Lista przedmiotów z materiałami udostępnionymi dla studentów

IFE – Mechanical Engineering

IFE – Biomedical Engineering

OiZ - Elektronika Medyczna

IFE – Pattern Recognition

Dla_studentów
OFERTA – OBSZARY KOMPETENCJI

Najważniejsze obszary kompetencji oraz aktywności naukowej Instytutu Elektroniki to:

 1. Rozwój metod i oprogramowania do komputerowej analizy obrazów tomograficznych.
 2. Pomiary i analiza biosygnałów (EEG i EKG).
 3. Zastosowania technologii modelowania trójwymiarowego i rzeczywistości poszerzonej.
 4. Interfejsy człowiek-komputer i systemy wspomagania osób starszych i niepełnosprawnych.
 5. Urządzenia do pomiaru biosygnałów i monitorowania funkcji życiowych.
 6. Modelowanie oraz rozwój metod symulacji układów biologicznych.
 7. Modelowanie propagacji fal radiowych w różnych środowiskach (otwarte, miejskie, wewnątrzbudynkowe) z uwzględnieniem czasowej i przestrzennej zmienności przeszkód, dla potrzeb projektowania sieci radiowych ad-hoc i sieci sensorów.
 8. Optymalizacja projektowania sieci radiowych małego zasięgu do pozycjonowania, nawigacji, monitorowania i wspomagania osób o ograniczonej sprawności fizycznej a także osób pracujących w warunkach zagrożenia zdrowia i życia (np. ratowników).
 9. Rozwój technik, metod symulacji i projektowania sensorów do monitorowania stanów fizjologicznych człowieka, w tym sensorów tekstronicznych.
 10. Rozwój nowych technologii radiokomunikacyjnych oraz inteligentnych  sieci teleinformatycznych dla potrzeb nowych usług lokalizacyjnych, zdalnej diagnostyki medycznej i technicznej, monitorowania środowiska a także zastosowania tzw. poszerzonej rzeczywistości w nauce i technice.
 11. Zastosowanie nieinwazyjnych technik termowizyjnych w medycynie.
 12. Energooszczędne rozwiązania elektroniki mocy do zastosowań w alternatywnych źródłach energii.

Powrót – OFERTA