Lista przedmiotów z materiałami udostępnionymi dla studentów

IFE – Mechanical Engineering

IFE – Biomedical Engineering

OiZ - Elektronika Medyczna

IFE – Pattern Recognition

Dla_studentów
Sound of Vision: natural sense of vision through acoustics and haptics
Środa, 05.07.2017 09:55

W dniach 18-23 czerwca br. w Reykjaviku odbyło się kolejne spotkanie konsorcjum projektu europejskiego Horyzont 2020, pt. „Sound of Vision: natural sense of vision through acoustics and haptics”. Partnerzy projektu (w tym Instytutu Elektroniki jako partner techniczny) prezentowali prototyp i wyniki testów użytkowych elektronicznego systemu wspomagającego osoby niewidome w samodzielnym poruszaniu się. Podczas spotkania zaplanowano również prace rozwojowe i  testy systemu na okres ostatniego półrocza realizacji projektu.