Lista przedmiotów z materiałami udostępnionymi dla studentów

Dla_studentów
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Opracowanie urządzenia do wspomagania wczesnej diagnostyki znamion skórnych, w tym czerniaka, za pomocą metod wizji komputerowej, modelowania przestrzennego, analizy porównawczej i klasyfikacji Drukuj

Przedmiotem projektu jest opracowanie urządzenia o wysokiej rozdzielczości do automatycznego modelowania 3D oraz analizy powierzchni skóry pacjenta, którego zadaniem będzie identyfikacja zmian barwnikowych (tzw. pieprzyków) pod kątem profilaktyki wtórnej nowotworów skóry (w szczególności czerniaka).

Urządzenie będzie platformą, do której zostanie przytwierdzony wysięgnik z aparatem/aparatami (od 1 do 6). Aparat (lub kilka aparatów) będzie się poruszał ruchem liniowym (góra-dół) oraz kątowym (dookoła pacjenta) wykonując szczegółowe zdjęcia ciała (co najmniej kilkadziesiąt ujęć), na podstawie których zostanie stworzona dokładna mapa 3D ciała. Każde ze zdjęć będzie obrazować fragment skóry o niewielkiej powierzchni (np. 30x20cm, ok. 290 pikseli na każdy 1 mm2 skóry). Dzięki zwiększeniu precyzji odwzorowanych detali (większa rozdzielczość obrazowania, pomiar głębi obrazu za pomocą światła strukturalnego) możliwe będzie opracowanie i zastosowanie nowych algorytmów detekcji znamion np. związanych z wyszukiwaniem krawędzi znamion, metody zbiorów poziomicowych, metody gradientu sił pola itd.

Zostaną stworzone nowe algorytmy matchowania znamion, które będą wykorzystywać informacje o pozycji danego znamienia na modelu 3D, odległościach między matchowanym znamieniem a sąsiednimi znamionami a także jego parametrach takich jak kształt, rozmiar. Zostaną opracowane zaawansowane algorytmy, które będą redukowały wpływ czynników takich jak nierównomierność oświetlenia, zmiany odcienia skóry pacjenta, owłosienie itd. Zostaną przeprowadzone pomiary z zastosowaniem światła spolaryzowanego a także pomiary z zastosowaniem filtrów barwnych w celu zwiększenia efektywności pozyskiwanych informacji ze zdjęć.

W efekcie nowe urządzenie w porównaniu do rozwiązań konkurencyjnych pozwoli na wykrywanie nowych znamion oraz analizę zmiany istniejących znamion:

  • z istotnie wyższą skutecznością
  • w krótszym czasie
  • w niższej cenie.

Projekt jest realizowany w ramach grupy podmiotów.

Kierownik projektu: Mariola Janczy, Skopia Estetic Clinic Sp. z o.o., KRAKÓW
Kierownik zespołu badawczego w: prof. dr hab. Michał Strzelecki

Lata: 2018 – 2022

Projekt pt. "Opracowanie urządzenia do wspomagania wczesnej diagnostyki znamion skórnych, w tym czerniaka, za pomocą metod wizji komputerowej, modelowania przestrzennego, analizy porównawczej i klasyfikacji", realizowany zgodnie z umową o dofinasowanie nr POIR.04.01.04-00-0125/18-00 z dnia 27.12.2018 r.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej — Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Wartość projektu dla Politechniki Łódzkiej - 1.272,200 zł
Wkład Funduszy Europejskich
- 1.272.200,00 zł

Dotychczas uzyskane wyniki projektu przestawiono w publikacjach: