COST B11 >>  .projekt COST B11
.tomografia rezonansu magnetycznego
Strona Instytutu Elektroniki PŁ
Zakład Elektroniki Medycznej
grupa polska
materiały badawcze
oprogramowanie
publikacje
inne strony
download
prezentacje

PROGRAM B11 

English version    

Europejski program COST (fr. Coopération européenne dans le domaine de la recherche scientifique et technique) został utworzony w 1971 r. w celu rozwoju współpracy międzynarodowej w dziedzinie badań naukowo-technicznych, na mocy rezolucji konferencji odpowiednich ministrów 19 krajów Europy Zachodniej i Jugosławii.

W 1996 r. program ten obejmował 25 państw europejskich, w tym Polskę (od 1991 r.).

Poszczególne zadania programu są realizowane w ramach projektów (tzw. akcji, ang. actions). Zakres badań naukowych projektu oraz skład międzynarodowego zespołu realizatorów są w każdym przypadku określane na mocy odpowiedniego porozumienia międzynarodowego (ang. memorandum of understanding).

>> Projekt COST B11
>> Tomografia rezonansu magnetycznego

<< Powrót