Lista przedmiotów z materiałami udostępnionymi dla studentów

Dla_studentów
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Projekty zakończone
Projekty zrealizowane
 
Sound of Vision: dźwiękowe i dotykowe odwzorowanie obrazów otoczenia

Celem badań jest opracowanie osobistego systemu elektronicznego umożliwiającego osobie niewidomej orientację przestrzenną i samodzielne poruszanie się (www.soundofvision.net).

W projekcie „Sound of Vision” zostanie zaprojektowany i wykonany unikatowy system elektroniczny do słuchowego i dotykowego „obrazowania” otoczenia osobom niewidomym. Niewizualna prezentacja będzie budowana, aktualizowana i prezentowana sobie niewidomej w sposób ciągły i w czasie rzeczywistym. System ten będzie służył niewidomym jako elektroniczny asystent i przewodnik (wewnątrz i na zewnątrz budynków) ostrzegający o przeszkodach i opisujący otoczenie.

Zespół: prof. P. K. Strumiłło – kierownik; dr inż. Przemysław Brański; dr inż. M. Bujacz; dr inż. Paweł Poryzała, dr inż. Dariusz Rzeszotarski; dr inż. Piotr Skulimowski; mgr inż. Mateusz Owczarek, inż. Maciej Janeczek; inż. Katarzyna Sprawka

Lata: 2015 – 2017

Rodzaj projektu: H.2020, Proj. europejski - Horyzont 2020; badania rozwojowe

Więcej…
 

Rozwój numerycznych metod modelowania oraz oceny perfuzji nerek z użyciem obrazowania rezonansu magnetycznego

Celem projektu jest opracowanie udoskonalonych metod szacowania parametrów perfuzji nerek na podstawie obrazów rezonansu magnetycznego oraz narzędzi do ich obiektywnej, ilościowej walidacji.

Przedmiotem badań w projekcie jest perfuzja nerki - jednego z najistotniejszych organów ciała z uwagi na jego kluczową rolę w regulacji różnorodnych funkcji organizmu. Jedną z dostępnych metod oceny wydolności nerek jest wizualizacja i szacowanie perfuzji nerkowej z użyciem obrazowania magnetyczno-rezonansowego (MR). Analiza aktualnego stanu wiedzy w zakresie przetwarzania obrazów MR zależnych od perfuzji ujawnia brak ustandaryzowanej metodologii wyznaczania jej parametrów. Definiuje się szereg farmakokinetycznych modeli perfuzji nerek, jednakże wyniki obliczeń dokonywanych na ich podstawie prowadzą często do całkiem odmiennych ocen wydolności tego organu. Proponowane rozwiązania mają charakter wstępny i cząstkowy. Stąd celem projektu jest opracowanie udoskonalonych metod szacowania parametrów perfuzji nerek na podstawie obrazów rezonansu magnetycznego oraz narzędzi do ich obiektywnej, ilościowej walidacji. Zakłada się, że utworzony na potrzeby walidacji symulator obrazowania rezonansu magnetycznego dla sekwencji zależnych od perfuzji (takich jak DCE-MRI oraz ASL) pozwoli określić granice stosowalności oraz dokładność pomiarów dokonywanych na podstawie opracowanych metod. Hipoteza badawcza odnosi się do konkretnych metod przetwarzania obrazów, których efektywność wykazano we wcześniejszych pracach autorów, a których użycie w kontekście obrazowania perfuzji jak dotąd nie odnotowano. Mianowicie planuje się udowodnić, że połączenie metod analizy tekstury, uczenia maszynowego, modeli deformowalnych oraz lokalnej aproksymacji wielomianowej pozwoli na bardziej dokładne, uwiarygodnione i powtarzalne oszacowania parametrów perfuzji na podstawie obrazów rezonansu magnetycznego.

Kierownik dr inż. A. J. Klepaczko

Lata: 2015 – 2019

Rodzaj projektu: NCN-OG, NCN OPUS; badania podstawowe

Więcej…
 
Numeryczne modelowanie układu żył i tętnic mózgu w skali makro- i mezoskopowej na podstawie trójwymiarowych obrazów rezonansu magnetycznego

Celem projektu jest zbadanie wpływu podstawowych zjawisk wykorzystywanych w urządzeniach rezonansu magnetycznego (MRA) na dokładność modelowania i parametryzacji układu naczyń krwionośnych mózgu.

Planuje się udowodnienie dwóch hipotez. Ponieważ rozdzielczość przestrzenna obrazów RM dla ustalonego natężenia pola magnetycznego jest ograniczona, to modele geometryczne naczyń mogą być budowane tylko dla gałęzi o dużej średnicy (w stosunku do długości boku woksela obrazu). Wiadomo też, że naczynia cieńsze stanowią ciągłe przedłużenie naczyń grubych, a obszary nimi wypełnione mogą być ilościowo charakteryzowane za pomocą parametrów statystycznych tekstury lub zmierzonych techniką SWI map gęstości naczyń. Obserwacje te pozwalają na sformułowanie hipotezy, że dołączenie syntezowanych numerycznie drzew cienkich naczyń (o parametrach statystycznych dopasowanych do obrazów) do rozgałęzień modelu geometrycznego naczyń o dużej średnicy pozwoli na ciągłe modelowanie właściwości drzewa naczyń w znacznie szerszej skali średnic niż to jest obecnie możliwe. Druga hipoteza mówi, że połączenie różnych metod segmentacji obrazów 3D (m.in. metody poziomicowej z morfologią matematyczną i regularyzacją stosownych równań) pozwoli budować modele odporne na artefakty (m.in. skoki kontrastu) towarzyszące sekwencjom służącym do obrazowania tętnic i żył.

Kierownik i wykonawcy: prof. A. Materka – kierownik,
prof. J. R. Reichenbach, dr A. Deistung, dr hab. M. H. Strzelecki, dr hab. P. M. Szczypiński, dr hab. A. J. Majos, dr inż. M. Kociński, dr inż. A. J. Klepaczko, mgr A. Chmielewska-Pawlicka.

Lata: 2013 – 2016

Rodzaj projektu: NCN-MN, NCN HARMONIA; badania podstawowe

Więcej…
 

Interaktywna sonifikacja obrazów z przeznaczeniem dla osób niewidomych

Głównym celem badań jest porównanie i weryfikacja algorytmów interaktywnej sonifikacji obrazów przez osoby niewidome. Badania mają wskazać algorytmy pozwalające na możliwie jednoznaczną i szybką interpretację obrazów eksplorowanych przez niewidomego dotykiem.

Jedną z podstawowych barier napotykanych przez osoby niewidome jest dostęp do informacji graficznej, m.in. zdjęć, map, rysunków i obrazów. Istnieje potrzeba opracowania skutecznych metod przetwarzania informacji wizualnej na sygnały sensoryczne dostępne dla osób niewidomych. Niniejszy projekt jest ukierunkowany na poszerzenie i zdobycie nowej wiedzy w zakresie prezentacji scen wizualnych osobom niewidomym z wykorzystaniem zmysłów dotyku i słuchu. Hipoteza badawcza projektu jest następująca: możliwe jest opracowanie sterowanych gestami dotykowymi schematów udźwiękowienia pozwalających niewidomemu użytkownikowi na poprawną interpretację obrazu wyświetlanego na ekranie dotykowym.

Kierownik: prof. p. Strumiłło

Lata: 2016 – 2018

Rodzaj projektu: NCN OPUS 9

Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 3