Lista przedmiotów z materiałami udostępnionymi dla studentów

IFE – Mechanical Engineering

IFE – Biomedical Engineering

OiZ - Elektronika Medyczna

IFE – Pattern Recognition

Dla_studentów

Wpisz imię/nazwisko szukanego pracownika:

Pracownicy naukowo-dydaktyczni:
dr inż. Przemysław Barański
pokój 211, tel. 42 631 26 85
dr inż. Michał Bujacz
pokój 207, tel. 42 631 27 15
dr inż. Piotr Dębiec
pokój 218, tel. 42 638 39 87
dr inż. Mariusz Felczak
pokój 405, tel. 42 631 26 56
Konsultacje:
poniedziałek 9-11
dr hab inż. Sławomir Hausman
Kierownik Zakładu Telekomunikacji
pokój 311, tel. 42 631 26 36
dr inż. Łukasz Januszkiewicz
pokój 313, tel. 42 631 26 14
Konsultacje:
wtorek 11-12
piątek 12-13
dr inż. Łukasz Jopek
pokój 312, tel. 42 631 26 12
prof. dr hab. inż. Tomasz Kacprzak
pokój 317A, tel. 42 631 26 23
Konsultacje:
poniedziałek 12-13
czwartek 11-12
dr inż. Marcin Kałuża
pokój 407, tel. 42 631 26 57
dr inż. Artur Klepaczko
pokój 217A, tel. 42 631 26 42
dr inż. Marek Kociński
pokój 218, tel. 42 631 26 17
Kalendarz
dr inż. Marcin Kociołek
pokój 205, tel. 42 631 26 38
Kalendarz
dr inż. Piotr Korbel
pokój 312, tel. 42 631 26 12
Konsultacje:
czwartek 10-12
dr hab. inż. Jacek Kowalski
pokój 315, tel. 42 631 26 40
Konsultacje:
czwartek 12-14
dr inż. Aleksandra Królak
pokój 207, tel. 42 631 27 15
Konsultacje:
środa 11-12
czwartek 12-13
dr inż. Małgorzata Langer
pokój 310, tel. 42 631 26 39
Konsultacje:
poniedziałek 12-14
prof. dr hab. inż. Andrzej Materka
pokój 217, tel. 42 631 26 27
Kalendarz
dr inż. Robert Olbrycht
pokój 405, tel. 42 631 26 56
Konsultacje:
piątek 13-14
poniedziałek 13-14
dr inż. Paweł Poryzała
pokój 203, tel. 42 631 26 19
Konsultacje:
środa 10.15-11.00
czwartek 10.15-11.00
dr inż. Dariusz Rzeszotarski
pokój 216A, tel. 42 631 25 39
dr inż. Piotr Skulimowski
pokój 205, tel. 42 631 26 38
Konsultacje:
czwartek 10.15-11
prof. dr hab. inż. Paweł Strumiłło
Dyrektor Instytutu
pokój 322, tel. 42 631 26 26
Konsultacje:
poniedziałek 10-11
czwartek 13-14
dr hab. inż. Michał Strzelecki, prof. PŁ
Z-ca dyrektora ds. nauki
pokój 216, tel. 42 631 26 31
Konsultacje:
poniedziałek 10-11
dr hab. inż. Piotr Szczypiński
Kierownik Zakładu Elektroniki Medycznej
pokój 217A, tel. 42 631 26 42
Kalendarz
dr inż. Krzysztof Tomalczyk
Z-ca dyrektora ds. dydaktyki
pokój 210, tel. 42 631 26 32
Konsultacje:
wtorek 12:15-13:00
czwartek 14:15-15:00
prof. dr hab. inż. Bogusław Więcek
Kierownik Zakładu Układów Elektronicznych i Termografii
pokój 408, tel. 42 631 26 37
Konsultacje:
poniedziałek 12-13
czwartek 11-12
Doktoranci:
mgr inż. Jacek Blumenfeld
pokój 211, tel. 42 631 26 85
mgr inż. Anna Borowska-Terka
pokój 309, tel. 42 631 26 15
Konsultacje:
wtorek 8:15-9:00
czwartek 10:15-11:00
mgr inż. Jerzy Gołaszewski
pokój 208, tel. 42 631 26 29
mgr inż. Michał Gołaszewski
pokój 208, tel. 42 631 26 29
mgr inż. Grzegorz Izydorczyk
pokój 206A, tel. 42 631 26 13
mgr inż. Jakub Jurek
pokój 406, tel. 42 631 26 35
mgr inż. Marcin Kalinowicz
pokój 320B
mgr inż. Jarosław Kawecki
pokój 320B
mgr inż. Robert Kawecki
pokój 320B
mgr inż. Bartosz Kopczyński
pokój 206A, tel. 42 631 26 13
mgr inż. Michał Kopeć
pokój 406, tel. 42 631 26 35
mgr inż. Izabella Korczyńska
pokój 206A, tel. 42 631 26 13
mgr inż. Karol Kropidłowski
pokój 218A, tel. 42 631 26 18
Konsultacje:
środa 10:15-11:00
czwartek 10:15-11:00
mgr inż. Adam Łutkowski
pokój 211, tel. 42 631 26 85
mgr inż. Karol Matusiak
pokój 206A, tel. 42 631 26 13
mgr inż. Paweł Oleksy
pokój 320B
mgr inż. Mateusz Owczarek
pokój 211, tel. 42 631 26 85
mgr inż. Krzysztof Piwowarczyk
pokój 317B
Konsultacje:
czwartek 10-12
mgr inż. Iyad Shatarah
pokój 208, tel. 42 631 26 29
mgr inż. Robert Strąkowski
pokój 407, tel. 42 631 26 57
mgr inż. Piotr Wawrzyniak
pokój 317B
Konsultacje:
środa 14-15
czwartek 10-11
mgr inż. Tomasz Woźniak
pokój 211, tel. 42 631 26 85