Lista przedmiotów z materiałami udostępnionymi dla studentów

IFE – Mechanical Engineering

IFE – Biomedical Engineering

OiZ - Elektronika Medyczna

IFE – Pattern Recognition

Dla_studentów
OFERTA – REZULTATY

Przykładowe opracowania powstałe w Instytucie:

System nawigacji globalnej i lokalnej integrujący dane z GPS,

cyfrowych map terenu oraz sieci znaczników radiowych, co umożliwia m. in. osobom niewidomym na dostęp do informacji o ruchu pojazdów komunikacji miejskiej i miejsc użyteczności publicznej.

Beacon proximity area – radio beacons periodically transmit their identifiers along with associated context information


 

Interfejs mózg-komputer (ang. Brain-Computer Interface)

umożliwia wprowadzanie danych do komputera bezpośrednio za pomocą fal mózgowych, co pozwala obsługiwać urządzenia techniczne osobom sparaliżowanym.


 

Pakiet programów MaZda

do ilościowej analizy obrazów biomedycznych 3D, w szczególności obrazów tomograficznych rezonansu magnetycznego. Pakiet służy m. in. do wspomagania diagnostyki wewnętrznych narządów i organów, detekcji i oceny stopnia zmian chorobowych tkanek, planowania terapii oraz monitorowania jej postępów.


 

Kamera termowizyjna z czujnikiem bolometrycznym

o dużej czułości, rozdzielczości i powtarzalności pomiarów.


 

Instytut prowadzi krajowe (NCBiR, NCN) i międzynarodowe (PR7, H2020) projekty badawcze i rozwojowe, uczestniczy w programach strukturalnych Unii Europejskiej (m.in. POKL), współpracuje z przedsiębiorcami w zakresie wdrożeń wyników badań naukowych i realizuje zlecenia wymagające zaawansowanych rozwiązań technologicznych. Instytut regularnie organizuje konferencje naukowe i szkolenia specjalistycznie o zasięgu krajowym i międzynarodowym, adresowane również do przedsiębiorców i przemysłu.

Powrót – OFERTA