Lista przedmiotów z materiałami udostępnionymi dla studentów

IFE – Mechanical Engineering

IFE – Biomedical Engineering

OiZ - Elektronika Medyczna

IFE – Pattern Recognition

Dla_studentów
Warsztaty z programowania urządzeń mobilnych
Piątek, 02.12.2016 07:32

30 listopada 2016 eksperci z łódzkiej firmy RnDity przeprowadzili warsztaty dla Studentów bloku wybieralnego Programowanie urządzeń mobilnych i ich zastosowania. Celem spotkania było omówienie zasad tworzenia komercyjnych aplikacji mobilnych, organizacji pracy w zespole programistów oraz metod zarządzania pracą w projektach informatycznych. Ponadto Studenci mieli możliwość przygotowania, pod czujnym okiem Gości, prostej aplikacji wykorzystującej beacony z technologią Bluetooth Smart. Cieszymy się, że warsztaty zostały przyjęte z dużym zainteresowaniem Studentów. Spotkanie zorganizowane przez mgra inż. Piotra Wawrzyniaka jest pierwszym z cyklu, kolejne warsztaty dla uczestników bloków związanych z programowaniem urządzeń mobilnych odbędą się w następnych semestrach.