Projekt realizowany w Instytucie Elektroniki Politechniki Łódzkiej w latach 2004-2007, finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Informatyzacji.
Strona domowa - Projekt systemu - Obszary badań - Informacje medialne - Publikacje i prezentacje - Jednostki współpracujące - Inne strony internetowe - Logowanie - Projekt rozwojowy -
Instytucje współpracujące
Łódzki Okręg Polskiego Związku Niewidomych
ul. Więckowskiego 13
Łódź
Polski Związek Niewidomych
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabo Widzących w Łodzi
ul. Dziewanny 24
91-866 Łódź
Zakład Akustyki, Instytutu Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki, Politechniki Wrocławskiej
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
Zakład Akustyki
 
Kontakt