.Swift


Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości 

Migawki

Zakład Układów Elektronicznych i Termografii! Dla Ciebie - sprawdź ofertę przygotowaną przez Zakład.

Z nami odkryjeszcz sekrety Termografii!