Lista przedmiotów z materiałami udostępnionymi dla studentów

IFE – Mechanical Engineering

IFE – Biomedical Engineering

OiZ - Elektronika Medyczna

IFE – Pattern Recognition

Dla_studentów
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Podstawy fizyczne termografii w podczerwieni
  • podstawowe pojęcia, wielkości fizyczne i prawa wykorzystywane w termowizji;
  • właściwości promiennie materiałów-emisyjność, transmisja i odbicie;
  • pojęcie i zastosowania ciała czarnego;
  • wpływ transmisji atmosfery na pomiar termowizyjny;
  • termowizja krótko- (2-5 μm) i długofalowa (8-12 μm);
  • pirometria i termowizja wielospektralna.

Karta przedmiotu

wstecz