COST B11 Strona Instytutu Elektroniki PŁ
Zakład Elektroniki Medycznej
grupa polska
materiały badawcze
oprogramowanie >> . MaZda
publikacje . B11
inne strony
download
prezentacje

Oprogramowanie 

   

Jednym z zadań polskiej grupy wykonawców projektu COST B11 było opracowanie programów komputerowych do analizy tekstury obrazów rezonansu magnetycznego. Pierwszym programem, który został opracowany w ramach tego zadania był program MaZda. Powstał on w 1998 roku i pozwala na wygenerowanie zbioru cech (parametrów) tekstury w analizowanych obrazach. Następnie w 1999 roku opracowano programy Convert oraz B11. Convert był wykorzystywany do selekcji i redukcji liczby parametrów wygenerowanych za pomocą programu MaZda. W obecnej wersji oprogramowania procedury programu Convert zostały zaimplementowane bezpośrednio w programie MaZda. Program B11 pozwala na przeprowadzenie wybranych transformacji liniowych i nieliniowych w celu uzyskania odpowiedniej reprezentacji danych. Posiada również zaimplementowane procedury do klasyfikacji danych. Wzajemną relację pomiędzy programami MaZda i B11 przedstawia poniższy schemat.

Oprogramowanie Program MaZda Program B11

Pakiet zawierający programy MaZda i B11 stał się oficjalnym narzędziem analizy obrazów rezonansu magnetycznego wykorzystywanym w projekcie badawczym COST-B11. Podlega on ciągłemu rozwojowi w odpowiedzi na postulaty partnerów projektu.

>> Program MaZda
>> Program B11

<< Powrót