COST B11 Strona Instytutu Elektroniki PŁ
Zakład Elektroniki Medycznej
grupa polska
materiały badawcze
oprogramowanie >> . MaZda
publikacje . B11
inne strony
download
prezentacje

Oprogramowanie 

   

Program B11

Zadaniem programu B11 jest między innymi analiza danych (cech tekstury) uzyskiwanych z programu MaZda. Autorem kodu źródłowego programu jest prof. Andrzej Materka. Program został napisany w języku Delphi-Pascal z wykorzystaniem kompilatora firmy Inprise i przeznaczony jest do pracy w środowisku graficznym systemów Microsoft Windows 9x/NT/2k/XP.
 

Program B11 realizuje dwa główne zadania:

  • wizualizację i wstępne przetwarzanie danych
  • klasyfikację danych

Program pozwala na przekształcenie przestrzeni danych wejściowych (np. zbioru cech tekstury) do innej przestrzeni, o mniejszym wymiarze w porównaniu z przestrzenią wejściową. Program umożliwia graficzną prezentację cech wejściowych przed i po przekształceniu. Zaimplementowano w nim następujące metody wstępnego przetwarzania danych:

  • analiza składowych głównych (ang. Principal Component Analysis),
  • liniowa analiza dyskryminacyjna (ang. Linear Discriminant Analysis),
  • nieliniowa analiza dyskryminacyjna (ang. Non-linear Discriminant Analysis).

Program B11 umożliwia również klasyfikację wektorów cech, a tym samym badanie przydatności parametrów tekstury obliczonych za pomocą programu MaZda do wydzielania obszarów obrazu różniących się teksturą. Do celów klasyfikacji danych wykorzystano następujące rodzaje klasyfikatorów:

  • najbliższego sąsiedztwa (1-NN),
  • nieliniowy klasyfikator wykorzystujący sztuczną sieć neuronową

Sieci neuronowe o ustalonej w procesie uczenia architekturze mogą być testowane z wykorzystaniem zbiorów danych zawierających wektory cech tekstury obliczone dla obrazów nie używanych do uczenia.

<< Powrót | Program MaZda >>