Lista przedmiotów z materiałami udostępnionymi dla studentów

IFE – Mechanical Engineering

IFE – Biomedical Engineering

OiZ - Elektronika Medyczna

IFE – Pattern Recognition

Dla_studentów
Dyplomanci I-16 ponownie w gronie laureatów konkursu SEP
Poniedziałek, 05.12.2016 14:12

W konkursie zorganizowanym przez Łódzki Oddział Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP) na najlepszą pracę dyplomową magisterską w roku akademickim 2015/2016 pierwszą i drugą nagrodę oraz trzecie wyróżnienie zdobyli dyplomanci Instytutu Elektroniki:

1 nagroda - mgr inż. Zbigniew Tyfa
Tytuł pracy: „MeMos – program do rekonstrukcji trójwymiarowych modeli struktur anatomicznych”
Promotor: dr hab. inż. Michał Strzelecki, prof. PŁ

2 nagroda - mgr inż. Jarosław Kawecki

Tytuł pracy: „System do lokalizacji ludzi we wnętrzach budynków z wykorzystaniem czujników nasobnych”
Promotor: dr inż. Łukasz Januszkiewicz

3 wyróżnienie – mgr inż. Piotr Fiszer

Tytuł pracy: „Metoda autonomicznej identyfikacji położenia węzłów wewnątrzbudynkowego systemu lokalizacyjnego”
Promotor: dr inż. Piotr Korbel

Serdecznie gratulujemy !