Lista przedmiotów z materiałami udostępnionymi dla studentów

IFE – Mechanical Engineering

IFE – Biomedical Engineering

OiZ - Elektronika Medyczna

IFE – Pattern Recognition

Dla_studentów
SPA 2017
Piątek, 06.10.2017 08:48

Instytut Elektroniki był w tym roku wyjątkowo licznie reprezentowany na  konferencji IEEE SPA (Signal Processing Algorithms, Architectures, Arrangements and Applications), która odbyła się w dniach 20-22 września w Poznaniu. Coroczna konferencja jest organizowana przez polski oddział IEEE-CAS (Institute of Electrical and Electronics Engineers - Circuits and Systems) oraz przez Zakładu Układów Elektronicznych i Przetwarzania Sygnałów Politechniki Poznańskiej. Pracownicy i doktoranci naszego Instytutu przedstawili 9 prezentacji, przy 77 łącznie przedstawianych referatach konferencyjnych. Tematyka prac z IE dotyczyła analizy sceny i sygnalizacji dźwiękowej dla osób niewidomych, obrazowej diagnostyki nowotworów, zagadnień modelowania trójwymiarowego naczyń krwionośnych, kontroli jakości w przemyśle żywnościowym oraz implementacji algorytmów przetwarzania obrazów.

Serdecznie gratulujemy naszemu doktorantowi Jakubowi Jurkowi (prezenterowi) oraz Markowi Kocińskiemu, Andrzejowi Materce, Are Losnegårdowi, Larsowi Reisæterowi, Olemu J. Halvorsenowi, współautorom publikacji "RuleBased Data-Driven Approach for Computer Aided Diagnosis of the Peripheral Zone Prostate Cancer from Multiparametric MRI: proof of concept". Otrzymała ona nagrodę za najlepszy artykuł w kategorii "Biomedical and biometric applications".