Lista przedmiotów z materiałami udostępnionymi dla studentów

Dla_studentów
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Organizowane konferencje
Pokaż: 
1   Link   MULTIKONFERENCJA Krajowego Środowiska Tele- i Radiokomunikacyjnego, 17-18 września 2020
Multikonferencja obejmująca dwa największe krajowe spotkania środowisk specjalistów zajmujących się zagadnieniami tele- i radiokomunikacji, a mianowicie:
Krajową Konferencję Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2020
oraz
Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki 2020
2   Link   Signal Processing Symposium SpSympo 2021
Sympozjum Signal Processing Symposium to odbywająca się co dwa lata międzynarodowa konferencja, która gromadzi studentów, badaczy i naukowców reprezentujących szerokie spektrum dyscyplin informatyki i radioelektroniki, aby mogli zaprezentować swoje najnowsze odkrycia i nowe trendy kształtujące przyszłe kierunki badań w nauce i technologii.
3   Link   TTP 2017
W dniach 27-29 września 2017 roku odbyła się w Ustroniu-Jaszowcu, w malowniczym Beskidzie Śląskim, 12. Konferencja TERMOGRAFIA I TERMOMETRIA W PODCZERWIENI (TTP). W tym roku obchodzimy jubileusz 25-lecia tej konferencji i z tej okazji zaproszono gości honorowych – prekursorów termowizji w Polsce. Odbyła się uroczysta sesja historyczna z udziałem znamienitych prelegentów: prof. A. Nowakowskiego z Politechniki Gdańskiej, doc. S. Poloszyka z Politechniki Poznańskiej, prof. A. Ciołkosza z Instytutu Geodezji i Kartografii, dr B. Kajewskiego z Głównego Instytutu Górnictwa, inż. A. Szopy z Energopomiaru, dr S. Górskiego z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, mgr W. Adamczewskiego z Termo-Pomiaru.
4   Link   TTP 2015
XI Międzynarodowa Konferencja TERMOGRAFIA I TERMOMETRIA W PODCZERWIENI – TTP 2015 odbyła się w dniach 22-24 września 2015 r.

Konferencja TERMOGRAFIA I TERMOMETRIA W PODCZERWIENI (TTP) jest największą w Polsce konferencją dotyczącą termowizji. Ma charakter cykliczny i odbywa się co dwa lata. Konferencja ta jest forum naukowo-technicznym, na którym specjaliści z różnych dziedzin zajmujący się termografią mogą wymieniać swoje doświadczenia, prezentować wyniki badań oraz zastosowania termografii i termometrii. Forum zapewnia coraz większą integrację środowiska naukowo-badawczego z przemysłem.
5   Link   Basic MRI Physics 2015
21-25 September 2015, Lodz, Poland
6   Link   KKRRiT 2015
Jubileuszowa, XV KRAJOWA KONFERENCJA RADIOKOMUNIKACJI, RADIOFONII i TELEWIZJI odbyła się w dniach 8–10 kwietnia 2015 r.

Organizatorami KKRRiT 2015 byli: Instytut Elektroniki PŁ, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ oraz Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu. Przewodniczącym Komitetu Programowego został dr hab. inż. Sławomir Hausman z Instytutu Elektroniki.

Do wygłoszenia zostało zakwalifikowanych 110 referatów – w ramach dwudziestu czterech sesji tematycznych, trzech sesji plenarnych i trzech sesji specjalnych, zorganizowanych przez Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Unii Nauk Radiowych URSI (Wpływ fal elektromagnetycznych na człowieka, Fale i pola elektromagnetyczne, Nowoczesne mikrosystemy i układy scalone). Zaproszone referaty plenarne dotyczyły ważnych i aktualnych zagadnień: systemów bezprzewodowych piątej generacji, radioelektroniki terahercowej, komunikacji między pojazdami oraz ewolucji standardów sieci bezprzewodowych. Podobnie jak w latach ubiegłych, znaczący był udział uczestników spoza środowiska naukowego. W trakcie Konferencji odbyła się sesja firmowa, a także dyskusja panelowa poświęcona jakości usług w telekomunikacji bezprzewodowej. Wszystkie zaakceptowane referaty zostały opublikowane w punktowanym czasopiśmie Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne.
7   Link   ICAD 2013
International Conference on Auditory Display 2013.
The ICAD 2013 conference was held at the Lodz University of Technology, Poland on 6-10th of July 2013.

The conference covers a wide range of topics connected to auditory displays and data sonification.
The topics include, but are not limited to:

Auditory Display: - Aesthetics - Applications - Evaluation - Methods - Philosophy - Technologies - Theory - Usability
3D and Spatial Audio
Data Sonification and Audification
Head Related Transfer Functions
Psychoacoustics and Perceptual Research
Sonification as Art
Sound Interaction
Speech Synthesis, TTS and Spearcons
Use of Audio in Human-Computer Interfaces
Virtual acoustic displays and environments
8   Link   TTP 2013
Konferencja TERMOGRAFIA I TERMOMETRIA W PODCZERWIENI (TTP) jest największą w Polsce konferencją dotyczącą termowizji. Ma charakter cykliczny i odbywa się co dwa lata. Konferencja ta jest forum naukowo-technicznym, na którym specjaliści z różnych dziedzin zajmujący się termografią mogą wymieniać swoje doświadczenia, prezentować wyniki badań oraz zastosowania termografii i termometrii. Forum zapewnia coraz większą integrację środowiska naukowo-badawczego z przemysłem. W tym roku, wyjątkowo, ze względu na organizację konferencji we Lwowie, nie odbędą się kursy w ramach Szkoły Termograficznej.
9   Link   Konferencja ZUEiT
KONFERENCJA NAUKOWA - Nowoczesne kierunki w konserwacji, archiwizacji i wystawiennictwie zbiorów sakralnych
10   Link   NTAV/SPA 2012
W dniach 27-29 września 2012 r. Instytut Elektroniki był organizatorem połączonej konferencji pt. International Symposium on New Trends in Audio and Video (NTiAV) oraz Signal Processing: Algorithms, Architectures, Arrangements and Applications (SPA).
11   Link   Basic MRI Physics 2010
13-17 September 2010, Lodz, Poland
12   Link   Posiedzenie Sekcji Sygnałów, Układów i Systemów Elektronicznych Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN
Prezentacje SSUiSE 2009.
Wykład profesorów z Zakładu Elektroniki Medycznej.