COST B11 >>  .projekt COST B11
.tomografia rezonansu magnetycznego
Strona Instytutu Elektroniki PŁ
Zakład Elektroniki Medycznej
grupa polska
materiały badawcze
oprogramowanie
publikacje
inne strony
download
prezentacje

Projekt COST B11

   

"Ilościowa analiza tekstury obrazów tomograficznych rezonansu magnetycznego"

Realizację projektu COST B11 rozpoczęto w maju 1998 roku; zakończenie jego prac nastąpi w roku 2002. Jest w nim zaangażowanych 17 uniwersytetów i ośrodków badawczych z krajów Unii Europejskiej oraz Czech, Szwajcarii i Polski.

Inicjatorem i przewodniczącym projektu jest dr Richard Lerski, dyrektor Medical Phisiscs Department, Ninewells Hospital and Medical School, Dundee w Szkocji. Pełną listę uczestników projektu można znależć na stronach http://phase.pki.uib.no/~costb11/.

Głównym celem projektu jest opracowanie ilościowych metod analizy tekstury obrazów pochodzących z tomografów rezonansu magnetycznego (ang. magnetic resonance imaging - MRI). Metody te wspomagają proces diagnozowania stanu zdrowia człowieka.

W ramach projektu wykonuje się również ilościową analizę obrazów MRI związanych z konkretnymi badaniami medycznymi. Dla przykładu, we współpracy z Institute of Clinical and Experimental Research z Pragi, Czechy prowadzi się analizę obrazów nerek. Celem badań jest określenie, czy zmiany zachodzące w przechowywanych do przeszczepu nerkach mają odwzorowanie w ich obrazach MRI . Problem ten ma duże znaczenie, bowiem dopuszczalny czas przechowywania nerek jest stosunkowo krótki, a zmiany jakie podczas niego zachodzą mogą zadecydować o nieudanym wyniku operacji przeszczepu.

Spotkania uczestników projektu COST B11 są organizowane dwa razy do roku. Podczas nich odbywają się posiedzenia Management Committee, poświęcone omawianiu bieżących spraw dotyczących organizacji projektu oraz obrady grup roboczych, podczas których omawia się sprawozdania z wykonanych dotychczas prac i planuje dalsze badania.

W obrębie projektu COST B11 wyodrębniono cztery grupy robocze:

  • WG1 Oprogramowanie i statystyka (koordynator: prof. A. Materka)
  • WG2 Zastosowania kliniczne (koordynator: prof. J. Chambron)
  • WG3 Formowanie tekstur (koordynator: prof. L.Schad)
  • WG4 Osteoporoza (grupa interdyscyplinarna, pilotażowa, koordynator: dr Y.Rolland)

<< Powrót | Tomografia rezonansu magnetycznego >>