Lista przedmiotów z materiałami udostępnionymi dla studentów

IFE – Mechanical Engineering

IFE – Biomedical Engineering

OiZ - Elektronika Medyczna

IFE – Pattern Recognition

Dla_studentów
FedCSIS 2017
Środa, 20.09.2017 08:08

W dniach 3-6 września odbyła się w Pradze multikonferencja FedCSIS 2017. Jak co roku, konferencja stanowiła okazję do prezentacji najnowszych osiągnięć z zakresu informatyki, inżynierii biomedycznej i teleinformatyki oraz pozwoliła na nawiązanie nowych kontaktów a także wymianę doświadczeń z szerokim gronem przedstawicieli środowiska nauki. W konferencji aktywnie uczestniczyli także przedstawiciele Instytutu Elektroniki PŁ, którzy zaprezentowali dwa referaty.

Na zakończenie konferencji rozstrzygnięty został konkurs na najlepszy artykuł i jego prezentację w ramach podkonferencji 4th Doctoral Symposium on Recent Advances in Information Technology. Nagrodę otrzymała pani Dominika Długosz, studentka 4 roku inżynierii biomedycznej. Autorami nagrodzonego artykułu „The North Sea Bicycle Race ECG Project: Time-Domain Analysis” są Dominika Długosz i Aleksandra Królak (Instytut Elektroniki PŁ) oraz: Trygve Eftestøl, Stein Ørn i Tomasz Wiktorski (Uniwersytet w Stavanger, Norwegia).