Lista przedmiotów z materiałami udostępnionymi dla studentów

Dla_studentów
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Oferta Instytutu Elektroniki

Instytut Elektroniki jako jednostka organizacyjna Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej istnieje już ponad 40 lat. Instytut zatrudnia 26 pracowników naukowo-dydaktycznych (w tym pięciu profesorów) i jest wiodącą jednostką dla kierunków kształcenia Elektronika i Telekomunikacja oraz Inżynieria Biomedyczna prowadzonych w językach polskim i angielskim.

INSTYTUT ELEKTRONIKI - prezentacja [pdf]

Podstawowymi specjalnościami naukowo-badawczymi Instytutu są:

elektronika medyczna

  • wspomaganie diagnostyki medycznej z zastosowaniem komputerowych metod analizy obrazów i sygnałów biomedycznych
  • interfejsy-człowiek komputer dla wspomagania osób z niepełnosprawnościami
  • tekstronika w zastosowaniach do monitorowania parametrów życiowych osób w warunkach zagrożenia

telekomunikacja

  • sieci sensorowe
  • modelowanie propagacji fal radiowych
  • usługi lokalizacyjne
  • projektowanie anten

termografia i układy elektroniczne

Osiągnięcia w ww. specjalnościach badawczych są udokumentowane publikacjami w renomowanych czasopismach naukowych, licznymi patentami oraz nagrodami za innowacje produktowe na targach i wystawach.

Instytut dysponuje specjalistycznymi laboratoriami badawczymi i jest wyposażony w stanowiska do krótkoseryjnej produkcji układów elektronicznych.

Instytut prowadzi krajowe (NCBiR, NCN) i międzynarodowe (PR7, H2020) projekty badawcze i rozwojowe, uczestniczy w programach strukturalnych Unii Europejskiej (m.in. POKL), współpracuje z przedsiębiorcami w zakresie wdrożeń wyników badań naukowych i realizuje zlecenia wymagające zaawansowanych rozwiązań technologicznych. Instytut regularnie organizuje konferencje naukowe i szkolenia specjalistycznie o zasięgu krajowym i międzynarodowym, adresowane również do przedsiębiorców i przemysłu.

Wyposażenie | Obszary kompetencji i aktywności naukowej | Rezultaty | Kontakt