Lista przedmiotów z materiałami udostępnionymi dla studentów

IFE – Mechanical Engineering

IFE – Biomedical Engineering

OiZ - Elektronika Medyczna

IFE – Pattern Recognition

Dla_studentów

Seminarium instytutu

czwartek, 21 marca 2019, godz. 8.30, sala 415

dr inż. Łukasz Chrobak

Zastosowania wybranych metod nieniszczących opartych na falach termicznych i plazmowych w badaniach właściwości optycznych, termicznych i rekombinacyjnych materiałów elektronicznych i warstw implantowanych jonowo

Na seminarium zaprezentowane zostaną wyniki badań dotyczących charakteryzacji materiałów półprzewodnikowych, takich jak: krzem, krzem-german oraz wybrane kryształy z grupy AII-BVI, w oparciu o wybrane techniki nieniszczące oraz zwiększenie ich poprawności stosowania jak i skuteczności w badaniach materiałów półprzewodnikowych. Metody wykorzystane w badaniach to: metoda fotoakustyczna (ang. PA – Photo Acoustic), metoda modulacji absorpcji na nośnikach swobodnych (ang. MFCA – Modulated Free Carriers Absorption) oraz metoda radiometrii w podczerwieni (ang. PTR - Photo Thermal Radiometry). Metoda PA została wykorzystana w badaniach parametrów termicznych i optycznych kryształów CdTe i CdBeMnTe, parametrów termicznych kryształów CdBeMnTe z uwzględnieniem czynnika membranowego oraz w badaniach mających na celu odróżnienie czynnika plazmowego od czynnika membranowego, które wchodzą w skład sygnału fotoakustycznego. Metoda PTR została wykorzystana do badań nad możliwością wyznaczania wybranych parametrów termicznych i rekombinacyjnych kryształów SiGe. W oparciu o metodę MFCA została opracowana metodologia wyznaczania rozkładu przestrzennego czasów życia i koncentracji pułapek w płytkach krzemowych. Zarówno metoda PTR jak i MFCA zostały wykorzystane do zobrazowania obszarów implantowanych jonami Fe+, Ge+, Mn+ w krzemie oraz do wyznaczenia zmian parametrów rekombinacyjnych i optycznych krzemu, będących rezultatem implantacji jonowej.

Łukasz Chrobak jest adiunktem w Katedrze Elektroniki na Wydziale Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej.

SEMINARIUM OBOWIĄZKOWE DLA PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH I DOKTORANTÓW!

Aktualności
Smart Campus - wyniki konkursu Rektora Politechniki Łódzkiej
Poniedziałek, 18.03.2019 07:16

Bardzo miło nam poinformować, że projekt "Canis" przygotowany przez studentów koła naukowego "Telin", którego opiekunem jest dr inż. Łukasz Januszkiewicz, został zakwalifikowany do realizacji w ramach konkursu PŁ „Smart Campus - krok w kierunku inteligentnego kampusu”. Celem projektu jest powstanie aplikacji mobilnej, która ułatwi poruszanie się na terenie Kampusu PŁ oraz usprawni przepływ informacji, w szczególności informacji istotnych dla osób rozpoczynających studia.

Bardzo istotną funkcją aplikacji będzie ułatwienie poruszania się po kampusie Politechniki Łódzkie osobom z niepełnosprawnościami. Proponowanym rozwiązaniem, które zostanie uwzględnione w aplikacji są dodatkowe informacje na temat znajdujących się w pobliżu udogodnień dla tych osób oraz przystosowania konkretnych budynków do ruchu osób niepełnosprawnych.

Informacje o zwycięskich projektach można znaleźć pod adresem

 
Nowy doktor habilitowany w Instytucie
Czwartek, 14.02.2019 11:10

Z radością informujemy, że dr hab. inż. Artur Klepaczko zatrudniony w Zakładzie Elektroniki Medycznej Instytutu Elektroniki Uchwałą Rady Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej podjętą 30 stycznia br. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna.
Tym samym liczba pracowników samodzielnych zatrudnionych w Instytucie Elektroniki zwiększyła się do 7.
Tematyka badawcza, którą zajmuje się dr Klepaczko dotyczy komputerowych modeli naczyń krwionośnych budowanych na podstawie obrazów z angiografii rezonansu magnetycznego.

Serdecznie gratulujemy!

 
Odznaczenia przyznane pracownikom Instytutu Elektroniki
Piątek, 16.11.2018 12:07

Bardzo miło nam poinformować, że w dniu 07.11.2018r. na uroczystości wręczenia odznaczeń i wyróżnień pracownikom i studentom Politechniki Łódzkiej zostało uhonorowanych trzech pracowników Instytutu Elektroniki: dr inż. Piotr Dębiec otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej, mgr Monika Purtak dostała Medal Srebrny za Długoletnią Służbę, zaś mgr Aleksandra Sibińska otrzymała Medal Brązowy za Długoletnią Służbę.

Serdecznie gratulujemy!

 
Wizyta pracowników Instytutu Elektroniki w TME
Piątek, 26.10.2018 07:45
W październiku 2018 r. delegacja Instytutu Elektroniki złożyła wizytę w nowej siedzibie łódzkiej firmy Transfer Multisort Elektronik (TME).
Prezesem tej firmy jest Zbigniew Kuczyński absolwent Politechniki Łódzkiej, który w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku, jeszcze jako student kierunku Elektronika, rozpoczynał działalność w małym baraku. Dzisiaj TME, zatrudnia kilkuset pracowników i jest czołową firmą europejską prowadzącą dystrybucję elementów i systemów elektronicznych. Ma szereg oddziałów w Polsce i za granicą.
Podczas wizyty roboczej przedstawiciele Instytutu omówili z kierownictwem firmy TME obszary współpracy, m.in. w zakresie rozwijania nowoczesnych laboratoriów dydaktycznych elektroniki (na zdjęciu pracownicy Instytutu z prezesem Kuczyńskim (w środku)).


Na zdjęciu: pracownicy Instytutu z prezesem Kuczyńskim (w środku)

W październiku 2018 r. delegacja Instytutu Elektroniki złożyła wizytę w nowej siedzibie łódzkiej firmy Transfer Multisort Elektronik (TME).

Prezesem tej firmy jest Zbigniew Kuczyński absolwent Politechniki Łódzkiej, który w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku, jeszcze jako student kierunku Elektronika, rozpoczynał działalność w małym baraku. Dzisiaj TME, zatrudnia kilkuset pracowników i jest czołową firmą europejską prowadzącą dystrybucję elementów i systemów elektronicznych. Ma szereg oddziałów w Polsce i za granicą.

Podczas wizyty roboczej przedstawiciele Instytutu omówili z kierownictwem firmy TME obszary współpracy, m.in. w zakresie rozwijania nowoczesnych laboratoriów dydaktycznych elektroniki.

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 14

Partnerzy technologiczni

TME

Reklama

GOŚCIMY

Naszą witrynę przegląda teraz 14 gości