Lista przedmiotów z materiałami udostępnionymi dla studentów

IFE – Mechanical Engineering

IFE – Biomedical Engineering

OiZ - Elektronika Medyczna

IFE – Pattern Recognition

Dla_studentów
Szukaj w całej bazie prac dyplomowych:
Wpisz imię/nazwisko opiekuna pracy dyplomowej: Wybierz rodzaj pracy dyplomowej: Wpisz tytuł/słowo kluczowe pracy dyplomowej:

Archiwum prac dyplomowych
2002/20032003/20042004/20052005/20062006/20072007/20082008/20092009/2010
2010/20112011/20122012/20132013/20142014/20152015/20162016/20172017/2018
2018/2019
W celu wyboru tematu pracy dyplomowej prosimy o kontakt z opiekunem pracy.
Podpisane deklaracje prosimy składać w Instytucie Elektroniki w pok. 306,
u pani Anny Janisz, tel. 042 631-26-44
Pracownicy Instytutu, którzy mogą być opiekunami prac:
dr inż. Michał Bujacz
pokój 207, tel. 42 631 27 15
dr inż. Piotr Dębiec
pokój 218, tel. 42 638 39 87
dr inż. Mariusz Felczak
pokój 405, tel. 42 631 26 56
dr hab inż. Sławomir Hausman
Kierownik Zakładu Telekomunikacji
pokój 311, tel. 42 631 26 36
dr inż. Łukasz Januszkiewicz
pokój 313, tel. 42 631 26 14
dr inż. Łukasz Jopek
pokój 312, tel. 42 631 26 12
prof. dr hab. inż. Tomasz Kacprzak
Pracownik emerytowany
pokój 317A, tel. 42 631 26 23
dr inż. Marcin Kałuża
pokój 407, tel. 42 631 26 57
dr inż. Artur Klepaczko
pokój 217A, tel. 42 631 26 42
Konsultacje:
poniedziałek 8.30-9.30
czwartek 9:30-10.30
dr inż. Marek Kociński
pokój 218, tel. 42 631 26 17
Kalendarz
dr inż. Marcin Kociołek
pokój 205, tel. 42 631 26 38
Kalendarz
dr inż. Piotr Korbel
pokój 312, tel. 42 631 26 12
Konsultacje:
czwartek 10.00-12.00
dr hab. inż. Jacek Kowalski
pokój 315, tel. 42 631 26 40
dr inż. Aleksandra Królak
pokój 207, tel. 42 631 27 15
dr inż. Małgorzata Langer
pokój 310, tel. 42 631 26 39
Konsultacje:
poniedziałek 12.00-13.00
prof. dr hab. inż. Andrzej Materka
pokój 217, tel. 42 631 26 27
Kalendarz
dr inż. Robert Olbrycht
pokój 405, tel. 42 631 26 56
dr inż. Paweł Poryzała
pokój 203, tel. 42 631 26 19
dr inż. Piotr Skulimowski
pokój 205, tel. 42 631 26 38
Konsultacje:
piątek 12.15-13.00
dr inż. Maria Strąkowska
pokój 208, tel.
dr inż. Robert Strąkowski
pokój 314, tel. 42 631 26 33
prof. dr hab. inż. Paweł Strumiłło
Dyrektor Instytutu
pokój 322, tel. 42 631 26 26
prof. dr hab. inż. Michał Strzelecki
Z-ca dyrektora ds. nauki
pokój 216, tel. 42 631 26 31
dr hab. inż. Piotr Szczypiński
Kierownik Zakładu Elektroniki Medycznej
pokój 217A, tel. 42 631 26 42
Kalendarz
dr inż. Krzysztof Tomalczyk
Z-ca dyrektora ds. dydaktyki
pokój 210, tel. 42 631 26 32
prof. dr hab. inż. Bogusław Więcek
Kierownik Zakładu Układów Elektronicznych i Termografii
pokój 408, tel. 42 631 26 37
Konsultacje:
czwartek 13.00-14.00
poniedziałek 13.00-14.00