Lista przedmiotów z materiałami udostępnionymi dla studentów

IFE – Mechanical Engineering

IFE – Biomedical Engineering

OiZ - Elektronika Medyczna

IFE – Pattern Recognition

Dla_studentów
Detektory i kamery termowizyjne
  • parametry detektorów promieniowania podczerwonego;
  • detektory termiczne - bolometryczne, niechłodzone i fotonowe – chłodzone;
  • kamery mikrobolometryczne i fotonowe, parametry i obszary zastosowań;
  • optyka kamer termowizyjnych;
  • wyznaczanie krzywej kalibracji i korekcja niejednorodności matrycy detektorowej;
  • wpływ czasu integracji detektora na rozdzielczość termiczną kamery;
  • rozdzielczość przestrzenna i jej wpływ na pomiar temperatury metodą termowizyjna;
  • oprogramowanie kamer termowizyjnych.

Karta przedmiotu

wstecz