COST B11 . Fantomy zbudowane z pian syntetycznych
. Obrazy optyczne pian
. Fantomy zbudowane z kulek polistyrenowych
. Porównanie właściwości różnych fantomów
. Analiza nerek
. Analiza obrazów śródstopia
. Analiza obrazów ziemniaków
Strona Instytutu Elektroniki PŁ
Zakład Elektroniki Medycznej
grupa polska
materiały badawcze
oprogramowanie
publikacje
inne strony
download
prezentacje

Materiały badawcze

   

Początkowe prace prowadzone w ramach projektu dotyczyły analizy obrazów tomograficznych sztucznych obiektów testowych (tzw. fantomów). Wykonano szereg zdjęć tomograficznych takich fantomów oraz wyznaczono zestaw cech opisujących zawarte w nich tekstury. Celem tych prac jest określenie procedur standaryzacji dla obrazów z różnych tomografów MRI, które pozwolą na poprawę obiektywności i powtarzalności badań medycznych. Ponadto badany jest wpływ zniekształceń, rozdzielczości przestrzennej oraz grubości próbek na analizowane obrazy.

>> Fantomy zbudowane z pian syntetycznych
>> Obrazy optyczne pian
>> Fantomy zbudowane z kulek polistyrenowych
>> Porównanie właściwości różnych fantomów
>> Analiza nerek
>> Analiza obrazów śródstopia
>> Analiza obrazów ziemniaków

<< Powrót