Lista przedmiotów z materiałami udostępnionymi dla studentów

IFE – Mechanical Engineering

IFE – Biomedical Engineering

OiZ - Elektronika Medyczna

IFE – Pattern Recognition

Dla_studentów
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Oferta Instytutu Elektroniki

Instytut Elektroniki jako jednostka organizacyjna Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej istnieje już ponad 40 lat. Instytut zatrudnia 26 pracowników naukowo-dydaktycznych (w tym pięciu profesorów) i jest wiodącą jednostką dla kierunków kształcenia Elektronika i Telekomunikacja oraz Inżynieria Biomedyczna prowadzonych w językach polskim i angielskim.

INSTYTUT ELEKTRONIKI - prezentacja [pdf]

Podstawowymi specjalnościami naukowo-badawczymi Instytutu są:

elektronika medyczna

 • wspomaganie diagnostyki medycznej z zastosowaniem komputerowych metod analizy obrazów i sygnałów biomedycznych
 • interfejsy-człowiek komputer dla wspomagania osób z niepełnosprawnościami
 • tekstronika w zastosowaniach do monitorowania parametrów życiowych osób w warunkach zagrożenia

telekomunikacja

 • sieci sensorowe
 • modelowanie propagacji fal radiowych
 • usługi lokalizacyjne
 • projektowanie anten

termografia

 • badania nieniszczące z wykorzystaniem termografii aktywnej
 • nieinwazyjna diagnostyka materiałów i systemów
 • monitorowanie stanu procesów przemysłowych
 • obrazowa diagnostyka medyczna

Osiągnięcia w ww. specjalnościach badawczych są udokumentowane publikacjami w renomowanych czasopismach naukowych, licznymi patentami oraz nagrodami za innowacje produktowe na targach i wystawach.

Instytut dysponuje specjalistycznymi laboratoriami badawczymi i jest wyposażony w stanowiska do krótkoseryjnej produkcji układów elektronicznych.

Instytut prowadzi krajowe (NCBiR, NCN) i międzynarodowe (PR7, H2020) projekty badawcze i rozwojowe, uczestniczy w programach strukturalnych Unii Europejskiej (m.in. POKL), współpracuje z przedsiębiorcami w zakresie wdrożeń wyników badań naukowych i realizuje zlecenia wymagające zaawansowanych rozwiązań technologicznych. Instytut regularnie organizuje konferencje naukowe i szkolenia specjalistycznie o zasięgu krajowym i międzynarodowym, adresowane również do przedsiębiorców i przemysłu.

|| Wyposażenie || Obszary kompetencji i aktywności naukowej || Rezultaty ||