Lista przedmiotów z materiałami udostępnionymi dla studentów

IFE – Mechanical Engineering

IFE – Biomedical Engineering

OiZ - Elektronika Medyczna

IFE – Pattern Recognition

Dla_studentów

Wpisz imię/nazwisko szukanego pracownika:

Pracownicy naukowo-dydaktyczni:
dr inż. Przemysław Barański
pokój 211, tel. 42 631 26 85
Konsultacje:
piątek 18.30-19.30
poniedziałek 8-9
dr inż. Michał Bujacz
pokój 207, tel. 42 631 27 15
Konsultacje:
wtorek 10-11
środa 10-11
dr inż. Piotr Dębiec
pokój 218, tel. 42 638 39 87
Konsultacje:
wtorek, biblioteka WEEIA 16.15 - 17.00
środa 12.15 - 13.00
dr inż. Mariusz Felczak
pokój 405, tel. 42 631 26 56
Konsultacje:
wtorek 8-10
dr hab inż. Sławomir Hausman
Kierownik Zakładu Telekomunikacji
pokój 311, tel. 42 631 26 36
dr inż. Łukasz Januszkiewicz
pokój 313, tel. 42 631 26 14
Konsultacje:
środa 12:15-13:45
dr inż. Łukasz Jopek
pokój 312, tel. 42 631 26 12
Konsultacje:
wtorek 11-12
czwartek 13-14
prof. dr hab. inż. Tomasz Kacprzak
Pracownik emerytowany
pokój 317A, tel. 42 631 26 23
dr inż. Marcin Kałuża
pokój 407, tel. 42 631 26 57
Konsultacje:
poniedziałek 13-14
czwartek 10-11
dr inż. Artur Klepaczko
pokój 217A, tel. 42 631 26 42
Konsultacje:
czwartek 10-12
dr inż. Marek Kociński
pokój 218, tel. 42 631 26 17
Kalendarz
dr inż. Marcin Kociołek
pokój 205, tel. 42 631 26 38
Kalendarz
dr inż. Piotr Korbel
pokój 312, tel. 42 631 26 12
Konsultacje:
piątek 10-12
dr hab. inż. Jacek Kowalski
pokój 315, tel. 42 631 26 40
Konsultacje:
czwartek 10-12
dr inż. Aleksandra Królak
pokój 207, tel. 42 631 27 15
Konsultacje:
czwartek 13-14
wtorek 12-13
dr inż. Małgorzata Langer
pokój 310, tel. 42 631 26 39
Konsultacje:
poniedziałek 12-13
czwartek 14-15
prof. dr hab. inż. Andrzej Materka
pokój 217, tel. 42 631 26 27
Kalendarz
dr inż. Robert Olbrycht
pokój 405, tel. 42 631 26 56
Konsultacje:
poniedziałek 13.15-14
środa 13.15-14
dr inż. Paweł Poryzała
pokój 203, tel. 42 631 26 19
Konsultacje:
środa 10-11
poniedziałek 10-11
dr inż. Dariusz Rzeszotarski
pokój 216A, tel. 42 631 25 39
Konsultacje:
czwartek 10-12
dr inż. Piotr Skulimowski
pokój 205, tel. 42 631 26 38
Konsultacje:
czwartek 11.15-12.00
dr inż. Maria Strąkowska
pokój 208, tel.
dr inż. Robert Strąkowski
pokój 314, tel. 42 631 26 33
prof. dr hab. inż. Paweł Strumiłło
Dyrektor Instytutu
pokój 322, tel. 42 631 26 26
prof. dr hab. inż. Michał Strzelecki
Z-ca dyrektora ds. nauki
pokój 216, tel. 42 631 26 31
Konsultacje:
środa 10-11
dr hab. inż. Piotr Szczypiński
Kierownik Zakładu Elektroniki Medycznej
pokój 217A, tel. 42 631 26 42
Kalendarz
dr inż. Krzysztof Tomalczyk
Z-ca dyrektora ds. dydaktyki
pokój 210, tel. 42 631 26 32
Konsultacje:
wtorek 10.15 - 12.00
prof. dr hab. inż. Bogusław Więcek
Kierownik Zakładu Układów Elektronicznych i Termografii
pokój 408, tel. 42 631 26 37
Konsultacje:
środa 13-14
czwartek 13-14
Doktoranci:
mgr inż. Anna Borowska-Terka
pokój 309, tel. 42 631 26 15
Konsultacje:
poniedziałek 8-9
mgr inż. Jarosław Kawecki
pokój 320B
Konsultacje:
wtorek 16.30-17.30
mgr inż. Robert Kawecki
pokój 320B
Konsultacje:
poniedziałek 16-18
mgr inż. Paweł Oleksy
pokój 320B
Konsultacje:
wtorek 16.15-18