Lista przedmiotów z materiałami udostępnionymi dla studentów

IFE – Mechanical Engineering

IFE – Biomedical Engineering

OiZ - Elektronika Medyczna

IFE – Pattern Recognition

Dla_studentów

Wpisz imię/nazwisko szukanego pracownika:

Pracownicy naukowo-dydaktyczni:
dr inż. Michał BujaczORCID iD icon
pokój 207, tel. 42 631 27 15
Konsultacje:
czwartek 10-11
środa 10-11
dr inż. Piotr DębiecORCID iD icon
pokój 218, tel. 42 638 39 87
Konsultacje:
ustalane indywidualnie po wcześniejszym kontakcie
dr inż. Mariusz FelczakORCID iD icon
pokój 405, tel. 42 631 26 56
dr hab inż. Sławomir Hausman, prof. PŁORCID iD icon
Kierownik Zakładu Telekomunikacji
pokój 311, tel. 42 631 26 36
dr inż. Łukasz JanuszkiewiczORCID iD icon
pokój 313, tel. 42 631 26 14
Konsultacje:
piątek 13-14
poniedziałek 11-12
dr inż. Łukasz JopekORCID iD icon
pokój 312, tel. 42 631 26 12
Konsultacje:
wtorek 9-10
środa 10-11
prof. dr hab. inż. Tomasz Kacprzak
Pracownik emerytowany
pokój 317A, tel. 42 631 26 23
dr inż. Marcin KałużaORCID iD icon
pokój 407, tel. 42 631 26 57
Konsultacje:
czwartek 10-12
dr hab. inż. Artur KlepaczkoORCID iD icon
pokój 217A, tel. 42 631 26 42
Konsultacje:
poniedziałek 8.30-9.30
czwartek 9:30-10.30
dr inż. Marek KocińskiORCID iD icon
pokój 218, tel. 42 631 26 17
Kalendarz
dr inż. Marcin KociołekORCID iD icon
pokój 205, tel. 42 631 26 38
Kalendarz
dr inż. Piotr KorbelORCID iD icon
pokój 312, tel. 42 631 26 12
Konsultacje:
czwartek 12-14
dr hab. inż. Jacek Kowalski
pokój 315, tel. 42 631 26 40
Konsultacje:
czwartek 10.00-12.00
dr inż. Aleksandra KrólakORCID iD icon
pokój 207, tel. 42 631 27 15
Konsultacje:
środa 13-14
czwartek 12-13
dr inż. Małgorzata LangerORCID iD icon
pokój 310, tel. 42 631 26 39
Konsultacje:
poniedziałek 12.00-13.00
niedziela (zjazdy 1-5) 10.00-11.00
prof. dr hab. inż. Andrzej MaterkaORCID iD icon
pokój 217, tel. 42 631 26 27
Kalendarz
dr inż. Robert OlbrychtORCID iD icon
pokój 405, tel. 42 631 26 56
Konsultacje:
poniedziałek 13.15-14.00
piątek 12.15-13.00
dr inż. Paweł PoryzałaORCID iD icon
pokój 203, tel. 42 631 26 19
dr inż. Piotr SkulimowskiORCID iD icon
pokój 205, tel. 42 631 26 38
Konsultacje:
piątek 12.15-13.00
dr inż. Maria StrąkowskaORCID iD icon
pokój 208, tel.
dr inż. Robert StrąkowskiORCID iD icon
pokój 314, tel. 42 631 26 33
Konsultacje:
środa 11-12
czwartek 11-12
prof. dr hab. inż. Paweł StrumiłłoORCID iD icon
Dyrektor Instytutu
pokój 322, tel. 42 631 26 26
prof. dr hab. inż. Michał StrzeleckiORCID iD icon
Z-ca dyrektora ds. nauki
pokój 216, tel. 42 631 26 31
dr hab. inż. Piotr Szczypiński, prof. PŁORCID iD icon
Kierownik Zakładu Elektroniki Medycznej
pokój 217A, tel. 42 631 26 42
Kalendarz
dr inż. Krzysztof TomalczykORCID iD icon
Z-ca dyrektora ds. dydaktyki
pokój 210, tel. 42 631 26 32
Konsultacje:
ustalane indywidualnie po wcześniejszym kontakcie
prof. dr hab. inż. Bogusław WięcekORCID iD icon
Kierownik Zakładu Układów Elektronicznych i Termografii
pokój 408, tel. 42 631 26 37
Konsultacje:
poniedziałek 11-12
czwartek 10-11
Pracownicy administracyjni:
mgr inż. Anna Borowska-TerkaORCID iD icon
Administrator infrastruktury IT
pokój 309, tel. 42 631 26 15
mgr Anna Janisz
Dydaktyka, nauka
pokój 306, tel. 42 631 26 44
mgr Monika Purtak
Finanse, zamówienia publiczne
pokój 308, tel. 42 631 26 21
mgr Aleksandra Sibińska
Sekretariat Dyrekcji, kadry, nauka
pokój 322, tel. 42 631 26 26
Zdzisława Sobańska
Księgowość, finanse
pokój 308, tel. 42 631 26 21
Pracownicy techniczni:
mgr inż. Jarosław Kawecki
pokój 320B, tel.
Konsultacje:
wtorek 16.15 - 17.15
mgr inż. Robert Kawecki
pokój 320B, tel.
mgr inż. Bartosz KopczyńskiORCID iD icon
pokój 206A, tel. 42 631 26 13
mgr inż. Karol Kropidłowski
pokój 211, tel. 42 631 26 85
mgr inż. Paweł Oleksy
pokój 320B, tel.
mgr inż. Andrzej Sitek
pokój 216, tel. 42 631 26 31
Andrzej Szczepaniak
pokój 211, tel. 42 631 26 85