Lista przedmiotów z materiałami udostępnionymi dla studentów

IFE – Mechanical Engineering

IFE – Biomedical Engineering

OiZ - Elektronika Medyczna

IFE – Pattern Recognition

Dla_studentów
Złoty medal na wystawie „GENEVA INVENTIONS 2017”
Piątek, 14.04.2017 07:40

Z przyjemnością informujemy, że wynalazek pt. „Optomechatroniczny sposób bieżącej kontroli jakości obróbki strumieniowo-ściernej” opracowany przez naszego pracownika dr inż. Robert Olbrychta wspólnie z pracownikami Instytutu Inżynierii Materiałowej Politechniki Łódzkiej został nagrodzony ZŁOTYM MEDALEM na 45 Międzynarodowej Wystawie Wynalazczości, Nowoczesnej Techniki i Wyrobów „Geneva Innovations 2017” oraz otrzymał SPECJALNE WYRÓŻNIENIE od Association Russian House for International Scientific and Technological Cooperation. Wynalazek ten chroniony jest europejskim zgłoszeniem patentowym EP 17020114.9 i jest obecnie w fazie komercjalizacji.  Gratulujemy!