Lista przedmiotów z materiałami udostępnionymi dla studentów

IFE – Mechanical Engineering

IFE – Biomedical Engineering

OiZ - Elektronika Medyczna

IFE – Pattern Recognition

Dla_studentów
Przydatne dokumenty
Pokaż: 
1   Link   OPINIA dotycząca oryginalności pracy dyplomowej - zał. nr 3
Wypełnia promotor pracy dyplomowej.
2   Link   RECENZJA pracy dyplomowej - formularz
Wypełnia promotor pracy dyplomowej i recenzent.
3   Link   Powołanie recenzenta - zał. 8
Wypełnia i podpisuje recenzent pracy dyplomowej. Dokument musi być dostarczony do jednostki dyplomującej przed wyznaczeniem terminu obrony.
4   Link   Zasady dyplomowania WEEIA - ogólne
UWAGA! Szczegółowe zasady dyplomowania w Instytucie Elektroniki dostępne są w zakładce "Procedura dyplomowania"
5   Link   Formularz wyboru tematu pracy dyplomowej
6   Link   Strona tytułowa dysertacji - wersja polska
7   Link   Strona tytułowa dysertacji - wersja angielska
8   Link   Wzór streszczenia pracy dyplomowej - wersja polska
9   Link   Wzór streszczenia pracy dyplomowej - wersja angielska
10   Link   "Informacje dla dyplomantów przygotowujących dysertacje magisterskie"
opracowanie Sławomir Hausman
11   Link   Dyplomowanie w uczelni zagranicznej