Lista przedmiotów z materiałami udostępnionymi dla studentów

Dla_studentów
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Instytut Elektroniki Politechniki Łódzkiej, we współpracy z najlepszymi uczelniami i firmami na świecie prowadzi badania naukowe i ekspertyzy w dziedzinie elektroniki, telekomunikacji i informatyki. Prace te dotyczą:

 • przetwarzania sygnałów i obrazów
 • sieci bezprzewodowych, w tym doraźnych
 • technik antenowych
 • zastosowania metod inteligencji obliczeniowej w medycynie i technice
 • projektowania i budowy interfejsów człowiek-komputer
 • opracowywania systemów wspomagania osób niepełnosprawnych
 • projektowania analogowych i cyfrowych układów elektronicznych
 • projektowania elektronicznych układów impulsowych dużej mocy
 • projektowania kamer termowizyjnych i ich oprogramowania
 • zastosowań technik termowizyjnych

Instytut kształci studentów kierunku "Elektronika i telekomunikacja" oraz „Inżynieria biomedyczna” na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ na studiach:

 • inżynierskich (1-go stopnia)
  - stacjonarnych
  - niestacjonarnych
  - inżynierskich (1-go stopnia) stacjonarnych prowadzonych w języku angielskim – specjalności: Telecommunications and Computer Science na kierunku "Elektronika i telekomunikacja" oraz Biomedical Engineering na kierunku "Inżynieria biomedyczna".
 • magisterskich (2-go stopnia)
  - stacjonarnych
  - niestacjonarnych
 • doktoranckich (3-go stopnia)

 

Zakład Elektroniki Medycznej

Prace badawcze Zakładu koncentrują się na zagadnieniach:
• przetwarzania sygnałów i analiza obrazów • projektowania interfejsów człowiek-maszyna i elektronicznych systemów wspomagania osób niepełnosprawnych • zastosowania technologii internetowych i systemów ochrony danych • zastosowania metod inteligencji obliczeniowej w medycynie i technice, • projektowania aparatury elektronicznej z zastosowaniem procesorów jednoukładowych, sygnałowych i cyfrowych układów programowalnych.

Zakład Telekomunikacji

Działalność naukowa zakładu koncentruje się na zagadnieniach:
• modelowania propagacji fal elektromagnetycznych; modelowania i projektowania anten i systemów antenowych • modelowania i projektowania systemów łączności bezprzewodowej, w tym sieci ad hoc • automatyzacji złożonych procedur pomiarowych, np. w kompatybilności elektromagnetycznej • przetwarzania (kodowanie, kompresja, filtracja) sygnałów i obrazów.

Zakład Układów Elektronicznych i Termografii

Działalność naukowa w głównej mierze dotyczy modelowania przepływu ciepła i masy w systemach elektronicznych i przyrządach mocy, przy użyciu termografii do weryfikacji obliczeń. Badania koncentrują się na modelowaniu i projektowaniu układów mocy przy uwzględnieniu zjawisk nieliniowych.