Lista przedmiotów z materiałami udostępnionymi dla studentów

IFE – Mechanical Engineering

IFE – Biomedical Engineering

OiZ - Elektronika Medyczna

IFE – Pattern Recognition

Dla_studentów
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Przydatne dokumenty
Pokaż: 
1   Link   OPINIA dotycząca oryginalności pracy - zał. nr 5
Wypełnia promotor w przypadku BRAKU akceptacji Raportu Ogólnego z JSA.
2   Link   PROTOKÓŁ kontroli oryginalności pracy - zał. nr 4
Wypełnia promotor pracy dyplomowej. !!! UWAGA !!! w razie braku akceptacji Raportu Ogólnego JSA promotor DODATKOWO wypełnia Opinię dotyczącą oryginalności pracy dyplomowej (załacznik nr 5).
3   Link   RECENZJA pracy dyplomowej - formularz
Wypełnia promotor pracy dyplomowej i recenzent.
4   Link   Powołanie recenzenta - zał. 8
Wypełnia i podpisuje recenzent pracy dyplomowej. Dokument musi być dostarczony do jednostki dyplomującej przed wyznaczeniem terminu obrony.
5   Link   Formularz wyboru tematu pracy dyplomowej
6   Link   Strona tytułowa dysertacji - wersja polska
7   Link   Strona tytułowa dysertacji - wersja angielska
8   Link   Wzór streszczenia pracy dyplomowej - wersja polska
9   Link   Wzór streszczenia pracy dyplomowej - wersja angielska
10   Link   "Informacje dla dyplomantów przygotowujących dysertacje magisterskie"
opracowanie Sławomir Hausman
11   Link   Dyplomowanie w uczelni zagranicznej